Base description which applies to whole site

2.1 Voorstel van wet

Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgavenbegroting 2018 van het Ministerie van Defensie (X) ten opzichte van de ontwerpbegroting met een bedrag van € 1.247,4 miljoen te verhogen. Voor het begrotingsbedrag van de ontvangsten 2018 wordt voorgesteld dit met € 95,3 miljoen te verhogen. Dit leidt voor het Ministerie van Defensie tot een uitgavenbudget van € 10.701,0 miljoen en een ontvangstenbudget van € 521,7 miljoen. De begroting voor de in 2018 aan te gane verplichtingen stijgt met € 1.247,4 miljoen tot € 10.926,7 miljoen. De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting 2018 is als volgt:

Uitgaven (in duizend euro)

Stand ontwerpbegroting 2018

€ 9.203.953

Nota van wijziging «Maatregelen ondersteuning krijgsmacht»

€ 178.638

Nota van wijziging «Overdracht Kustwacht Caribisch Nederland naar Defensie begroting en de uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap»

€ 67.670

Incidentele suppletoire begroting Sint Maarten

€ 3.370

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2018

€ 1.247.384

Stand begroting Defensie (X) in de Voorjaarsnota 2018

€ 10.701.015

Ontvangsten (in duizend euro)

Stand ontwerpbegroting 2018

€ 420.295

Nota van wijziging «Overdracht Kustwacht Caribisch Nederland naar Defensie begroting incidentele suppletoire begroting 2018»

€ 6.120

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2018

€ 95.327

Stand begroting Defensie (X) in de Voorjaarsnota 2018

€ 521.742

Licence