Base description which applies to whole site

1. Voorstel van wet

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgaven van de begroting 2017 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) te verhogen met EUR 74,8 miljoen en de ontvangsten niet te verhogen.

Licence