Base description which applies to whole site

2.2 Het niet-beleidsartikel

Beleidsartikel 10 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2016

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Mutaties 2020

Verplichtingen:

0

3.004

3.004

2.809

2.790

2.790

2.793

                 

Uitgaven:

0

3.004

3.004

2.809

2.790

2.790

2.793

                 

10.1

Loonbijstelling

0

2.866

2.866

2.676

2.658

2.658

2.661

                 

10.2

Prijsbijstelling

0

138

138

133

132

132

132

                 

10.3

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2016 aan Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs.

Licence