Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

a. Het beleidsartikel

Beleidsartikel 1 BES-fonds

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2016

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Mutaties 2020

Verplichtingen:

33.409

0

33.409

32.650

32.741

32.756

32.756

                 

Uitgaven:

33.409

0

33.409

32.650

32.741

32.756

32.756

 

Waarvan juridisch verplicht

100%

 

100%

       
                 

1.1

BES-fonds

33.409

0

33.409

32.650

32.741

32.756

32.756

 

Opdrachten

100

0

100

100

100

100

100

 

Onderzoek

100

0

100

100

100

100

100

 

Bijdragen aan medeoverheden

33.309

0

33.309

32.550

32.641

32.656

32.656

 

Overige uitkering

60

0

60

0

0

0

0

 

Vrije uitkering

33.249

0

33.249

32.550

32.641

32.656

32.656

                 

Ontvangsten:

33.409

0

33.409

32.650

32.741

32.756

32.756

Licence