Base description which applies to whole site

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2017 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Artikel 12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

3.638

3.638

3.639

3.638

3.635

3.632

3.631

3.630

3.628

3.628

3.628

3.636

3.636

3.636

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

3.638

3.638

3.639

3.638

3.635

3.632

3.631

3.630

3.628

3.628

3.628

3.636

3.636

3.636

0

Extrapolatie 2031

3.636

                           

3.636

Prijsbijstelling 2017

630

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

Mutaties Miljoenennota 2018

 

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

3.678

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

3.680

3.680

3.681

3.680

3.677

3.674

3.673

3.672

3.670

3.670

3.670

3.678

3.678

3.678

3.678

Beter Benutten: Connecting Mobility

135

135

                           

Beter Benutten: Nationale Databank Wegverkeersgegevens

183

183

                           

Sim Smart Mobility en Community

500

500

                           

Mutaties Najaarsnota 2017

 

818

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

4.498

3.680

3.681

3.680

3.677

3.674

3.673

3.672

3.670

3.670

3.670

3.678

3.678

3.678

3.678

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

609.164

631.992

616.981

537.601

454.296

820.791

796.719

800.952

801.253

773.447

746.027

735.612

735.612

735.612

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

– 18.546

350

2.662

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

590.618

632.342

619.643

537.601

454.296

820.791

796.719

800.952

801.253

773.447

746.027

735.612

735.612

735.612

0

A15 Papendrecht – Sliedrecht: derde rijstrook

– 2.200

         

– 2.200

                 

Afspraken SLA BenO

0

 

48.665

– 3.959

– 52.030

89.555

– 11.638

– 23.548

– 27.708

– 13.361

– 10.904

– 4.647

– 3.475

6.525

6.525

 

BenO A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

– 1.004

   

– 370

– 370

– 264

                   

Bruggen A27

– 389.000

           

– 119.000

– 90.000

– 90.000

– 90.000

         

Correctie Uitvoeringsbesluit A4 Vlietland-N14

– 1.564

         

– 626

– 938

               

DBFM A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten

– 50.284

   

– 3.868

– 3.868

– 3.868

– 3.868

– 3.868

– 3.868

– 3.868

– 3.868

– 3.868

– 3.868

– 3.868

– 3.868

– 3.868

DBFM N18 Varsseveld – Enschede

– 23.864

   

– 1.836

– 1.836

– 1.836

– 1.836

– 1.835

– 1.835

– 1.836

– 1.836

– 1.835

– 1.835

– 1.836

– 1.836

– 1.836

DBFM SAA A6 Almere

– 39.828

     

– 3.319

– 3.319

– 3.319

– 3.319

– 3.319

– 3.319

– 3.319

– 3.319

– 3.319

– 3.319

– 3.319

– 3.319

Extrapolatie 2031

465.920

                           

465.920

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

2.787

– 56.593

6.691

33.620

88.319

– 177.560

– 21.282

– 22.350

– 22.737

2.612

34.691

43.934

43.934

43.934

 

Nalevingskosten SWUNG

56.127

14.065

13.919

13.919

13.919

305

                   

Omzetting payrollers

– 240

– 80

– 80

– 80

                       

Prijsbijstelling 2017

120.087

6.985

7.340

7.535

6.066

6.639

5.328

5.353

5.353

5.640

5.640

5.640

5.735

5.850

35.133

5.850

Uitvoeringsbesluit A13/A16 Rotterdam

64.590

               

10.765

10.765

10.765

10.765

10.765

10.765

 

Uitvoeringsbesluit ZuidasDok

32.800

                     

8.200

8.200

8.200

8.200

Vervanging en Renovatie Hoofdvaarwegennet

– 334.000

         

– 38.000

– 38.000

– 38.000

– 38.000

– 38.000

– 38.000

– 38.000

– 38.000

– 30.000

 

Mutaties Miljoenennota 2018

 

23.757

13.251

18.032

– 7.818

175.531

– 233.719

– 206.437

– 181.727

– 156.716

– 128.910

– 573

18.137

28.251

65.534

470.947

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

614.375

645.593

637.675

529.783

629.827

587.072

590.282

619.225

644.537

644.537

745.454

753.749

763.863

801.146

470.947

Saldo 2017 Hoofdwegennet

0

– 10.317

10.317

                         

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 10.317

10.317

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

604.058

655.910

637.675

529.783

629.827

587.072

590.282

619.225

644.537

644.537

745.454

753.749

763.863

801.146

470.947

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

631.536

815.629

1.090.180

1.200.544

1.332.627

1.561.952

1.523.996

1.381.070

1.228.153

898.620

653.755

470.349

217.210

217.210

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

128.742

– 1.488

– 11.229

– 4.565

9.518

0

19.036

19.036

0

0

0

2.697

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

760.278

814.141

1.078.951

1.195.979

1.342.145

1.561.952

1.543.032

1.400.106

1.228.153

898.620

653.755

473.046

217.210

217.210

0

A15 Papendrecht – Sliedrecht: derde rijstrook

2.200

         

2.200

                 

Afspraken SLA BenO

0

 

– 64.228

– 5.593

41.778

– 101.878

16.826

28.799

33.459

19.361

16.904

10.647

7.975

– 2.025

– 2.025

 

BenO A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

1.004

   

370

370

264

                   

Beter Benutten Blauwe Golf Verbindend

– 104

– 104

                           

Beter Benutten-BOO gedeelte spitsstroken A7/A8

– 1.221

   

– 1.221

                       

Beter Benutten-ITS

– 1.000

– 500

– 500

                         

Bijdragen derden Hoofdwegennet

– 8.509

   

– 15.490

   

6.981

                 

Bruggen A27

389.000

           

119.000

90.000

90.000

90.000

         

BZK: eID

0

 

– 877

– 877

– 877

– 877

– 877

– 877

– 877

– 877

– 877

– 877

– 877

– 877

12.048

– 1.524

Connecting Mobility

– 3.900

– 1.300

– 1.300

– 1.300

                       

Correctie extrapolatie 2029 en 2030

73.042

                       

36.521

36.521

 

Correctie Uitvoeringsbesluit A4 Vlietland-N14

1.564

         

626

938

               

DBFM A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten

– 246.195

– 121.974

– 23.842

– 8.117

– 3.510

             

– 88.752

     

DBFM N18 Varsseveld – Enschede

– 207.477

– 126.519

– 9.963

– 47.346

– 9.117

             

– 14.532

     

DBFM SAA A6 Almere

– 232.119

– 35.541

– 62.165

– 86.037

– 5.435

– 42.941

                   

Defensie: MOC Kustwacht

0

– 805

– 3.242

– 3.643

– 3.939

– 3.666

– 3.261

– 2.480

– 2.480

– 2.480

– 2.480

– 2.480

– 2.480

– 2.480

38.756

– 2.840

Eenvoudig Beter

0

37

2.463

– 2.500

                       

Extrapolatie 2031

36.521

                           

36.521

GF: MIRT-onderzoek A2: Deil – Den Bosch/Vught

– 10

– 10

                           

Havenimpuls CN (St. Eustatius)

– 400

– 400

                           

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

28.944

39.391

– 34.682

– 41.561

– 1.259

109.477

39.045

– 21.432

23.045

– 22.620

– 175.804

– 102.246

– 102.233

261.935

 

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

– 983

– 4.257

312

363

338

297

7.747

943

158

323

180

– 5.421

     

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

0

– 69.617

3.450

   

17.011

49.156

                 

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

70.000

105.000

45.000

   

– 305.000

 

25.000

30.000

30.000

         

Meerjarenprogramma Geluidsanering

– 2.300

                     

– 2.300

     

Motie Visser c.s. N50 Kampen – Kampen-Zuid

5.000

                         

5.000

 

Nalevingskosten SWUNG

– 56.127

– 14.065

– 13.919

– 13.919

– 13.919

– 305

                   

OCW: Beter Benutten

500

500

                           

Ombouw programmadirectie Beter Benutten

– 12.000

 

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

                   

Omzetting payrollers

– 1.170

– 390

– 390

– 390

                       

Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)

0

– 4.280

– 5.350

– 5.350

– 5.082

– 3.173

               

23.235

 

Prijsbijstelling 2017

142.830

11.050

13.999

14.155

17.140

16.355

21.479

16.333

22.319

5.286

36.460

21.023

17.765

17.243

– 95.497

7.720

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

– 22.249

64

173

 

– 6.400

 

11.532

 

26.086

   

277.607

 

– 231.311

– 100.000

 

Strategisch Capaciteit Management areaalgroei

0

– 1.063

– 1.481

– 1.553

– 2.317

– 3.184

– 3.184

             

12.782

 

Uitgaven realisatie tolsysteem

40.000

         

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Uitkomsten BO MIRT najaar 2016

695.000

                     

245.000

300.000

150.000

 

Uitvoeringsbesluit A13/A16 Rotterdam

0

               

– 10.765

– 10.765

– 10.765

53.825

– 10.765

– 10.765

 

Uitvoeringsbesluit ZuidasDok

– 32.800

                     

– 8.200

– 8.200

– 8.200

– 8.200

Uitvoering tol: bijdrage aan RDW

– 3.898

 

– 814

– 966

– 1.243

– 875

                   

Voorbereiding tol: bijdrage aan RWS

– 7.136

 

– 1.699

– 1.699

– 1.699

– 2.039

                   

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 266.956

– 32.551

– 173.846

– 38.448

– 129.229

– 89.748

212.505

177.018

157.728

140.945

123.531

103.757

– 127

327.790

35.677

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

493.322

781.590

905.105

1.157.531

1.212.916

1.472.204

1.755.537

1.577.124

1.385.881

1.039.565

777.286

576.803

217.083

545.000

35.677

BCF: Beter Benutten

– 751

– 751

                           

BCF: SmartwayZ.NL

– 77

– 77

                           

Beter Benutten: Connecting Mobility

– 135

– 135

                           

Beter Benutten: Nationale Databank Wegverkeersgegevens

– 183

– 183

                           

Bijdragen derden Hoofdwegennet

206

206

                           

GF: Beter Benutten

– 204

– 204

                           

HXII: Anders Benutten

25

25

                           

HXII: Beter Benutten

– 853

– 853

                           

HXII: Informatievoorziening MIRT-onderzoek A20

– 8

– 8

                           

HXII: Verrekening interne dienstverlening

– 16

– 16

                           

PF: Beter Benutten

– 6.839

– 6.839

                           

PF: SmartwayZ.NL

– 364

– 364

                           

Saldo 2017 Hoofdwegennet

0

– 18.497

18.497

                         

Sim Smart Mobility en Community

– 500

– 500

                           

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 28.196

18.497

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

465.126

800.087

905.105

1.157.531

1.212.916

1.472.204

1.755.537

1.577.124

1.385.881

1.039.565

777.286

576.803

217.083

545.000

35.677

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

561.811

508.934

332.315

374.991

357.405

322.746

350.944

322.311

324.386

317.380

434.005

214.211

214.211

214.211

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

47.644

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

609.455

508.934

332.315

374.991

357.405

322.746

350.944

322.311

324.386

317.380

434.005

214.211

214.211

214.211

0

Beter Benutten-BOO gedeelte spitsstroken A7/A8

1.221

   

1.221

                       

Bijdragen derden Hoofdwegennet

– 7.140

 

– 7.140

                         

Correctie extrapolatie 2029 en 2030

168.370

                       

84.299

84.071

 

DBFM A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten

201.035

7.942

9.739

31.116

20.065

15.735

12.342

12.173

12.014

11.852

11.691

11.532

11.375

11.283

11.158

11.018

DBFM N18 Varsseveld – Enschede

226.362

13.256

26.195

58.527

20.154

9.069

8.939

8.811

8.715

8.611

8.501

8.393

22.819

8.214

8.126

8.032

DBFM SAA A6 Almere

265.839

7.013

9.105

8.782

41.888

58.092

14.941

14.734

14.530

14.372

14.193

14.004

13.817

13.634

13.455

13.279

Extrapolatie 2031

294.234

                           

294.234

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

– 25.783

27.765

18.493

– 8.049

– 34.452

45.753

– 23.325

25.829

1.053

20.861

141.113

58.312

58.299

– 305.869

 

Prijsbijstelling 2017

65.982

7.038

6.605

5.178

5.238

4.665

4.311

3.734

3.666

3.698

3.841

3.369

3.242

4.041

– 155

7.511

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

– 308.998

 

– 173

 

6.400

 

– 11.532

 

– 26.086

   

– 277.607

       

Mutaties Miljoenennota 2018

 

9.466

72.096

123.317

85.696

53.109

74.754

16.127

38.668

39.586

59.087

– 99.196

109.565

179.770

– 189.214

334.074

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

618.921

581.030

455.632

460.687

410.514

397.500

367.071

360.979

363.972

376.467

334.809

323.776

393.981

24.997

334.074

Bijdragen derden Hoofdwegennet

1.108

1.108

                           

Saldo 2017 Hoofdwegennet

0

3.041

– 3.041

                         

Mutaties Najaarsnota 2017

 

4.149

– 3.041

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

623.070

577.989

455.632

460.687

410.514

397.500

367.071

360.979

363.972

376.467

334.809

323.776

393.981

24.997

334.074

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

548.881

531.628

527.203

527.653

517.494

505.182

511.464

503.562

505.022

505.456

503.977

510.783

510.783

510.783

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

– 1.497

– 516

– 568

– 509

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

547.384

531.112

526.635

527.144

517.520

505.208

511.490

503.588

505.048

505.482

504.003

510.809

510.809

510.809

0

ABP pensioenpremie

35.958

2.414

2.409

2.402

2.405

2.390

2.382

2.393

2.393

2.397

2.398

2.391

2.396

2.396

2.396

2.396

Afspraken SLA BenO

0

 

15.563

9.552

10.252

12.323

– 5.188

– 5.251

– 5.751

– 6.000

– 6.000

– 6.000

– 4.500

– 4.500

– 4.500

 

Bijdrage Bedrijfsgeneeskundige zorg

20

20

                           

Connecting Mobility

3.900

1.300

1.300

1.300

                       

Extrapolatie 2031

506.309

                           

506.309

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

634

634

634

634

549

141

– 84

– 926

– 1.361

– 855

         

Loonbijstelling 2017

77.452

4.274

5.516

5.429

5.429

5.290

5.124

5.151

5.144

5.154

5.156

5.141

5.161

5.161

5.161

5.161

KNMI offerte 2017

– 216

– 40

– 20

– 12

– 12

– 12

– 12

– 12

– 12

– 12

– 12

– 12

– 12

– 12

– 12

– 12

Omzetting payrollers

1.410

470

470

470

                       

Overboeking coördinerende inkoopfunctie

– 750

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

Prijsbijstelling 2017

40.443

2.398

2.975

2.876

2.886

2.879

2.630

2.636

2.640

2.645

2.644

2.642

2.648

2.648

2.648

2.648

Strategisch Capaciteit Management areaalgroei

13.200

1.481

1.481

1.553

2.317

3.184

3.184

                 

Verduurzaming SLA

2.000

1.000

1.000

                         

Voorbereiding tol: bijdrage aan RWS

7.136

 

1.699

1.699

1.699

2.039

                   

Mutaties Miljoenennota 2018

 

13.901

32.977

25.853

25.560

28.592

8.211

4.783

3.438

2.773

3.281

4.112

5.643

5.643

5.643

516.452

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

561.285

564.089

552.488

552.704

546.112

513.419

516.273

507.026

507.821

508.763

508.115

516.452

516.452

516.452

516.452

BZK: De Bouwagenda

– 160

– 160

                           

BZK: Strategisch Leveranciersmanagement

49

49

                           

HXII: Arbeidsbeperkten

1.816

1.816

                           

HXII: Implementatie BRO RWS

300

300

                           

HXII: Programma Aanpak Stikstof

– 130

– 130

                           

HXII: Talentvolle vluchtelingen

100

100

                           

Mutaties Najaarsnota 2017

 

1.975

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

563.260

564.089

552.488

552.704

546.112

513.419

516.273

507.026

507.821

508.763

508.115

516.452

516.452

516.452

516.452

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

451.651

305.961

293.827

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 2.697

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

448.954

305.961

293.827

0

Calamiteiten opstelplaats

– 1.200

                     

– 1.200

     

DBFM A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten

88.752

                     

88.752

     

Havenimpuls CN (St. Eustatius)

400

                     

400

     

Meerjarenprogramma Geluidsanering

2.300

                     

2.300

     

Motie Hoogland c.s. Kornwerderzand

– 30.000

                         

– 30.000

 

Motie Visser c.s. N50 Kampen – Kampen-Zuid

– 5.000

                         

– 5.000

 

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

331.311

                       

231.311

100.000

 

Strategisch Capaciteit Management areaalgroei

– 12.782

                         

– 12.782

 

Uitkomsten BO MIRT najaar 2016

– 695.000

                     

– 245.000

– 300.000

– 150.000

 

Uitvoeringsbesluit A13/A16 Rotterdam

– 64.590

                     

– 64.590

     

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 219.338

– 68.689

– 97.782

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229.616

237.272

196.045

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229.616

237.272

196.045

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 HWN

2.355.030

2.491.821

2.570.318

2.644.427

2.665.457

3.214.303

3.186.754

3.011.525

2.862.442

2.498.531

2.341.392

2.386.242

1.987.413

1.975.279

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 HWN

2.511.373

2.490.167

2.561.183

2.639.353

2.675.001

3.214.329

3.205.816

3.030.587

2.862.468

2.498.557

2.341.418

2.386.268

1.987.439

1.975.305

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 HWN

2.291.583

2.575.982

2.554.581

2.704.385

2.803.046

2.973.869

3.232.836

3.068.026

2.905.881

2.573.002

2.369.334

2.404.074

2.132.329

2.087.318

1.360.828

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 HWN

2.260.012

2.601.755

2.554.581

2.704.385

2.803.046

2.973.869

3.232.836

3.068.026

2.905.881

2.573.002

2.369.334

2.404.074

2.132.329

2.087.318

1.360.828

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

126.245

81.400

79.498

105.493

86.230

143.635

39.946

58.324

39.034

39.131

39.034

43.234

38.534

38.534

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

13.019

4.547

0

0

9.518

0

19.036

19.036

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

139.264

85.947

79.498

105.493

95.748

143.635

58.982

77.360

39.034

39.131

39.034

43.234

38.534

38.534

0

Bijdragen derden Hoofdwegennet

– 15.649

 

– 7.140

– 15.490

   

6.981

                 

Extrapolatie 2031

38.534

                           

38.534

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

6.582

11.197

– 8.864

– 15.356

53.157

– 22.189

– 5.646

– 18.879

 

– 2

         

Prijsbijstelling 2017

7.168

279

398

199

364

9

1.113

9

597

 

1

       

4.199

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

64

64

                           

Uitgaven realisatie tolsysteem

40.000

         

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Mutaties Miljoenennota 2018

 

6.925

4.455

– 24.155

– 14.992

53.166

– 10.095

– 1.637

– 14.282

4.000

3.999

4.000

4.000

4.000

4.000

46.733

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

146.189

90.402

55.343

90.501

148.914

133.540

57.345

63.078

43.034

43.130

43.034

47.234

42.534

42.534

46.733

Bijdragen derden Hoofdwegennet

1.314

1.314

                           

Saldo 2017 Hoofdwegennet

0

– 6.736

6.736

                         

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 5.422

6.736

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

140.767

97.138

55.343

90.501

148.914

133.540

57.345

63.078

43.034

43.130

43.034

47.234

42.534

42.534

46.733

Artikel 13 Spoorwegen

Artikel 13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

1.245.661

1.226.826

1.192.105

1.213.190

1.215.680

1.207.073

1.209.904

1.190.864

1.229.572

1.228.591

1.298.154

1.178.499

1.178.499

1.178.499

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

30.954

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

1.276.615

1.226.826

1.192.105

1.213.190

1.215.680

1.207.073

1.209.904

1.190.864

1.229.572

1.228.591

1.298.154

1.178.499

1.178.499

1.178.499

0

Afrekening BTW gebruiksvergoeding ProRail

1.788

1.788

                           

Beheer, onderhoud en vervanging regionale projecten

2.250

         

2.250

                 

Correctie extrapolatie 2029 en 2030

299.608

                       

149.793

149.815

 

Extrapolatie 2031

1.366.926

                           

1.366.926

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

21.598

– 3.956

– 2.956

23.148

31.548

– 22.356

– 20.000

4.000

– 31.026

 

– 63.000

63.000

     

Overdracht Hoekse Lijn

– 18.679

– 18.679

                           

Prijsbijstelling 2017

214.585

14.325

14.108

13.709

13.952

13.980

13.881

13.914

13.695

14.140

14.129

14.204

14.277

15.275

15.276

15.720

Programma aanpak suïcide

– 4.235

 

– 1.400

– 1.400

– 1.435

                     

Restwerkzaamheden HSL-Zuid

291

291

                           

Risicoreservering naar beheer, onderhoud en vervanging

542.000

7.260

9.680

37.110

44.370

44.370

73.910

73.910

73.920

44.330

44.330

44.330

44.480

     

Mutaties Miljoenennota 2018

 

26.583

18.432

46.463

80.035

89.898

67.685

67.824

91.615

27.444

58.459

– 4.466

121.757

165.068

165.091

1.382.646

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

1.303.198

1.245.258

1.238.568

1.293.225

1.305.578

1.274.758

1.277.728

1.282.479

1.257.016

1.287.050

1.293.688

1.300.256

1.343.567

1.343.590

1.382.646

Bijdragen derden Spoorwegen

– 1.375

– 1.375

                           

Saldo 2017 Spoorwegen

0

70.103

– 70.103

                         

Mutaties Najaarsnota 2017

 

68.728

– 70.103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

1.371.926

1.175.155

1.238.568

1.293.225

1.305.578

1.274.758

1.277.728

1.282.479

1.257.016

1.287.050

1.293.688

1.300.256

1.343.567

1.343.590

1.382.646

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

735.505

674.583

676.245

705.775

769.580

481.374

339.676

304.448

469.912

262.030

237.502

83.743

229.463

290.173

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

187.567

– 2.118

– 513

– 659

– 710

– 626

– 250

– 250

– 250

0

0

0

0

3.952

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

923.072

672.465

675.732

705.116

768.870

480.748

339.426

304.198

469.662

262.030

237.502

83.743

229.463

294.125

0

Aanvullend budget programma NABO

25.000

 

5.000

5.000

7.500

7.500

                   

Afrekening deelproject MJPG

12

12

                           

ATB Vv

68.000

1.000

11.000

10.000

10.000

15.000

15.000

6.000

               

Bijdrage provincie Overijssel 2e perron Zwolle

– 3.206

– 1.603

– 1.603

                         

Bodemsanering station Groningen

4.200

     

4.200

                     

Boetes NS en ProRail

2.300

2.300

                           

Bureau Sanering Verkeerslawaai

2.100

             

2.100

             

BZK: eID

0

 

– 647

– 647

– 647

– 647

– 647

– 647

– 647

– 647

– 647

– 647

– 647

– 647

7.764

 

Defensie: MOC Kustwacht

0

– 594

– 2.393

– 2.690

– 2.908

– 2.707

– 2.408

– 1.831

– 1.831

– 1.831

– 1.831

– 1.831

– 1.831

– 1.831

26.517

 

Dekking budgetspanning PHS

84.000

                       

70.000

14.000

 

Extra rijksbijdrage Fietsparkeren bij stations

40.000

                         

40.000

 

PF: Grensoverschrijdend Spoorvervoer

– 9.458

– 9.458

                           

Inpassing kasschuif Infrastructuurfonds

0

– 250.000

60.000

190.000

                       

Inpassing minregel generale kasschuif OB2017

0

– 80.000

   

80.000

                     

Intercity Dordrecht Breda

0

380

                       

– 380

 

Kasschuiven binnen Megaprojecten

2

80.208

– 20.317

– 67.170

– 74.384

– 92.010

– 45.471

72.168

49.328

54.717

2.893

– 29.120

251.232

– 81.043

– 101.029

 

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

0

– 40.991

83.337

– 16.610

– 20.947

– 1.323

– 1.239

– 2.227

               

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

55.412

46.014

8.241

– 49.284

– 57.065

– 17.464

32.076

– 28.238

76.430

3.567

64.439

– 62.563

– 37.188

– 34.377

 

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

 

– 80.000

– 165.000

– 60.000

50.000

255.000

                 

Landelijk Verbeterprogramma Overwegen

2.000

         

2.000

                 

Meerjarenprogramma Geluidsanering

– 41.400

               

– 41.400

           

Multimodale Knoop Schiphol

250.000

             

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

     

Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)

0

– 3.160

– 3.950

– 3.950

– 3.753

– 2.342

               

17.155

 

Prijsbijstelling 2017

74.151

5.107

6.252

7.419

6.005

8.972

9.899

13.223

11.437

30.686

– 348

12.579

14.560

14.128

– 65.768

 

Programma aanpak suïcide

14.235

2.500

3.900

3.900

3.935

                     

Risicoreservering naar BOV

0

22.070

19.650

8.970

710

25.710

– 11.000

– 11.000

– 11.000

– 11.000

– 11.000

– 11.000

– 11.110

     

Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen

– 93.841

– 34.640

– 23.797

– 17.288

– 12.066

   

– 6.050

               

SpoDo regeling

– 29.193

– 20.555

– 8.638

                         

Spooraansluiting VDL Nedcar

5.000

                         

5.000

 

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 272.012

93.808

– 39.825

– 111.639

– 48.912

203.670

101.712

71.149

156.955

42.634

84.420

239.641

– 36.581

– 91.118

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

651.060

766.273

635.907

593.477

719.958

684.418

441.138

375.347

626.617

304.664

321.922

323.384

192.882

203.007

0

BCF: Beter Benutten Decentraal Spoor

– 97

– 97

                           

Bijdragen derden Spoorwegen

2.249

2.249

                           

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

1.724

1.724

                           

Perronaanpassing Rotterdam CS Eurostar

2.700

2.700

                           

PF: Beter Benutten Decentraal Spoor

– 1.216

– 1.216

                           

PF: Logistiek multimodaal knooppunt Venlo

– 21.150

– 21.150

                           

PF: Vleuten-Geldermalsen

– 4.215

– 4.215

                           

Saldo 2017 Spoorwegen

0

– 22.733

22.733

                         

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 42.738

22.733

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

608.322

789.006

635.907

593.477

719.958

684.418

441.138

375.347

626.617

304.664

321.922

323.384

192.882

203.007

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

158.806

159.508

162.083

169.070

169.882

169.803

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

168.132

168.132

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

34.752

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

193.558

159.508

162.083

169.070

169.882

169.803

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

168.132

168.132

0

Correctie extrapolatie 2029 en 2030

– 181.904

                       

– 90.952

– 90.952

 

Extrapolatie 2031

38.590

                           

38.590

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

230

230

                           

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 18.000

10.500

7.500

                       

Rentemeevaller Infraspeed

– 60.000

 

– 7.750

– 22.000

– 12.500

– 9.000

– 8.750

                 

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 17.770

2.750

– 14.500

– 12.500

– 9.000

– 8.750

0

0

0

0

0

0

– 90.952

– 90.952

38.590

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

175.788

162.258

147.583

156.570

160.882

161.053

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

77.180

77.180

38.590

Saldo 2017 Spoorwegen

0

– 13.465

13.465

                         

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 13.465

13.465

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

162.323

175.723

147.583

156.570

160.882

161.053

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

77.180

77.180

38.590

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

48.362

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

– 31.765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

0

Extrapolatie 2031

16.597

                           

16.597

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.597

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

40.581

63.582

51.229

53.492

85.451

80.958

80.579

49.913

57.758

52.759

50.631

49.668

382.598

312.929

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

3.345

– 4.045

– 45

– 1.345

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 3.952

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

43.926

59.537

51.184

52.147

85.451

80.958

80.579

49.913

57.758

52.759

50.631

49.668

382.598

308.977

0

Aanvullend budget programma NABO

– 25.000

 

– 5.000

– 5.000

– 7.500

– 7.500

                   

ATB Vv

– 68.000

– 1.000

– 11.000

– 10.000

– 10.000

– 15.000

– 15.000

– 6.000

               

Beheer, Onderhoud en Vervanging regionale projecten

– 2.250

         

– 2.250

                 

Bodemsanering station Groningen

– 4.200

     

– 4.200

                     

Bureau Sanering Verkeerslawaai

– 2.100

             

– 2.100

             

Dekking budgetspanning PHS

– 84.000

                       

– 70.000

– 14.000

 

Extra rijksbijdrage Fietsparkeren bij stations

– 40.000

                         

– 40.000

 

Extrapolatie 2031

200.224

                           

200.224

Intercity Dordrecht Breda

380

                         

380

 

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 65.450

– 51.270

– 11.497

27.424

26.805

41.108

– 12.076

24.238

– 45.404

– 3.567

– 1.439

– 437

37.188

34.377

 

Landelijk Verbeterprogramma Overwegen

– 2.000

         

– 2.000

                 

Meerjarenprogramma Geluidsanering

41.400

               

41.400

           

NSP Arnhem

– 424

– 424

                           

Ontvangst SBNS

600

600

                           

PF: Bijdrage P+R locaties provincie Friesland

– 177

– 177

                           

PF: Bijdrage P+R locaties provincie Limburg

– 252

– 252

                           

PF: Bijdrage P+R locaties provincie Noord-Holland

– 288

– 288

                           

Prijsbijstelling 2017

5.386

 

78

105

305

324

344

357

369

876

438

438

438

438

438

438

Programma aanpak suïcide

– 10.000

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

                     

Rekenmodel Trillingen RIVM

– 1.000

– 300

– 700

                         

Rentemeevaller Infraspeed

60.000

 

7.750

22.000

12.500

9.000

8.750

                 

Risicoreservering naar BOV

– 542.000

– 29.330

– 29.330

– 46.080

– 45.080

– 70.080

– 62.910

– 62.910

– 62.920

– 33.330

– 33.330

– 33.330

– 33.370

     

Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen

93.841

34.640

23.797

17.288

12.066

   

6.050

               

SpoDo regeling

29.193

20.555

8.638

                         

Spooraansluiting VDL Nedcar

– 5.000

                         

– 5.000

 

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 43.926

– 59.537

– 35.684

– 16.985

– 56.451

– 31.958

– 74.579

– 40.413

– 36.458

– 36.459

– 34.331

– 33.369

– 32.374

– 23.805

200.662

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

0

0

15.500

35.162

29.000

49.000

6.000

9.500

21.300

16.300

16.300

16.299

350.224

285.172

200.662

HXII: Subsidieregeling GSM-R

12.327

12.327

                           

Perronaanpassing Rotterdam CS Eurostar

– 2.700

– 2.700

                           

Saldo 2017 Spoorwegen

0

– 17.418

17.418

                         

Vaststelling bijdrage IJ-tram

7.791

7.791

                           

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

17.418

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

0

17.418

15.500

35.162

29.000

49.000

6.000

9.500

21.300

16.300

16.300

16.299

350.224

285.172

200.662

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Spoorwegen

2.228.915

2.141.096

2.098.259

2.158.124

2.257.190

1.955.805

1.817.813

1.734.609

1.947.495

1.734.154

1.775.987

1.496.639

1.975.289

1.966.330

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Spoorwegen

2.453.768

2.134.933

2.097.701

2.156.120

2.256.480

1.955.179

1.817.563

1.734.359

1.947.245

1.734.154

1.775.987

1.496.639

1.975.289

1.966.330

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 Spoorwegen

2.146.643

2.190.386

2.054.155

2.095.031

2.232.015

2.185.826

1.912.520

1.856.710

2.095.186

1.798.788

1.821.610

1.824.668

1.980.450

1.925.546

1.638.495

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Spoorwegen

2.159.168

2.173.899

2.054.155

2.095.031

2.232.015

2.185.826

1.912.520

1.856.710

2.095.186

1.798.788

1.821.610

1.824.668

1.980.450

1.925.546

1.638.495

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

185.262

314.308

200.642

195.736

200.651

205.474

208.284

194.705

319.852

201.398

201.419

201.440

200.224

200.224

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

63.777

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

249.039

314.308

200.642

195.736

200.651

205.474

208.284

194.705

319.852

201.398

201.419

201.440

200.224

200.224

0

Afrekening BTW gebruiksvergoeding ProRail

1.788

1.788

                           

Afrekening deelproject MJPG

12

12

                           

Bijdrage provincie Overijssel 2e perron Zwolle

– 3.206

– 1.603

– 1.603

                         

Boetes NS en ProRail

2.300

2.300

                           

Correctie extrapolatie 2029 en 2030

2.496

                       

1.237

1.259

 

Extrapolatie 2031

201.505

                           

201.505

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 6.440

1.288

1.288

1.288

1.288

1.288

                 

Ontvangst SBNS

600

600

                           

Prijsbijstelling 2017

5.744

 

257

284

305

324

344

357

369

876

438

438

438

438

438

438

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 3.343

– 58

1.572

1.593

1.612

1.632

357

369

876

438

438

438

1.675

1.697

201.943

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

245.696

314.250

202.214

197.329

202.263

207.106

208.641

195.074

320.728

201.836

201.857

201.878

201.899

201.921

201.943

Bijdragen derden Spoorwegen

875

875

                           

Saldo 2017 Spoorwegen

0

– 8.170

8.170

                         

Vaststelling bijdrage IJ-tram

7.791

7.791

                           

Mutaties Najaarsnota 2017

 

496

8.170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

246.192

322.420

202.214

197.329

202.263

207.106

208.641

195.074

320.728

201.836

201.857

201.878

201.899

201.921

201.943

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

132.863

173.577

109.630

85.923

88.162

52.210

34.854

1.606

9.336

9.335

9.336

9.426

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

– 6.747

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

126.116

173.577

109.630

85.923

88.162

52.210

34.854

1.606

9.336

9.335

9.336

9.426

0

0

0

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

0

18.485

20.043

– 415

15.859

– 5.594

– 50.605

2.227

               

Overdracht Hoekse Lijn

18.332

18.332

                           

Prijsbijstelling 2017

8.148

160

1.144

 

825

1.961

 

3.515

       

543

     

Mutaties Miljoenennota 2018

 

36.977

21.187

– 415

16.684

– 3.633

– 50.605

5.742

0

0

0

0

543

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

163.093

194.764

109.215

102.607

84.529

1.605

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

BCF: Parallelstructuur Gouweknoop

– 2.042

– 2.042

                           

BCF: Rotterdamsebaan

– 11.059

– 11.059

                           

Saldo 2017 Regionaal, lokale infrastructuur

0

– 310

310

                         

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 13.410

310

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

149.682

195.074

109.215

102.607

84.529

1.605

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

0

0

0

9.128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

0

0

0

9.128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling 2017

105

     

105

                     

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

0

0

105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

0

0

0

9.233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

0

0

0

9.233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

83.469

158.666

74.765

51.490

22.194

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

8.759

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

92.228

158.666

74.765

51.490

22.194

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BCF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

– 5.500

– 5.500

                           

GF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

– 36.277

– 36.277

                           

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

0

92.123

– 106.830

17.025

5.088

– 10.094

2.688

                 

PF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

– 105.104

– 105.104

                           

Prijsbijstelling 2017

4.594

1.487

 

106

2.196

 

805

                 

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 53.271

– 106.830

17.131

7.284

– 10.094

3.493

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

38.957

51.836

91.896

58.774

12.100

3.493

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen derden Spoorwegen

1

1

                           

PF: RSP REP

– 44.991

– 44.991

                           

Saldo 2017 Regionaal, lokale infrastructuur

0

93.600

– 93.600

                         

Mutaties Najaarsnota 2017

 

48.610

– 93.600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

87.567

– 41.764

91.896

58.774

12.100

3.493

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Reg./Lok.infra.

216.332

332.243

184.395

146.541

110.356

52.210

34.854

1.606

9.336

9.335

9.336

9.426

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Reg./Lok.infra.

218.344

332.243

184.395

146.541

110.356

52.210

34.854

1.606

9.336

9.335

9.336

9.426

0

0

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 Reg./Lok.infra.

202.050

246.600

201.111

170.614

96.629

5.098

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Reg./Lok.infra.

237.249

153.310

201.111

170.614

96.629

5.098

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.09 Reg./lok.infra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

0

Extrapolatie 2031

8.428

                           

8.428

Prijsbijstelling 2017

1.455

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

Mutaties Miljoenennota 2018

 

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

8.525

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

366.969

382.587

326.299

298.791

236.016

289.618

297.966

249.914

191.986

192.714

191.160

225.710

225.710

225.710

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

381

– 35.070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

367.350

347.517

326.299

298.791

236.016

289.618

297.966

249.914

191.986

192.714

191.160

225.710

225.710

225.710

0

Correctie extrapolatie 2029 en 2030

105.248

                       

52.624

52.624

 

Extrapolatie 2031

204.769

                           

204.769

DBFM Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde

– 20.302

– 300

– 300

– 7.483

– 1.018

– 1.018

– 1.018

– 1.018

– 1.018

– 1.018

– 1.018

– 1.019

– 1.019

– 1.019

– 1.018

– 1.018

Defensie: Onderhoud Dorniers

– 2.698

 

– 2.698

                         

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 32.899

28.207

69.303

– 6.819

– 22.911

– 32.662

– 9.249

– 29.880

– 631

– 488

– 282

38.987

– 338

– 338

 

Omzetting payrollers

– 849

– 283

– 283

– 283

                       

Prijsbijstelling 2017

45.626

3.840

4.315

4.395

3.347

2.441

2.959

3.324

2.534

2.204

2.213

2.198

3.113

3.200

3.200

2.343

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

0

   

– 5.692

               

5.692

     

Uitvoeringsbesluit Lobith

12.132

 

108

108

108

108

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

 

Vervanging en Renovatie Hoofdvaarwegennet

334.000

         

38.000

38.000

38.000

38.000

38.000

38.000

38.000

38.000

30.000

 

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 29.642

29.349

60.348

– 4.382

– 21.380

8.579

32.357

10.936

39.855

40.007

40.197

86.073

93.767

85.768

206.094

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

337.708

376.866

386.647

294.409

214.636

298.197

330.323

260.850

231.841

232.721

231.357

311.783

319.477

311.478

206.094

EZ: Maritiem IV Servicepunt

6.699

6.699

                           

Saldo 2017 Hoofdvaarwegennet

0

– 16.966

16.966

                         

Vaargeul de Wielingen

1.750

1.750

                           

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 8.517

16.966

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

329.191

393.832

386.647

294.409

214.636

298.197

330.323

260.850

231.841

232.721

231.357

311.783

319.477

311.478

206.094

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

186.361

302.555

285.586

203.503

262.811

129.801

47.165

71.256

128.735

293.559

237.894

103.816

28.420

28.420

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

87.741

5.226

5.932

134

134

134

134

134

134

124

0

35.525

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

274.102

307.781

291.518

203.637

262.945

129.935

47.299

71.390

128.869

293.683

237.894

139.341

28.420

28.420

0

Afrekening Zeetoegang IJmond

17.760

5.000

                   

12.760

     

BERZOB

– 34.840

                 

– 20.000

– 14.840

       

Beter Benutten Blauwe Golf Verbindend

104

104

                           

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

8.644

         

668

 

7.976

             

BZK: eID

0

 

– 115

– 115

– 115

– 115

– 115

– 115

– 115

– 115

– 115

– 115

– 115

– 115

1.495

– 115

Caribisch Nederland: havenprojecten

– 8.705

 

– 8.705

                         

Correctie extrapolatie 2029 en 2030

44.322

                       

22.161

22.161

 

DBFM Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde

– 74.087

– 19.870

– 25.247

– 13.816

– 6.813

– 827

– 7.514

                 

Defensie: MOC Kustwacht

0

– 105

– 424

– 476

– 515

– 479

– 427

– 325

– 325

– 325

– 325

– 325

– 325

– 325

5.026

– 325

Extrapolatie 2031

22.161

                           

22.161

Havenimpuls CN (St. Eustatius)

400

400

                           

Inpassing minregel generale kasschuif OB2017

0

– 20.000

   

20.000

                     

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

27.870

– 19.243

– 79.777

10.308

23.656

33.337

10.025

30.855

1.077

602

– 137

– 39.249

338

338

 

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

5.619

61

 

647

             

– 6.327

     

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

– 70.000

– 25.000

120.000

60.000

– 50.000

50.000

 

– 25.000

– 30.000

– 30.000

         

Motie Hoogland c.s. Kornwerderzand

30.000

                         

30.000

 

MSW: functioneel beheer

0

– 320

– 320

– 320

– 320

– 320

– 320

       

1.920

       

Omzetting payrollers

– 480

– 160

– 160

– 160

                       

Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)

0

– 560

– 700

– 700

– 665

– 415

               

3.040

 

Pilot Langsdammen Waal

0

– 968

– 986

               

1.954

       

Prijsbijstelling 2017

16.605

2.850

3.204

4.022

3.486

3.198

2.933

1.456

2.479

– 465

– 76

2.079

1.678

2.256

– 12.495

 

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

13.536

3.568

 

5.692

               

4.276

     

Strategisch Capaciteit Management

0

– 1.772

– 2.468

– 2.555

– 3.131

– 3.955

– 3.955

       

17.836

       

Uitvoeringsbesluit Lobith

– 12.132

 

– 108

– 108

– 108

– 108

– 1.300

– 1.300

– 1.300

– 1.300

– 1.300

– 1.300

– 1.300

– 1.300

– 1.300

 

Verdieping van de Wielingen

2.000

                   

2.000

       

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 68.344

– 80.211

31.687

82.774

– 29.365

73.307

9.741

14.570

– 31.128

– 51.214

9.072

– 28.602

23.015

48.265

21.721

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

205.758

227.570

323.205

286.411

233.580

203.242

57.040

85.960

97.741

242.469

246.966

110.739

51.435

76.685

21.721

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

3.910

3.910

                           

Saldo 2017 Hoofdvaarwegennet

0

3.495

– 3.495

                         

Vaargeul de Wielingen

– 1.750

– 1.750

                           

Mutaties Najaarsnota 2017

 

5.655

– 3.495

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

211.413

224.075

323.205

286.411

233.580

203.242

57.040

85.960

97.741

242.469

246.966

110.739

51.435

76.685

21.721

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

10.904

40.448

211.999

155.058

41.970

41.334

40.709

40.102

39.653

39.077

38.514

37.961

37.961

37.961

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

24.031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

34.935

40.448

211.999

155.058

41.970

41.334

40.709

40.102

39.653

39.077

38.514

37.961

37.961

37.961

0

DBFM Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde

85.951

5.313

2.640

8.027

13.699

5.479

12.103

4.527

4.466

4.406

4.352

4.295

4.239

4.183

4.128

4.094

Extrapolatie 2031

37.961

                           

37.961

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 5.926

1.241

10.099

– 3.864

– 1.070

– 758

– 726

– 427

360

390

419

262

     

Prijsbijstelling 2017

11.056

394

510

2.646

1.896

533

605

512

507

511

503

497

489

485

484

484

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 219

4.391

20.772

11.731

4.942

11.950

4.313

4.546

5.277

5.245

5.211

4.990

4.668

4.612

42.539

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

34.716

44.839

232.771

166.789

46.912

53.284

45.022

44.648

44.930

44.322

43.725

42.951

42.629

42.573

42.539

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

– 3.910

– 3.910

                           

Saldo 2017 Hoofdvaarwegennet

0

15.524

– 15.524

                         

Mutaties Najaarsnota 2017

 

11.614

– 15.524

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

46.330

29.315

232.771

166.789

46.912

53.284

45.022

44.648

44.930

44.322

43.725

42.951

42.629

42.573

42.539

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

299.916

296.388

293.553

292.547

290.206

285.054

287.689

288.456

287.751

287.918

288.535

291.161

291.161

291.161

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

– 361

– 52

– 77

– 211

– 134

– 134

– 134

– 134

– 134

– 124

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

299.555

296.336

293.476

292.336

290.072

284.920

287.555

288.322

287.617

287.794

288.535

291.161

291.161

291.161

0

ABP pensioenpremie

22.722

1.498

1.503

1.510

1.507

1.522

1.530

1.519

1.519

1.515

1.514

1.521

1.516

1.516

1.516

1.516

Extrapolatie 2031

291.161

                           

291.161

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

375

375

375

375

325

83

– 50

– 548

– 806

– 504

         

KNMI offerte 2017

– 360

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

Loonbijstelling 2017

49.021

2.646

3.451

3.411

3.403

3.374

3.301

3.274

3.281

3.271

3.269

3.284

3.264

3.264

3.264

3.264

Omzetting payrollers

1.329

443

443

443

                       

Prijsbijstelling 2017

20.158

1.138

1.394

1.384

1.380

1.372

1.353

1.346

1.352

1.349

1.354

1.364

1.343

1.343

1.343

1.343

Strategisch Capaciteit Management

18.531

2.467

2.468

2.555

3.131

3.955

3.955

                 

Verduurzaming SLA

2.000

1.000

1.000

                         

Mutaties Miljoenennota 2018

 

9.543

10.610

9.654

9.772

10.524

10.198

6.065

5.580

5.305

5.609

6.145

6.099

6.099

6.099

297.260

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

309.098

306.946

303.130

302.108

300.596

295.118

293.620

293.902

292.922

293.403

294.680

297.260

297.260

297.260

297.260

EZ: Maritiem IV Servicepunt

788

788

                           

Mutaties Najaarsnota 2017

 

788

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

309.886

306.946

303.130

302.108

300.596

295.118

293.620

293.902

292.922

293.403

294.680

297.260

297.260

297.260

297.260

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57.243

27.280

39.929

38.342

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 525

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57.243

26.755

39.929

38.342

0

Afrekening Zeetoegang IJmond

– 12.760

                     

– 12.760

     

BERZOB

34.840

                 

20.000

14.840

       

Havenimpuls CN (St. Eustatius)

– 400

                     

– 400

     

MSW: functioneel beheer

– 1.920

                   

– 1.920

       

Pilot Langsdammen Waal

– 1.986

– 32

                 

– 1.954

       

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

– 9.936

32

                   

– 9.968

     

Strategisch Capaciteit Management

– 17.836

                   

– 17.836

       

Verdieping van de Wielingen

– 2.000

                   

– 2.000

       

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.000

– 8.870

– 23.128

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.000

48.373

3.627

39.929

38.342

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.000

48.373

3.627

39.929

38.342

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 HVWN

872.578

1.030.406

1.125.865

958.327

839.431

754.235

681.957

658.156

656.553

821.696

821.774

694.356

631.609

630.022

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 HVWN

984.370

1.000.510

1.131.720

958.250

839.431

754.235

681.957

658.156

656.553

821.696

821.774

729.356

631.609

630.022

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 HVWN

895.805

964.746

1.254.278

1.058.242

804.249

858.366

734.530

693.885

675.959

841.440

873.626

774.885

759.255

774.863

576.139

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 HVWN

905.345

962.693

1.254.278

1.058.242

804.249

858.366

734.530

693.885

675.959

841.440

873.626

774.885

759.255

774.863

576.139

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

93.675

120.617

127.927

100.240

59.500

37.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

3.041

0

6.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

96.716

120.617

133.927

100.240

59.500

37.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Afrekening Zeetoegang IJmond

5.000

5.000

                           

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

8.644

         

668

 

7.976

             

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 10.580

10.580

                         

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

3.600

3.600

                           

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 1.980

10.580

0

0

0

668

0

7.976

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

94.736

131.197

133.927

100.240

59.500

37.668

0

7.976

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2017 Hoofdvaarwegennet

0

– 2.148

2.148

                         

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 2.148

2.148

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.09 HVWN

92.588

133.345

133.927

100.240

59.500

37.668

0

7.976

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

942

942

4.807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

6.153

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

7.095

942

4.807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

– 4.000

4.000

                         

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 4.000

4.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

3.095

4.942

4.807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2017 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 2.172

2.172

                         

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 2.172

2.172

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

923

7.114

4.807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL

40.745

40.745

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

5.968

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL

46.713

40.745

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

– 230

– 230

                           

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

– 40.930

– 32.320

22.750

17.200

16.600

16.700

                 

Prijsbijstelling 2017

938

469

469

                         

Restwerkzaamheden HSL-Zuid

– 291

– 291

                           

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 40.982

– 31.851

22.750

17.200

16.600

16.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL

5.731

8.894

22.750

17.200

16.600

16.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

– 1.724

– 1.724

                           

Saldo 2017 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 3.686

3.686

                         

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 5.410

3.686

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL

321

12.580

22.750

17.200

16.600

16.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR

6.866

4.316

3.796

1.690

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

63.163

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

8.219

30.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 35.000

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR

15.085

34.316

3.796

1.690

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

28.163

0

0

0

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

– 6.266

– 61

                 

6.327

     

Prijsbijstelling 2017

2.075

177

685

76

34

59

59

59

59

59

59

59

690

     

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 6.089

624

76

34

59

59

59

59

59

59

59

7.017

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR

8.996

34.940

3.872

1.724

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

35.180

0

0

0

Saldo 2017 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 447

447

                         

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 447

447

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR

8.549

35.387

3.872

1.724

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

35.180

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

44.463

48.204

102.588

151.588

181.000

271.000

350.295

314.000

270.000

189.301

159.301

409.732

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

36.811

8.523

8.025

9.657

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

81.274

56.727

110.613

161.245

181.000

271.000

350.295

314.000

270.000

189.301

159.301

409.732

0

0

0

EU-subsidies ERTMS

0

– 2.714

– 7.023

– 8.025

– 9.657

27.419

                   

Kasschuiven binnen Megaprojecten

– 2

– 35.278

48.637

44.420

57.184

75.410

28.771

– 72.168

– 49.328

– 54.717

– 2.893

29.120

– 251.232

81.043

101.029

 

Multimodale Knoop Schiphol

– 250.000

             

– 50.000

– 50.000

– 50.000

– 50.000

– 50.000

     

Prijsbijstelling 2017

26.448

 

482

253

                   

25.713

 

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 37.992

42.096

36.648

47.527

102.829

28.771

– 72.168

– 99.328

– 104.717

– 52.893

– 20.880

– 301.232

81.043

126.742

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

43.282

98.823

147.261

208.772

283.829

299.771

278.127

214.672

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

126.742

0

HXII: ERTMS

2.211

2.211

                           

Saldo 2017 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 24.211

24.211

                         

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 22.000

24.211

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

21.282

123.034

147.261

208.772

283.829

299.771

278.127

214.672

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

126.742

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

88.158

109.334

163.250

190.373

177.680

156.042

133.752

120.992

83.430

65.973

94.755

41.439

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

25.081

0

0

0

0

0

0

0

0

197

0

5.014

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

113.239

109.334

163.250

190.373

177.680

156.042

133.752

120.992

83.430

66.170

94.755

46.453

0

0

0

Calamiteiten opstelplaats

1.200

                     

1.200

     

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

983

4.257

– 312

– 363

– 338

– 297

– 7.747

– 943

– 158

– 323

– 180

5.421

     

Prijsbijstelling 2017

16.754

1.314

1.307

1.874

2.185

2.040

1.791

1.449

1.381

957

757

1.089

610

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

2.297

5.564

1.562

1.822

1.702

1.494

– 6.298

438

799

434

909

7.231

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

115.536

114.898

164.812

192.195

179.382

157.536

127.454

121.430

84.229

66.604

95.664

53.684

0

0

0

Saldo 2017 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

– 15.831

15.831

                         

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 15.831

15.831

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

99.705

130.729

164.812

192.195

179.382

157.536

127.454

121.430

84.229

66.604

95.664

53.684

0

0

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Mega VenV

181.174

203.541

274.441

343.651

361.614

429.976

486.981

437.926

356.364

258.208

256.990

514.334

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Mega VenV

263.406

242.064

282.466

353.308

361.614

429.976

486.981

437.926

356.364

258.405

256.990

484.348

0

0

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 Mega VenV

176.640

262.497

343.502

419.891

482.804

477.000

408.574

339.095

252.505

206.005

237.078

197.364

81.043

126.742

0

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Mega VenV

130.780

308.844

343.502

419.891

482.804

477.000

408.574

339.095

252.505

206.005

237.078

197.364

81.043

126.742

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

22.661

28.607

60.797

67.615

64.426

39.226

32.680

30.947

20.973

61.165

23.820

14.470

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

15.178

8.523

8.025

9.657

0

0

0

0

0

197

0

5.014

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

37.839

37.130

68.822

77.272

64.426

39.226

32.680

30.947

20.973

61.362

23.820

19.484

0

0

0

EU-subsidies ERTMS

0

– 2.714

– 7.023

– 8.025

– 9.657

27.419

                   

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

– 647

   

647

                     

Prijsbijstelling 2017

5.505

331

329

699

777

741

451

376

356

241

706

274

224

     

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 3.030

– 6.694

– 7.326

– 8.233

28.160

451

376

356

241

706

274

224

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

34.809

30.436

61.496

69.039

92.586

39.677

33.056

31.303

21.214

62.068

24.094

19.708

0

0

0

Saldo 2017 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

645

– 645

                         

Mutaties Najaarsnota 2017

 

645

– 645

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV

35.454

29.791

61.496

69.039

92.586

39.677

33.056

31.303

21.214

62.068

24.094

19.708

0

0

0

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

4.723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

– 4.720

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

4.568

1.008

872

769

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

2.137

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

6.705

1.008

872

769

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling 2017

56

35

8

7

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

35

8

7

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

6.740

1.016

879

775

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2017 Overige uitgaven en ontvangsten

0

– 3.700

3.700

                         

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 3.700

3.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

3.040

4.716

879

775

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

32.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

32.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

32.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2017 Overige uitgaven en ontvangsten

0

– 32.507

32.507

                         

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 32.507

32.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

0

32.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

772.300

772.300

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

772.300

772.300

0

BZK: eID

– 22.946

                         

– 22.946

 

Correctie extrapolatie 2029 en 2030

– 506.190

                       

– 253.209

– 252.981

 

Defensie: MOC Kustwacht

– 76.406

                         

– 76.406

 

Extrapolatie 2031

1.562.279

                           

1.562.279

Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)

– 43.430

                         

– 43.430

 

Prijsbijstelling 2017

183.636

                         

156.587

27.049

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 253.209

– 239.176

1.589.328

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

519.091

533.124

1.589.328

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

519.091

533.124

1.589.328

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie 2031

445.202

                           

445.202

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

– 60.000

0

0

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

– 290.000

60.000

190.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

– 350.000

60.000

190.000

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Inpassing kasschuif Infrastructuurfonds

0

250.000

– 60.000

– 190.000

                       

Inpassing minregel generale kasschuif OB2017

0

100.000

   

– 100.000

                     

Mutaties Miljoenennota 2018

 

350.000

– 60.000

– 190.000

– 100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

75.001

40.300

8.600

4.800

0

0

0

0

0

0

0

0

5.670

22.680

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

– 56.083

– 31.350

– 7.400

– 4.600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

18.918

8.950

1.200

200

0

0

0

0

0

0

0

0

5.670

22.680

0

Eenvoudig Beter

0

7.463

– 7.463

                         

Prijsbijstelling 2017

1.480

863

463

99

55

                     

Mutaties Miljoenennota 2018

 

8.326

– 7.000

99

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

27.244

1.950

1.299

255

0

0

0

0

0

0

0

0

5.670

22.680

0

HXII: Eenvoudig Beter

– 4.500

– 4.500

                           

Saldo 2017 Overige uitgaven en ontvangsten

0

– 22.744

22.744

                         

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 27.244

22.744

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

0

24.694

1.299

255

0

0

0

0

0

0

0

0

5.670

22.680

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Overige uitg.en ontv.

24.292

41.308

9.472

105.569

0

0

0

0

0

0

0

0

777.970

794.980

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Overige uitg.en ontv.

– 291.867

69.958

192.072

100.969

0

0

0

0

0

0

0

0

777.970

794.980

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 Overige uitg.en ontv.

66.494

2.966

2.178

1.030

0

0

0

0

0

0

0

0

524.761

555.804

2.034.530

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Overige uitg.en ontv.

3.043

61.917

2.178

1.030

0

0

0

0

0

0

0

0

524.761

555.804

2.034.530

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

32.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

32.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

32.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

32.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

550.802

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

550.802

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

550.802

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

550.802

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2017 Overige uitg.en ontv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2017 Overige uitg.en ontv.

583.309

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2018 Overige uitg.en ontv.

583.309

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2017 Overige uitg.en ontv.

583.309

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 19.09

5.450.478

5.695.483

5.793.886

5.887.555

5.823.241

5.981.194

5.927.449

5.559.846

5.452.331

5.020.230

4.941.206

4.841.853

5.133.523

5.127.853

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

– 417.251

16.390

172.762

– 11.755

– 684

– 600

– 224

– 224

– 224

26

26

26

26

26

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 19.09

5.033.227

5.711.873

5.966.648

5.875.800

5.822.557

5.980.594

5.927.225

5.559.622

5.452.107

5.020.256

4.941.232

4.841.879

5.133.549

5.127.879

0

ABP pensioenpremie

58.680

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

Beter Benutten-ITS

– 1.000

– 500

– 500

                         

BCF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

– 5.500

– 5.500

                           

Bijdrage Bedrijfsgeneeskundige zorg

20

20

                           

BZK: eID

– 22.946

 

– 1.639

– 1.639

– 1.639

– 1.639

– 1.639

– 1.639

– 1.639

– 1.639

– 1.639

– 1.639

– 1.639

– 1.639

– 1.639

– 1.639

Caribisch Nederland: havenprojecten

– 8.705

 

– 8.705

                         

DBFM A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten

– 6.692

– 114.032

– 14.103

19.131

12.687

11.867

8.474

8.305

8.146

7.984

7.823

7.664

7.507

7.415

7.290

7.150

DBFM Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde

– 8.438

– 14.857

– 22.907

– 13.272

5.868

3.634

3.571

3.509

3.448

3.388

3.334

3.276

3.220

3.164

3.110

3.076

DBFM N18 Varsseveld – Enschede

– 4.979

– 113.263

16.232

9.345

9.201

7.233

7.103

6.976

6.880

6.775

6.665

6.558

6.452

6.378

6.290

6.196

DBFM SAA A6 Almere

– 6.108

– 28.528

– 53.060

– 77.255

33.134

11.832

11.622

11.415

11.211

11.053

10.874

10.685

10.498

10.315

10.136

9.960

Defensie: MOC Kustwacht

– 76.406

– 1.504

– 6.059

– 6.809

– 7.362

– 6.852

– 6.096

– 4.636

– 4.636

– 4.636

– 4.636

– 4.636

– 4.636

– 4.636

– 6.107

– 3.165

Defensie: Onderhoud Dorniers

– 2.698

 

– 2.698

                         

Eenvoudig Beter

0

7.500

– 5.000

– 2.500

                       

Extrapolatie 2031

5.260.879

                           

5.260.879

GF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

– 36.277

– 36.277

                           

GF: MIRT-onderzoek A2: Deil – Den Bosch/Vught

– 10

– 10

                           

Intercity Dordrecht Breda

380

380

                           

KNMI offerte 2017

– 576

– 64

– 44

– 36

– 36

– 36

– 36

– 36

– 36

– 36

– 36

– 36

– 36

– 36

– 36

– 36

Loonbijstelling 2017

126.473

6.920

8.967

8.840

8.832

8.664

8.425

8.425

8.425

8.425

8.425

8.425

8.425

8.425

8.425

8.425

MSW: functioneel beheer

– 1.920

– 320

– 320

– 320

– 320

– 320

– 320

                 

NSP Arnhem

– 424

– 424

                           

OCW: Beter Benutten

500

500

                           

Ombouw programmadirectie Beter Benutten

– 12.000

 

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

                   

Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)

– 43.430

– 8.000

– 10.000

– 10.000

– 9.500

– 5.930

                   

Overboeking coördinerende inkoopfunctie

– 750

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

Overdracht Hoekse Lijn

– 347

– 347

                           

PF: Bijdrage P+R locaties provincie Friesland

– 177

– 177

                           

PF: Bijdrage P+R locaties provincie Limburg

– 252

– 252

                           

PF: Bijdrage P+R locaties provincie Noord-Holland

– 288

– 288

                           

PF: Grensoverschrijdend Spoorvervoer

– 9.458

– 9.458

                           

PF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

– 105.104

– 105.104

                           

Pilot Langsdammen Waal

– 1.986

– 1.000

– 986

                         

Prijsbijstelling 2017

984.811

59.159

64.493

64.796

65.800

64.483

66.608

66.608

66.608

66.608

66.608

66.608

66.608

66.608

66.608

66.608

Rekenmodel Trillingen RIVM

– 1.000

– 300

– 700

                         

Strategisch Capaciteit Management

1.113

1.113

                           

Uitvoering tol: bijdrage aan RDW

– 3.898

 

– 814

– 966

– 1.243

– 875

                   

Verduurzaming SLA

4.000

2.000

2.000

                         

Mutaties Miljoenennota 2018

 

– 358.751

– 34.981

– 9.823

116.284

92.923

101.574

102.789

102.269

101.784

101.280

100.767

100.261

99.856

97.939

5.361.316

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 19.09

4.674.476

5.676.892

5.956.825

5.992.084

5.915.480

6.082.168

6.030.014

5.661.891

5.553.891

5.121.536

5.041.999

4.942.140

5.233.405

5.225.818

5.361.316

BCF: Beter Benutten Decentraal Spoor

– 97

– 97

                           

BCF: Beter Benutten

– 751

– 751

                           

BCF: Parallelstructuur Gouweknoop

– 2.042

– 2.042

                           

BCF: Rotterdamsebaan

– 11.059

– 11.059

                           

BCF: SmartwayZ.NL

– 77

– 77

                           

BZK: De Bouwagenda

– 160

– 160

                           

BZK: Strategisch Leveranciersmanagement

49

49

                           

EZ: Maritiem IV Servicepunt

7.487

7.487

                           

GF: Beter Benutten

– 204

– 204

                           

HXII: Anders Benutten

25

25

                           

HXII: Arbeidsbeperkten

1.816

1.816

                           

HXII: Beter Benutten

– 853

– 853

                           

HXII: Eenvoudig Beter

– 4.500

– 4.500

                           

HXII: ERTMS

2.211

2.211

                           

HXII: Implementatie BRO RWS

300

300

                           

HXII: Informatievoorziening MIRT-onderzoek A20

– 8

– 8

                           

HXII: Programma Aanpak Stikstof

– 130

– 130

                           

HXII: Subsidieregeling GSM-R

12.327

12.327

                           

HXII: Talentvolle vluchtelingen

100

100

                           

HXII: Verrekening interne dienstverlening

– 16

– 16

                           

PF: Beter Benutten Decentraal Spoor

– 1.216

– 1.216

                           

PF: Beter Benutten

– 6.839

– 6.839

                           

PF: Logistiek multimodaal knooppunt Venlo

– 21.150

– 21.150

                           

PF: RSP REP

– 44.991

– 44.991

                           

PF: SmartwayZ.NL

– 364

– 364

                           

PF: Vleuten-Geldermalsen

– 4.215

– 4.215

                           

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 74.357

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 19.09

4.600.119

5.676.892

5.956.825

5.992.084

5.915.480

6.082.168

6.030.014

5.661.891

5.553.891

5.121.536

5.041.999

4.942.140

5.233.405

5.225.818

5.361.316

                                 

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2017

5.450.478

5.695.483

5.793.886

5.887.555

5.823.241

5.981.194

5.927.449

5.559.846

5.452.331

5.020.230

4.941.206

4.841.853

5.133.523

5.127.853

0

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2017

5.033.227

5.711.873

5.966.648

5.875.800

5.822.557

5.980.594

5.927.225

5.559.622

5.452.107

5.020.256

4.941.232

4.841.879

5.133.549

5.127.879

0

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2018

4.674.476

5.676.892

5.956.825

5.992.084

5.915.480

6.082.168

6.030.014

5.661.891

5.553.891

5.121.536

5.041.999

4.942.140

5.233.405

5.225.818

5.361.316

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2017

4.600.119

5.676.892

5.956.825

5.992.084

5.915.480

6.082.168

6.030.014

5.661.891

5.553.891

5.121.536

5.041.999

4.942.140

5.233.405

5.225.818

5.361.316

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig» betreft de stand in de Miljoenennota 2018.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

             

Kleine projecten / Afronding projecten

2

5

53

53

nvt

nvt

 

Programma 130 km

2

2

44

44

– 

– 

 

Programma aansluitingen

6

10

114

114

nvt

nvt

 

Quick Wins Wegen

 

1

12

12

– 

– 

 

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

3

5

1.544

1.544

2016

2016

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

A10 Amsterdam praktijkproef FES

2

5

51

51

2018

2018

 

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

46

56

1.356

1.356

2024–2026

2024–2026

 

A9 Badhoevedorp

23

18

327

327

2017

2017

 

A2 Holendrecht – Oudenrijn

3

3

1.216

1.216

2012

2012

 

A28 Utrecht – Amersfoort

1

1

202

202

2013

2013

 

A28 Knooppunt Hoevelaken

27

27

763

763

2023–2025

2023–2025

 

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

0

1

20

20

2015

2015

 

N50 Ens – Emmeloord

0

1

20

20

2016

2016

 

A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein

1

1

21

21

2015

2015

 

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)

24

13

301

301

2028

2028

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

A24 Blankenburgtunnel (excl. tolopgave)

41

37

782

782

2022–2024

2022–2024

 

A4 Burgerveen – Leiden

3

3

548

548

2015

2015

 

A4-A44 Rijnlandroute

30

42

558

558

Regio

Regio

 

A4 Delft – Schiedam

17

2

659

659

2015

2015

 

A4 Vlietland / N14

   

16

16

2020–2022

2020–2022

 

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

0

0

11

11

2020

2020

 

N61 Hoek-Schoondijke

0

1

111

111

2015

2015

 

A16 Rotterdam

19

22

984

984

2022–2024

2022–2024

 

Projecten Zuid-Nederland

             

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

1

1

258

258

2014

2014

 

A67 Aanpak toerit Someren

 

0

6

6

2015

2015

 

A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase

 

0

154

154

2013

2013

 

A2 Passage Maastricht

16

3

679

679

2016

2016

 

A76 Aansluiting Nuth

   

59

59

Regio

Regio

 

Projecten Oost-Nederland

             

A50 Ewijk – Valburg

4

4

271

271

2017

2017

 

N35 Combiplan Nijverdal

1

0

321

321

2015

2015

 

N35 Wijthmen – Nijverdal

1

1

15

15

2018

2018

 

A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen

19

17

32

32

2017

2017

 

N35 Zwolle – Wijthmen

17

16

48

48

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

             

N31 Leeuwarden (De Haak)

1

2

217

217

2013

2013

 

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

42

59

680

681

2019–2021

2019–2021

 

Overige maatregelen

             

Meer kwaliteit leefomgeving

20

20

177

177

     

Meer veilig 3

10

10

49

49

     

Afrondingen

1

– 1

         

Totaal uitvoeringsprogramma

383

388

12.679

12.680

     

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

55

76

         

Programma Realisatie (IF 12.03.01)

438

464

         

Budget Realisatie (IF 12.03.01)

438

439

         

Overprogrammering (-)

0

– 25

         

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 237

– 234

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

         

Beter Benutten

387

394

nvt

nvt

 

Geluidsaneringprogramma – weg

260

260

nvt

nvt

 

Kosten voorbereiding tol

29

29

     

Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)

198

198

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

289

289

nvt

nvt

 

Snelfietsroutes

16

18

     

Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15

108

108

nvt

nvt

 

Vervolgprogramma Meer Veilig

30

30

     

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

176

176

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

         

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9 Amstelveen (deel 4)

717

717

2024–2026

2024–2026

 

A12/A27 Ring Utrecht

1.153

1.153

2024–2026

2024–2026

 

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn

300

300

     

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6

51

51

2021–2023

2021–2023

 

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Aansluiting A6

13

13

     

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

168

168

Regio

Regio

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

26

26

nvt

nvt

 

Projecten Zuidwest-Nederland

         

A15 Papendrecht – Sliedrecht

15

15

2018–2020

2018–2020

 

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda

175

175

2024–2026

2024–2026

 

A4 Passage Den Haag

453

453

2026–2028

2026–2028

 

A4 Leiden

50

50

     

Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding

26

26

nvt

nvt

 

Projecten Zuid-Nederland

         

A2 't Vonderen – Kerensheide

265

265

2025–2027

2025–2027

 

A27 Houten – Hooipolder

1.263

1.263

2023–2025

2023–2025

 

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

5

5

     

Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

25

25

     

N65 Vught – Haaren 1)

98

98

2023

2023

 

Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken

152

152

     

Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: InnovA58

405

405

2022–2024

2022–2024

 

Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: ITS en Smart Mobility

30

30

nvt

nvt

 

Projecten Oost-Nederland

         

A1 Apeldoorn – Azelo

429

429

Fase 1: 2020–2022

Fase 1: 2020–2022

 
     

Fase 2: 2026–2028

Fase 2: 2026–2028

 

A1/A30 Barneveld

10

10

     

A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)

547

547

2021–2023

2021–2023

 

N35 Nijverdal – Wierden

105

105

2022–2024

2022–2024

 

N50 Kampen – Kampen Zuid

5

5

     

Terugbetaling regiobijdrage ViA15 (maatregelen OWN)

29

29

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Nederland

         

N33 Zuidbroek-Appingedam

97

97

2021–2023

2021–2023

 

Overige projecten en reserveringen

197

148

     

Projecten in voorbereiding

         

Projecten Nationaal

         

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

         

Projecten Zuidwest-Nederland

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde Risico's

         

Gebiedsprogramma's

         

Projecten Noordwest-Nederland

         

Gebiedsprogramma regio Amsterdam

200

200

     

Projecten Zuidwest-Nederland

         

Gebiedsprogramma Rotterdam – Den haag

200

200

     

Projecten Oost-Nederland

         

Goederencorridor Oost

200

200

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

8.665

8.628

     

Begroting (IF 12.03.02)

8.665

8.628

     

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

Aflossing tunnels

46

46

939

939

– 

– 

 

A10 Tweede Coentunnel

60

54

2.141

2.141

2013

2013

 

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A1/A6)

327

309

1.774

1.774

2019

2019

 

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

20

19

1.102

1.102

2021

2021

 

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A6 Almere)

4

7

374

374

2020

2020

 

A12 Lunetten – Veenendaal

22

25

666

669

2012

2012

 

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

5

9

348

348

2018–2020

2018–2020

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

A15 Maasvlakte – Vaanplein

75

100

2.111

2.111

2015

2015

 

Projecten Zuid-Nederland

             

A59 Rosmalen – Geffen, PPS

1

1

277

277

2005

2005

 

Projecten Oost-Nederland

             

A12 Ede – Grijsoord

16

16

169

169

2016

2016

 

N18 Varsseveld – Enschede

25

13

446

446

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

             

N31 Leeuwarden – Drachten

6

6

166

166

2007

2007

 

N33 Assen – Zuidbroek

15

15

331

331

2014

2014

 

Afrondingen

1

– 1

         

Tolgefinancierde uitgaven (NCW)

             

Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel

   

230

320

nvt

nvt

 

Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15)

   

289

289

nvt

nvt

 

Totaal

623

619

11.363

11.456

     

Begroting (IF 12.04)

623

619

         

Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma personenvervoer

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten nationaal

             

Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit

             

Be- en bijsturing toekomst

0

2

15

15

2019

2019

 

ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum

0

1

9

9

2015

2015

 

Geluidsanering Spoorwegen

14

20

594

594

divers

divers

 

Opstellen reizigerstreinen korte termijn

1

2

43

43

2020

2020

 

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

1

1

30

30

divers

divers

 

Verbeteraanpak stations

0

2

13

13

2018

2018

 

Verbeteraanpak trein

8

16

55

55

2019

2019

 

Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit

0

1

32

32

divers

divers

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

             

PHS Ede

2

2

43

43

2021

2021

 

PHS Diezebrug

   

2

2

2013

2013

 

PHS DSSU (incl. voorinvestering)

17

29

315

315

2017

2017

 

PHS Meteren – Boxtel

5

8

10

10

2017

2017

 

PHS Overweg Klompersteeg Veenendaal

0

1

9

9

2019

2019

 

PHS Rijswijk – Rotterdam

4

8

10

10

2023

2023

 

PHS Spooromgeving Geldermalsen

2

11

133

133

2021

2021

 

Stations en stationsaanpassingen

             

Cameratoezicht op stations

7

6

13

13

2017

2017

 

Kleine stations

0

1

17

17

divers

divers

 

Toegankelijkheid stations

36

34

488

488

divers

divers

 

Overige projecten/programma's /lijndelen etc.

             

Aanleg ATBvv

0

1

68

68

divers

divers

 

Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute

12

11

20

20

divers

divers

 

AKI-plan en veiligheidsknelpunten

19

20

392

392

divers

divers

 

Booggeluid

0

1

4

4

divers

divers

 

Fietsparkeren bij stations

27

24

266

266

divers

divers

 

Kleine projecten personenvervoer

6

6

21

21

divers

divers

 

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

10

11

26

26

divers

divers

 

Niet actief beveiligde overwegen (NABO)

1

1

39

39

divers

divers

 

Ontsnippering

4

9

79

79

divers

divers

 

Programma aanpak suïcidepreventie

0

3

14

14

2021

2021

 

Programma kleine functiewijzigingen

33

30

379

379

divers

divers

 

Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten

1

6

179

179

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

Amsterdam-Almere-Lelystad

             

OV SAAL korte termijn

24

43

688

688

2016

2016

 

OV SAAL Naarden Bussum

1

1

24

24

2019

2019

 

Stations en stationsaanpassingen

             

Amsterdam CS, Cuypershal

0

0

26

26

2018

2018

 

Amsterdam CS, Fietsenstalling

2

2

11

11

2019

2019

 

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

33

38

412

412

2016

2016

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)

6

4

177

177

divers

divers

 

Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)

36

42

910

914

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Stations en stationsaanpassingen

             

Den Haag CS perronsporen 11 en 12

1

1

39

39

2022

2022

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft

6

6

607

607

2017

2017

 

Projecten Zuid-Nederland

             

Stations en stationsaanpassingen

             

Breda Centraal (t.b.v. NSP)

4

6

89

89

2017

2017

 

Projecten Oost Nederland

             

Utrecht-Arnhem-Zevenaar

             

Traject Oost uitv. convenant DMB

28

21

235

235

divers

divers

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Regionale lijnen Gelderland

2

2

16

16

divers

divers

 

Projecten Noord Nederland

             

Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden

5

8

49

49

divers

divers

 

Sporendriehoek Noord-Nederland

11

12

140

140

divers

divers

 

Afrondingen

             

Totaal ProRail projecten

369

454

6.741

6.745

     

Overige (niet ProRail) projecten

             

Intensivering Spoor in steden (I)

6

6

215

215

2017

2017

 

Spoorzone Ede

7

7

42

42

2017

2017

 

NS compensatie

103

 

160

 

divers

divers

1

Totaal overige (niet ProRail) projecten

116

13

417

257

     

Totaal uitvoeringsprogramma

485

467

7.158

7.002

     

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking

7

12

         

Afrekening voorschotten

43

43

         

Programma Realisatie (IF 13.03.01)

535

522

         

Budget Realisatie (IF 13.03.01)

535

498

         

Overprogrammering (-)

0

– 24

         
  • 1. In het verleden is afgesproken dat de NS gecompenseerd wordt indien het rendement op de geïntegreerde vervoerconcessie gemiddeld lager ligt dan vier procent (Kamerstukken II, 2011/2012, 33 280A, nr. 3). Hiertoe is in de begroting 2013 een reservering opgenomen. In 2013 is aan uw Kamer gemeld dat deze reservering voor € 103 miljoen moet worden ingezet als gevolg van het uitvallen van de Fyra (Kamerstukken II, 2013/2014, 22 026, nr. 430). Dit bedrag komt nu tot uitbetaling en wordt derhalve overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).

Realisatieprogramma goederenvervoer

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ProRail Projecten

             

Projecten nationaal

             

Kleine projecten goederenvervoer

1

2

3

3

divers

divers

 

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

11

10

169

167

divers

divers

 

PAGE risico reductie

0

0

19

19

divers

divers

 

Programma Emplacementen op orde

1

3

59

59

2020

2020

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

1

1

27

27

2018

2018

 

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

0

1

220

220

divers

divers

 

Calandbrug

1

1

159

159

2020

2020

 

Projecten Zuid-Nederland

             

Venlo logistiek multimodaal knooppunt

0

28

9

30

2019

2019

1

Projecten Oost Nederland

             

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

13

14

139

139

2021

2021

 

Overige projecten

             

Nazorg gereedgekomen projecten

0

0

3

3

divers

divers

 

Afrondingen

             

Totaal uitvoeringsprgramma

28

60

807

825

     

Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05

– 3

– 5

         

Afrekening voorschotten

3

3

         

Programma Realisatie (IF 13.03.02)

28

58

807

825

     

Budget Realisatie (IF 13.03.02)

28

58

807

825

     

Overprogrammering (-)

             
  • 1. Dit betreft een overboeking aan het Provinciefonds in verband met een bijdrage aan de provincie Limburg voor de realisatie van project Logistiek multimodaal knooppunt Venlo.

Planstudieprogramma personenvervoer

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 72

– 72

     

Projecten Nationaal

         

Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))

38

39

divers

divers

 

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

49

49

divers

divers

 

Kleine projecten Personenvervoer

7

7

divers

divers

 

Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO)

197

197

divers

divers

 

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)

2.432

2.432

divers

divers

 

Reizigersfonds

3

3

nvt

nvt

 

NS compensatie

 

160

divers

divers

1

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

71

 

divers

divers

2

Projecten Oost-Nederland

         

Quick scan decentraal spoor Gelderland

19

19

divers

divers

 

Zwolle – Herfte

205

200

2021

2021

 

Projecten Noordwest-Nederland

         

OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

334

334

divers

divers

 

Multimodale knoop Schiphol

253

253

divers

divers

 

Overige projecten en reserveringen

13

13

     

Projecten in voorbereding

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's

         

Totaal planuitwerkingsprogramma

3.549

3.634

     

Begroting (IF 13.03.04)

3.549

3.634

     
  • 1. In het verleden is afgesproken dat de NS gecompenseerd wordt indien het rendement op de geïntegreerde vervoerconcessie gemiddeld lager ligt dan vier procent (Kamerstukken II, 2011/2012, 33 280A, nr. 3). Hiertoe is in de begroting 2013 een reservering opgenomen. In 2013 is aan uw Kamer gemeld dat deze reservering voor € 103 miljoen moet worden ingezet als gevolg van het uitvallen van de Fyra (Kamerstukken II, 2013/2014, 22 026, nr. 430). Dit bedrag komt nu tot uitbetaling en wordt derhalve overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).

  • 2. Bij de begroting 2016 zijn middelen vrijgemaakt voor het verminderen van de geluidshinder door de HSL-Zuid. Gezien de geluidsmaatregelen geen relatie hebben tot de restpunten van de constructie van de HSL-Zuid, worden deze middelen (€ 70,6 miljoen) overgeheveld naar planuitwerking en verkenning op artikelonderdeel 13.03 Aanleg.

Planstudieprogramma goederenvervoer

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02

48

48

     

Projecten Nationaal

         

Kleine projecten Goederenvervoer

16

16

divers

divers

 

Overige projecten en reserveringen

         

Projecten in voorbereiding

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde Risico's

         

Totaal planuitwerkingsprogramma

64

64

     

Begroting (IF 13.03.05)

64

64

     

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Beschikbaarheidsvergoeding1

150

150

3.632

3.632

     

Rente- en belastingaanpassingen2

9

9

– 135

– 135

     

Diverse afrekeningen etc.3

3

17

80

80

     

Afrondingen

             

Totaal

162

176

3.577

3.577

     

Begroting (IF 13.04)

162

176

         
1

De beschikbaarheidsvergoeding is inclusief de verwachte toekomstige indexeringen.

2

Rente wordt halfjaarlijks verrekend op basis van de werkelijke Euribor-stand; de belastingwijziging is een technische, voor de Staat budgetneutrale, correctie die bij de Belastingdienst leidt tot even grote ontvangsten.

3

Dit betreft diverse nog door te voeren wijzigingen op de HSL-Zuid infrastructuur, waarvan aanpassing van het ERTMS-systeem (voor de Intercity Nieuwe Generatie) de grootste is.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Realisatieprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

Noord/Zuidlijn Noord-WTC

0

0

1.186

1.186

2018

2018

 

Utrecht Trams naar De Uithof

40

40

111

111

2018

2018

 

Ombouw Amstelveenlijn

7

7

78

78

2020

2020

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

A12/A20 Parallelstructuur Gouwe

12

14

99

101

Regio

Regio

 

HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen

             

Rijn-Gouwelijn)

8

8

205

205

2021

2021

 

Rotterdamsebaan

65

76

298

309

Regio

Regio

1

Hoekse Lijn

18

18

18

18

Regio

Regio

 

Afronding

             

Programma Realisatie (IF 14.01.03)

150

163

1.995

2.008

     

Budget Realisatie (IF 14.01.03)

150

163

         

Overprogrammering (-)

0

0

         
  • 1. Dit betreft een overboeking van € 11,1 miljoen naar het BTW- compensatiefonds ten behoeve van de provincie Zuid-Holland voor de uitvoering van het project Rotterdamsebaan.

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Overige projecten en reserveringen

48

48

     

Projecten in voorbereiding

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

48

48

     

Begroting (IF 14.01.02)

48

48

     

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noord-Nederland

             

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten1 2 3

40

5

120

120

     

14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds

409

34

536

536

     

14.03.03 Ruimtelijk economisch programma

 

0

5

50

   

1

Afronding

             

Begroting (IF 14.03)

449

39

661

706

     

LMCA Spoor: spoordriehoek4

11

12

137

140

     

Totale rijksbijdrage Noord-Nederland

460

51

798

846

     
1

Bijdragen regio zijn in prijspeil 2007.

2

Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 miljoen uit het MIRT ten behoeve van de A7 ZRG fase 2.

3

Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 miljoen (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.

4

Betreft Pakket Noorden, hetgeen op artikel 13 Spoorwegen is opgenomen.

  • 1. Dit betreft een overboeking van € 45,0 miljoen naar het provinciefonds ten behoeve van Noord Nederland voor de uitvoering het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP).

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

             

Quick Wins Binnenhavens

1

1

61

61

2009–2017

2009–2017

 

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen

7

9

97

97

2015

2015

 

Walradarsystemen

3

2

25

25

2018

2018

 

Beter Benutten

1

1

18

18

     

Projecten Noordwest-Nederland

             

De Zaan (Wilhelminasluis)

   

13

13

2019

2019

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding

   

2

2

2016

2016

 

Nieuwe Sluis Terneuzen

38

36

1.010

1.010

2022

2022

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

0

1

13

13

2019

2019

 

Quick wins Volkeraksluizen

3

3

3

3

2017

2017

 

Projecten Zuid-Nederland

             

Wilhelminakanaal Tilburg

19

24

96

96

na 2017

na 2017

 

Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel

2

2

430

430

2015

2015

 

Maasroute, modernisering fase 2

23

28

629

629

2018

2018

 

Projecten Oost Nederland

             

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

15

11

65

65

2017

2017

 

Verruiming Twentekanalen fase 2

3

14

93

93

2019

2019

 

Toekomstvisie Waal

22

20

132

132

2019–2020

2019–2020

 

Projecten Noord-Nederland

             

Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

25

25

284

284

2017

2017

 

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

23

9

30

30

2017

2017

 

Overige projecten

             

Kleine projecten / Afronding projecten

2

2

2

2

     

Afronding

3

– 1

         

Totaal uitvoeringsprogramma

190

187

3.003

3.003

     

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking

2

– 1

         

Programma Realisatie (IF 15.03.01)

192

186

         

Begroting Realisatie (IF 15.03.01)

192

164

         

Overprogrammering (-)

0

– 22

         

Planstudieprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

4

– 1

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

         

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

9

9

     

Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud

205

204

     

Projecten Noordwest-Nederland

         

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

6

2025–2027

2025–2027

 

Lichteren buitenhaven IJmuiden

65

65

nnb

nnb

 

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

36

36

2023

2023

 

Projecten Zuidwest-Nederland

         

Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes

20

20

2021

2021

 

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2025–2027

2025–2027

 

Capaciteit Volkeraksluizen

152

152

2024–2026

2024–2026

 

Projecten Oost-Nederland

         

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

36

36

2026–2028

2026–2028

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

28

28

2021–2022

2021–2022

 

Projecten Noord-Nederland

         

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

102

102

2023–2025

2023–2025

 

Overige projecten en reserveringen

356

360

     

Projecten in voorbereiding

         

Projecten Zuidwest-Nederland

         

Kreekraksluizen

   

2026–2028

2026–2028

 

Projecten Oost-Nederland

         

Verkenning IJssel fase 2

   

2028

2028

 

Reservering garantstelling Twentekanalen

   

2018–2020

2018–2020

 

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

1.029

1.027

     

Begroting (IF 15.03.02)

1.029

1.027

     

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Geintergreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

14

8

409

409

2019

2019

 

Zeetoegang IJmond

28

18

927

927

2019

2019

 

Projecten Zuid-Nederland

             

Keersluis Limmel

3

3

90

90

2018

2018

 

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

1

5

153

153

2020

2020

 

Afronding

 

1

         

Totaal

46

35

1.579

1.579

     

Begroting (IF 15.04)

46

35

         

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Betuweroute

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Betuweroute (17.02)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Betuweroute

1

3

4.895

4.895

2007

2007

 

Begroting (IF 17.02)

1

3

         

HSL-Zuid

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

HSL-zuid (17.03)

Kasbudget 2017

Projectbudget

 

Oplevering

 

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

HSL-Zuid (IF 17.03.01)

0

6

6.154

6.225

2009

2009

 

HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)

   

115

115

     

HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)

   

1.012

1.012

     

Totaal

0

6

7.281

7.352

   

1

Begroting (IF 17.03)

0

6

         
  • 1. Bij de begroting 2016 zijn middelen vrijgemaakt voor het verminderen van de geluidshinder door de HSL-Zuid. Gezien de geluidsmaatregelen geen relatie hebben tot de restpunten van de constructie van de HSL-Zuid, worden deze middelen (€ 70,6 miljoen) overgeheveld naar planuitwerking en verkenning op artikelonderdeel 13.03 Aanleg.

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

             

Uitvoeringsorganisatie

   

24

24

nnb

nnb

 

750 ha

   

30

30

nnb

nnb

 

Groene verbinding

   

31

31

2011

2011

 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

       

2021

2021

 

Landaanwinning

             

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

   

2

2

2007

2007

 

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

3

3

114

114

nnb

nnb

 

Landaanwinning

   

742

742

2013

2013

 

BTW Buitencontour

   

138

138

2013

2013

 

Onvoorzien

5

5

78

78

nnb

nnb

 

Afrondingsverschillen

1

1

1

1

     

Programma

9

9

1.160

1.160

     

Begroting (IF 17.06)

9

9

         

ERTMS

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

ERTMS (17.07)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatiefase (17.07.01)

7

18

114

113

     

Planuitwerkingsfase (17.07.02)

12

23

2.260

2.259

     

Studiekosten

12

23

82

80

     

Pilotkosten

             

Overige planuitwerking OV-SAAL

   

229

229

     

Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)

   

1.949

1.949

     

Afrondingsverschillen

     

1

     

Programma

19

41

2.374

2.372

     

Afrekening voorschotten

3

3

         
   

– 1

         

Begroting (IF 17.07)

22

43

         

ZuidasDok

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

ZuidasDok (17.08)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ZuidasDok

       

2028

2028

 

Projectorganisatie en voorbereiding

31

32

257

270

     

OVT incl. keerspoor

21

16

351

362

     

Tunnel en A10

33

20

787

797

     

Generiek en ruimtelijke inrichting

14

47

213

179

     

Afrondingsverschillen

1

 

– 1

– 1

     

Programma

100

115

1.607

1.607

     

Begroting (IF 17.08)

100

115

         
Licence