Base description which applies to whole site

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Leeswijzer

2

     

2.

Het beleid

3

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

3

2.2

De beleidsartikelen

4

2.3

De niet-beleidsartikelen

20

2.4

De agentschappen

22

Licence