Base description which applies to whole site

a. De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1 Waarborgfunctie

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2016

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Mutaties 2020

Verplichtingen:

70.252

1.500

71.752

4.500

5.700

0

0

                 

Uitgaven:

70.252

1.500

71.752

4.500

5.700

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht

66%

 

66%

       
                 

1.1

Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur

70.252

1.500

71.752

4.500

5.700

0

0

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

70.252

1.500

71.752

4.500

5.700

0

0

 

Duradero

769

0

769

0

0

0

0

 

Grensbewaking

6.100

0

6.100

0

0

0

0

 

Kustwacht

39.502

– 1.700

37.802

0

2.700

0

0

 

Recherchecapaciteit

20.568

3.200

23.768

4.500

3.000

0

0

 

Rechterlijke macht

3.313

0

3.313

0

0

0

0

                 

Ontvangsten:

4.857

500

5.357

0

0

0

0

Toelichting

1.1 Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Kustwacht

De vervangingsinvesteringen in het materieel van de Kustwacht in het Caribisch gebied komen pas in 2018 tot betaling. Voorts wordt vanwege de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro € 1 mln. toegevoegd aan het budget in 2016.

Recherchecapaciteit

Er wordt extra ingezet op de rechtshandhaving in Sint Maarten. Dit wordt deels gedekt vanuit het bestaande budget voor recherchecapaciteit en deels vanuit het budget voor de integriteitkamer, die later van start gaat, en door herprioritering binnen bestaande middelen voor samenwerkingsprogramma's.

Eind 2015 is een bijdrage aan de politie niet tot betaling gekomen. De betaling vindt in 2016 alsnog plaats.

Beleidsartikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2016

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Mutaties 2020

Verplichtingen:

14.559

2.407

16.966

– 194

– 60

0

0

                 

Uitgaven:

14.559

2.407

16.966

– 194

– 60

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht

47%

 

47%

       
                 

4.1

Curacao, Sint Maarten en Aruba

9.460

– 93

9.367

– 194

– 60

0

0

 

Opdrachten

1.496

0

1.496

0

0

0

0

 

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

1.496

0

1.496

0

0

0

0

 

Inkomensoverdracht

5.009

0

5.009

0

0

0

0

 

Toeslagen op pensioenen NA

5.009

0

5.009

0

0

0

0

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

2.955

– 93

2.862

– 194

– 60

0

0

 

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

2.955

– 93

2.862

– 194

– 60

0

0

                 

4.2

Caribisch Nederland

5.099

2.500

7.599

0

0

0

0

 

Subsidies

60

0

60

0

0

0

0

 

Subsidies Caribisch Nederland

60

0

60

0

0

0

0

 

Opdrachten

1.693

0

1.693

0

0

0

0

 

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

1.693

0

1.693

0

0

0

0

 

Bijdragen aan medeoverheden

3.346

2.500

5.846

0

0

0

0

 

Bijzondere uitkering sociaaleconomische initiatieven

1.846

2.500

4.346

0

0

0

0

 

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

1.500

0

1.500

0

0

0

0

                 

Ontvangsten:

3.213

5.800

9.013

0

0

0

0

Toelichting

4.2 Caribisch Nederland

Bijdragen aan andere overheden

Bijzondere uitkering sociaaleconomische initiatieven

Eind 2015 is een bijdrage aan Sint Maarten en Sint Eustatius niet tot betaling gekomen. De betaling vindt in 2016 alsnog plaats.

Ontvangsten

In 2016 zijn er ontvangsten (á € 1,8 mln.) uit de eindafrekeningen van de stichtingen SONA en Antilliaanse Medefinancieringsorganisatie (AMFO). Daarnaast wordt een deel van de Nederlandse bijdrage van € 4 mln. aan het Fondo Desaroyo Aruba (FDA) teruggevorderd. Deze worden ingezet voor onder andere versterking van de rechtshandhaving op Sint Maarten en voor een aantal bijdragen die niet tot betaling zijn gekomen in 2015 en zijn doorgeschoven naar 2016.

Beleidsartikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2016

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Mutaties 2020

Verplichtingen:

0

0

0

0

0

0

0

                 

Uitgaven:

149.929

0

149.929

0

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht

100%

 

100%

       
                 

5.1

Schuldsanering landen Curaçao en Sint Maarten

149.929

0

149.929

0

0

0

0

 

Leningen

149.929

0

149.929

0

0

0

0

 

Schuldsanering

149.929

0

149.929

0

0

0

0

                 

Ontvangsten:

28.405

0

28.405

0

0

0

0

Licence