Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

6.6 Subsidiebijlage

Begrotingsartikel

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal verleningen jaar 2014

Laatste evaluatie (jaartal) (met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (regeling) (jaartal)

Openbaar bestuur en democratie

1.1

Oorlogsgravenstichting

2.593

3.174

3.174

3.174

3.174

3.174

3.174

1

Nvt

2015

2017

1.1

Kenniscentrum Europa decentraal

 

427

423

421

421

421

421

1

Jaarverslag 2013

2016

2017

1.1

VNG

873

380

         

2

Nvt

zie toelichting1

2015

                       

incidentele subsidieverstrekking

1.1

Stichting Nationele Denktank

75

           

1

Nvt

zie toelichting1

2014

                       

incidentele subsidieverstrekking

1.1

Universiteit voor Humanistiek

15

           

1

Nvt

zie toelichting1

2014

                       

incidentele subsidieverstrekking

1.1

Bijdrage European Urban Knowledge Network

13

             

Nvt

zie toelichting1

2014

                       

incidentele subsidieverstrekking

1.1

Transparency International

32

           

1

Nvt

zie toelichting1

2014

                       

incidentele subsidieverstrekking

1.1

COELO- informatieverstrekking aan burgers over lokale lasten

   

130

130

130

130

130

0

Nvt

 

In het najaar 2015 zal een subsidieregeling worden opgesteld.

1.1

Diverse subsidies BVO

 

200

         

0

Nvt

zie toelichting1

2015

                       

incidentele subsidieverstrekking

1.1

Thorbecke Leerstoel

 

28

28

28

28

28

28

1

Nvt

2018

2019

1.2

Subsidiering Politieke partijen 2

16.907

17.963

17.060

17.060

17.060

17.060

17.060

11

Nvt

zie toelichting2

2017

Dienstverlenende en innovatieve overheid

6.2

(door)ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

414

64

0

0

0

0

0

 

Nvt

zie toelichting1

2015

6.4

Nationaal Comite 4 en 5 mei

107

106

106

106

106

106

106

1

Nvt

2016

2017

6.4

Pro Demos

5.006

4.338

4.188

4.188

4.188

4.188

4.188

1

Nvt

2016

2017

6.4

Programma Burgerschap3

229

198

         

1

Nvt

zie toelichting3

2014

6.5

Beleid GBA en reisdocumenten 3)

10

           

1

Nvt

zie toelichting3

2014

Arbeidszaken overheid

7.1

Stichting Verbond Sectorwerkgevers (VSO)

205

205

205

205

205

205

205

1

Nvt

2016

2017

7.1

Stichting Verdeling Overheidsbijdragen (SVO)

1.453

1.440

1.440

1.440

1.440

1.440

1.440

1

Nvt

2016

2017

7.1

Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP)

154

1.650

1.650

1.650

1.650

1.650

1.650

1

Nvt

2019

2020

7.1

Veilige Publieke Taak (VPT)

732

860

80

0

     

14

Nvt

zie toelichting1

incidentele subsidieverstrekking

7.1

Professionaliseringsfonds burgemeesters

889

889

889

889

889

889

889

1

Nvt

2020

Per 1/1/2016 wordt een nieuwe regeling van kracht.

7.1

NGB-orientatieprogramma3

57

104

105

105

105

105

105

1

Nvt

zie toelichting1

incidentele subsidieverstrekking

7.1

Subsidie vereniging Raadsleden3

110

200

200

200

200

200

200

2

Nvt

zie toelichting1

incidentele subsidieverstrekking

7.1

Vereniging Wethouders – professionalisering 3

322

250

250

250

250

250

250

1

Nvt

zie toelichting1

incidentele subsidieverstrekking

7.1

Wethoudersvereniging – decentralisatie3

36

25

           

Nvt

zie toelichting1

incidentele subsidieverstrekking

7.1

Programma Samenspel Lokale Democratie

395

450

450

450

450

450

450

3

Nvt

zie toelichting1

incidentele subsidieverstrekking

7.1

ACOM1

2

10

10

       

1

Nvt

zie toelichting1

incidentele subsidieverstrekking

7.1

Stichting Beroepseer3

30

           

1

Nvt

zie toelichting1

2014

7.1

Stichting Arbeidsmobiliteitscentrum1

76

           

2

Nvt

zie toelichting1

2014

                       

incidentele subsidieverstrekking

7.1

Stichting Jonge Ambtenaren1

5

5

         

1

Nvt

zie toelichting1

incidentele subsidieverstrekking

7.1

NL Kennisland1

50

76

         

1

Nvt

zie toelichting1

incidentele subsidieverstrekking

7.1

Vereniging voor overheidsmanagement3

200

           

1

Nvt

zie toelichting1

2014

7.1

Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS)1

0

1.150

1.150

1.150

1.150

1.150

1.150

1

Nvt

2019

Deze subsidie maakt onderdeel uit van de CAOP-subsidieregeling

7.1

Expertgroep klokkenluiders1

0

74

0

       

1

Nvt

zie toelichting1

2015

7.1

Stichting Transfercentrum1

775

             

Nvt

zie toelichting1

2014

7.1

Subsidie APS

 

81

57

96

295

95

95

   

zie toelichting1

incidentele subsidieverstrekking

7.1

Stichting M (Meld misdaad anoniem)3

25

31

30

30

30

30

30

1

Nvt

zie toelichting1

incidentele subsidieverstrekking

7.1

European Institute for Public Administration1

179

183

183

183

183

183

183

1

Nvt

Nnb. In afwachting van wettelijk voorschrift

Regeling wordt opgesteld en dan ook voorzien van een einddatum.

7.1

European Institute for Public Administration1

70

90

75

35

     

1

Nvt

zie toelichting1

incidentele subsidieverstrekking

7.1

Drift

86

           

1

Nvt

zie toelichting1

incidentele subsidieverstrekking

7.1

Futur

20

           

1

Nvt

zie toelichting1

incidentele subsidieverstrekking

7.1

VNG

180

           

1

Nvt

zie toelichting1

incidentele subsidieverstrekking

7.1

Doelmatigheid Publieke Sector

28

27

28

27

     

1

Nvt

zie toelichting1

incidentele subsidieverstrekking

Algemeen

12.1

Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam

176

173

173

173

173

173

173

1

Nvt

2015

2017

12.1

Subsidie CZW3

408

200

200

200

200

200

200

 

Nvt

zie toelichting1

In najaar 2015 zal voor de structurele reeks een regeling worden opgesteld.

                         
   

32.937

35.051

32.284

32.190

32.327

32.127

32.127

       
1

Incidentele subsidies worden in de beleidsevaluatie/beleidsdoorlichtingen meegenomen.

2

Doorlopend, op basis van de huidige Wet financiering politieke partijen. Er moet nog een besluit worden genomen over de evaluatiedatum.

3

Het subsidieverzoek wordt jaarlijks ingediend, beoordeeld en vastgesteld. Jaarlijks wordt op basis van de verantwoording geevalueerd.

Licence