Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in:

  • de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • de begrotingsstaat van het agentschap van dit ministerie.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Licence