Base description which applies to whole site

5.5 Evaluatie- en overig onderzoek

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

1a. Beleidsdoorlichtingen

         
 

Betaalbaarheid

1.1

2015

2015

 
 

Energiebesparing gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

2.1

2014

2014

 
 

Voldoende woningbouw

2.2

2016

2016

 
 

Kwaliteit woonomgeving

2.3

2014

2014

 
 

Revolverend fonds

2.4

2020

2020

 
 

Kwaliteit Rijksdienst

3.1

2014

2014

 

1b. Effectenonderzoek Ex-post

         
 

Evaluatie Bouwbesluit 2012

2.1

2014

2015

 
 

Evaluatie Verordening Bouwproducten in Nederland

2.1

2014

2014

 
           

2. MKBA’s

         
 

MKB Effecten van Mogelijke Aanpassingen in Bouwbesluit

2.2

2012

2013

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/08/29/rapport-effecten-van-mogelijke-aanpassingen-in-bouwbesluit.html

 

MKB Toegankelijk, bezoekbaar, aanpasbaar»)

2.2

2012

2013

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/03/31/toegankelijk-bezoekbaar-aanpasbaar.html

 

MKBA Privatisering van kwaliteitsborging in de bouw»

2.2

2012

2013

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/09/23/mkba-privatisering-van-kwaliteitsborging-in-de-bouw.html

           

3. Overige onderzoeken

         
 

Evaluatie Verhuurderheffing

1.1

2016

2016

 
 

Evaluatie Huisvestingswet

1.1

2018

2019

 
 

Evaluatie Leegstandwet

1.1

2014

2015

 
 

Evaluatie Blok voor Blok

2.1

2014

2014

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/06/23/evaluatierapportage-blok-voor-blok.html

 

Onderzoek naar de bepalingsmethode voor het energieprestatiecertificaat

2.1

2012

2013

http://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/01/Aanscherpingsstudie%20EPC%20woningbouw%20en%20utiliteitsbouw%202015.pdf

 

Evaluatie Stimuleringsregeling Energieprestatie verhuurders (STEP)

2.1

2019

2020

 
 

Evaluatie totstandkomingsproces bouwbesluit 2012

2.2

2012

2013

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/06/25/kamerbrief-over-evaluatie-totstandkomingsproces-bouwbesluit-2012/kamerbrief-over-evaluatie-totstandkomingsproces-bouwbesluit-2012.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=O_CrU-jtNIXHOZjvgIgD&ved=0CBsQFjAB&sig2=L8DKgb4cdbVMgn29QXqFxg&usg=AFQjCNF7d5ASJW--XDUS2uxBE3_FHONNyw

 

Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw (Instituut voor Bouwrecht)

2.2

2012

2013

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/02/01/rapport-naar-een-andere-verdeling-van-verantwoordelijkheid-in-de-bouw.html

 

Quick Scan Autoriteit Private Kwaliteitsborging (Brinkgroep)

2.2

2012

2013

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/06/01/ruimte-voor-ambitie.html

 

Positie bouwconsument (Stichting Economisch Onderzoek)

2.2

2013

2013

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/09/01/positie-bouwconsument.html

 

Evaluatie Stelsel private kwaliteitsborging

2.2

2018

2019

 
 

Erkende technische oplossingen (Expertisecentrum regelgeving bouw)

2.2

2013

2013

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/11/29/rapport-erkende-technische-oplossingen.html

 

Eindgebruiker en opdrachtgever in de bouw: lessen uit het buitenland (Economisch Instituut voor de Bouw)

2.2

2013

2014

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/03/21/rapport-eindgebruiker-en-opdrachtgever-in-de-bouw.html

 

Eindmeting Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

2.2

2014

2015

 
 

Aanvullende evaluatie Wet bijzondere maatregelen groot stedelijke problematiek

2.3

2014

2014

 
 

Evaluatie Kaderwet Adviescolleges

3

2015

2015

 
 

Audit Baseline Informatiehuishouding Rijk

3

2015

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29362–226.html

 

Evaluatie aanbestedingscirculaire

3.1

2014

2014

 
 

Audit invoering Digitaal Documentbeheer

3.1

2014

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29362–156.html

 

Doorlichting agentschap P-Direkt

 

2014

2014

 
 

Doorlichting agentschap UBR

 

2014

2015

 
 

Doorlichting agentschap RVB

 

2018

2018

 
 

Doorlichting agentschap DHC

 

2014

2014

 
 

Evaluatie rijkshuisvestingsstelsel

6.1

2018

2018

 
Licence