Base description which applies to whole site

Niet-beleidsartikel

Artikel 10 Nominaal en onvoorzien
Uitgaven (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

0

0

0

– 17

0

0

10.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

10.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

10.3

Onvoorzien

0

0

0

– 17

0

0

               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

461

446

438

436

436

436

10.1

Loonbijstelling

394

381

374

372

372

372

10.2

Prijsbijstelling

67

65

64

64

64

64

10.3

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

               

Nieuwe mutaties

– 461

– 446

– 438

– 419

– 436

– 436

10.1

Loonbijstelling

– 394

– 381

– 374

– 372

– 372

 
 

waarvan:

           
 

a. Toedeling loon- en prijsbijstellingstranche 2015

– 394

– 381

– 374

– 372

– 372

 

10.2

Prijsbijstelling

– 67

– 65

– 64

– 64

– 64

– 64

 

waarvan:

           
 

a. Toedeling loon- en prijsbijstellingstranche 2015

– 67

– 65

– 64

– 64

– 64

 

10.3

Onvoorzien

0

0

0

17

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016

0

0

0

0

0

0

10.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

10.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

10.3

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

Licence