Base description which applies to whole site

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Inhoudsopgave

 
   

blz.

     
 

Leeswijzer

2

     

1.

Het beleid

2

 

Overzicht beleidsmutaties

2

 

Toelichting op de beleidsmutaties

3

     

2.

Het beleidsartikel

6

 

Toelichting

6

     

3.

Integratie-uitkeringen

8

     

4.

Decentralisatie-uitkeringen

9

Licence