Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Subsidieoverzicht

Overzicht subsidies Hoofdstuk V Buitenlandse Zaken

Bedragen x 1.000 euro

Bedragen zijn gebaseerd op de kasramingen per individuele verplichting geregistreerd in het managementinformatiesysteem per 1 juni 2015. De toerekening van de geregistreerde subsidieverplichtingen aan de relevante subsidieregelingen is handmatig tot stand gekomen. Het managementinformatiesysteem registreert geen subsidieregelingen waardoor de koppeling van individuele susbsidies aan de van toepassing zijnde subsidieregeling vanuit het managementinformatiesysteem niet mogelijk is. er wordt een voorbehoud gemaakt omtrent de juistheid en volledigheid van de gegevens opgenomen in onderstaand subsidieoverzicht.

Begrotingsartikel

Naam subsidieregeling + hyperlink naar vindplaats

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal verleningen in 2014

Jaar laatste evaluatie + hyperlink naar vindplaats

Jaar volgende evaluatie

Einddatum subsidieregeling (jaartal)

1.1

Subsidieregeling Buitenlandse Zaken 2006

7.627

5.704

4.685

4.668

4.408

8

2013

Belangrijkste subsidie betreft Carnegie Stichting. Subsidie 2009–2013 is in 2013 geevalueerd

2019

2019

1.2

Mensenrechtenfonds 2011

434

364

25

0

2014

n.n.b

2011

1.2

Mensenrechtenfonds 2012–2014

3.928

2.809

441

0

2014

n.n.b

2013

1.2

Mensenrechtenfonds 2014–2017

3.259

5.184

3.529

1.550

680

0

2014

n.n.b.

2016

1.2

Kleine activiteiten mensenrechtenfonds 2014

2.879

3.669

1.727

484

112

25

2014

n.n.b.

2014

1.2

Subsidieregeling Buitenlandse Zaken 2006

22.237

23.200

15.116

3.812

68

25

2014

n.n.b.

2019

2.1

Subsidieregeling Buitenlandse Zaken 2006

1.072

1.021

798

654

565

475

25

8

2010

Belangrijkse subsidie betreft Atlantische Commissie dat in 2010 is geevalueerd

2015

2019

2.2

Subsidieregeling Buitenlandse Zaken 2006

617

1.401

850

765

665

551

5

2013

Belangrijkste subsidie betreft Anti-Terrorisme Insituut

(geen link)

2016

Anti-Terrorisme Insituut

2019

2.3

Subsidieregeling Buitenlandse Zaken 2006

77

2

n.v.t.

2016

2019

2.4

Humanitair ontmijnen en clustermunitie

10.169

3.196

4.799

0

n.v.t.

2017

2012

2.4

Subsidieregeling Buitenlandse Zaken 2006

7.855

5.985

1.088

62

12

n.v.t.

2015

2019

2.5

Subsidieregeling Buitenlandse Zaken 2006

6.437

6.388

1.050

32

14

n.v.t.

2019

beleidsdoorlichting «bevordering transitie»)

2015

onderzoek democratische transitie Arabische regio

2019

3.4

Subsidieregeling Buitenlandse Zaken 2006

850

348

348

348

1

n.v.t.

betreft subsdie aan EIPA

n.n.b.

2019

4.1

Gedetineerdenbegeleiding 2015–2016

1.330

1.525

727

96

3

n.v.t.

2016

gedetineerdenbegeleiding 2012–2014

2015

4.3

Subsidieregeling Buitenlandse Zaken 2006

2.959

3.803

2.651

823

225

4

n.v.t.

2015

beleidsdoorlichting Nederlandse cultuur in het buitenland

2019

4.4

Subsidieregeling Buitenlandse Zaken 2006

5.736

3.841

891

148

24

n.v.t.

2015

beleidsdoorlichting Publieksdiplomatie

2019

4.5

Subsidieregeling Buitenlandse Zaken 2006

8

0

n.v.t.

2016

Beleidsdoorlichting «NEDERLAND gastland»

2019

 

TOTAAL SUBSIDIEREGELINGEN

77.474

68.438

38.725

13.442

6.723

1.026

25

131

     
Licence