Base description which applies to whole site

2.1 Wettelijke grondslag

Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II

  • Ter behoud van een landelijk dekkend netwerk van maatschappelijk werk ten behoeve van oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers heeft Stichting de Basis te Doorn het maatschappelijk werk voor de oorlogs- en geweldsgetroffenen WOII overgenomen. Om het verschil in de kosten tussen het overgenomen maatschappelijk werk en de benodigde personele formatie om dit werk te kunnen uitvoeren, op te kunnen vangen, is aan de Stichting de Basis in 2017 een subsidie van € 313.632,– verleend.

  • Door de overheveling van de uitvoering van de Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (AOR) van de SAIP naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB), heeft de SAIP te maken met de afvloeiing van boventallig personeel.

De wettelijk onvermijdbare kosten in verband met de financiële afwikkeling van het boventallige personeel die in 2017 aan de SAIP worden betaald, bedragen € 230.827,–.

Licence