Base description which applies to whole site

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2018 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Artikel 12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

 

3.680

3.681

3.680

3.677

3.674

3.673

3.672

3.670

3.670

3.670

3.678

3.678

3.678

3.678

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

 

3.680

3.681

3.680

3.677

3.674

3.673

3.672

3.670

3.670

3.670

3.678

3.678

3.678

3.678

0

Extrapolatie 2032

3.678

                           

3.678

Prijsbijstelling 2018

840

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

Mutaties Miljoenennota 2019

 

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

3.734

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

 

3.736

3.737

3.736

3.733

3.730

3.729

3.728

3.726

3.726

3.726

3.734

3.734

3.734

3.734

3.734

Mutaties Najaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

 

3.736

3.737

3.736

3.733

3.730

3.729

3.728

3.726

3.726

3.726

3.734

3.734

3.734

3.734

3.734

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

 

645.593

637.675

529.783

629.827

587.072

590.282

619.225

644.537

644.537

745.454

753.749

763.863

801.146

470.947

0

Saldo 2017

19.221

19.221

                           

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

19.221

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

 

664.814

637.675

529.783

629.827

587.072

590.282

619.225

644.537

644.537

745.454

753.749

763.863

801.146

470.947

0

A4 Delft-Schiedam

19.479

5.347

2.799

2.777

2.777

2.777

2.601

401

               

DBFM Afsluitdijk

– 38.196

 

– 6.606

– 2.430

– 2.430

– 2.430

– 2.430

– 2.430

– 2.430

– 2.430

– 2.430

– 2.430

– 2.430

– 2.430

– 2.430

– 2.430

Extrapolatie 2032

470.947

                           

470.947

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

– 37.848

– 5.669

30.992

12.537

83

– 704

303

303

3

           

Partieel uitvoeringsbesluit A1

17.124

     

1.427

1.427

1.427

1.427

1.427

1.427

1.427

1.427

1.427

1.427

1.427

1.427

Prijsbijstelling 2018

145.922

9.678

10.102

9.632

11.366

10.206

10.560

10.068

9.198

8.018

7.347

11.500

11.654

12.223

7.185

7.185

RWS Service Level Agreement

65.483

51.383

9.550

4.550

                       

Uitvoeringsbesluit A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

24.000

             

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

VenR Rijkswaterstaat

– 8.889

2.000

27.326

67.777

99.865

79.000

100.000

40.000

– 42.000

– 119.000

– 263.857

         

Mutaties Miljoenennota 2019

 

30.560

37.502

113.298

125.542

91.063

111.454

49.769

– 30.502

– 108.982

– 254.513

13.497

13.651

14.220

9.182

480.129

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

 

695.374

675.177

643.081

755.369

678.135

701.736

668.994

614.035

535.555

490.941

767.246

777.514

815.366

480.129

480.129

Schaderijden

31.463

31.463

                           

Duurzaamheidsmaatregelen IenW

1.204

1.204

                           

Saldo 2018 Hoofdwegennet Vervanging en Renovatie

0

256

– 256

                         

Basis ICT

– 5.000

– 5.000

                           

Mutaties Najaarsnota 2018

 

27.923

– 256

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

 

723.297

674.921

643.081

755.369

678.135

701.736

668.994

614.035

535.555

490.941

767.246

777.514

815.366

480.129

480.129

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

781.590

905.105

1.160.531

1.215.916

1.472.204

1.755.537

1.577.124

1.385.881

1.039.565

777.286

576.803

217.083

545.000

35.677

0

A12 Ede-Grijsoord

345

345

                           

A24 Blankenburgverbinding

– 7.720

– 7.720

                           

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

48

48

                           

BCF: Beter Benutten GF

– 155

– 155

                           

BCF: Beter Benutten PF

– 833

– 833

                           

Bijdragen derden Hoofdwegennet

8.218

1.800

6.009

400

– 700

   

709

               

GF: Beter Benutten

– 2.585

– 2.585

                           

HXII/BDU: Blankenburgverbinding

– 3.136

– 3.136

                           

HXII/BDU: Uitvoering regiopakketten vervolg BB

– 26.431

– 26.431

                           

HXII: Beter Benutten

– 2.698

– 2.698

                           

HXII: Topsector Logistiek

– 17.532

– 5.169

– 6.305

– 6.058

                       

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

– 750

                 

750

       

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

– 33.000

33.000

– 8.000

8.000

                     

N18 Varsseveld

2.394

2.394

                           

PF: Beter Benutten

– 7.208

– 7.208

                           

Saldo 2017

55.987

55.987

                           

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

– 29.111

32.704

– 13.658

7.300

0

0

709

0

0

0

750

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

752.479

937.809

1.146.873

1.223.216

1.472.204

1.755.537

1.577.833

1.385.881

1.039.565

777.286

577.553

217.083

545.000

35.677

0

A15 Papendrecht – Sliedrecht

500

 

500

                         

A4 Delft-Schiedam

– 19.479

– 5.347

– 2.799

– 2.777

– 2.777

– 2.777

– 2.601

– 401

               

Aanvullend budget bruggen A27 Houten-Hooipolder

56.000

                   

56.000

       

Aanvullende post Infrastructuurfonds

760.900

285.317

504.088

239.679

32.343

28.157

38.309

– 28.203

– 33.297

– 32.918

– 28.778

– 221.347

– 22.450

     

Actualisatie tolgerelateerde uitgaven

– 13.831

   

– 599

– 4.251

– 5.868

– 3.113

                 

Beter Benutten; Blauwe Golf Verbindend

– 25

– 25

                           

Bijdragen derden Hoofdwegennet

1.497

 

1.497

                         

Duurzaamheidsmaatregelen RWS

0

9.300

– 1.100

– 1.700

– 2.000

– 2.300

– 2.200

                 

Extrapolatie 2032

46.218

                           

46.218

HXII: Beter Benutten

– 1.000

– 250

– 500

– 250

                       

Kasschuif Infrastructuurfonds

0

– 326.000

 

75.000

251.000

                     

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

– 90.914

91.397

42.671

– 50.514

– 111.758

4.474

– 6.962

– 2.786

– 3.430

– 4.997

– 59.612

295.417

– 101.049

4.226

– 6.163

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

21.059

– 14.251

– 50.991

– 35.577

– 1.052

36.696

108.438

46.101

1.602

62.704

– 175.295

566

     

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

16.540

– 8.970

– 54.870

– 2.700

– 220.000

– 100.000

– 280.000

 

– 1.000

 

100.000

246.000

310.000

 

– 5.000

LNV: Infra Eco Network Europe

5

5

                           

N35 Knooppunt Raalte

12.500

       

12.500

                   

N59 (Energy Highway)

5.000

5.000

                           

Partieel uitvoeringsbesluit A1

– 12.424

   

1.200

– 1.427

– 1.427

– 1.427

2.073

– 1.427

– 1.427

– 1.427

– 1.427

– 1.427

– 1.427

– 1.427

– 1.427

PF/BCF: Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag

– 50

– 50

                           

Prijsbijstelling 2018

204.406

16.824

19.450

20.147

21.624

28.673

26.422

24.532

26.251

23.536

33.660

3.559

– 43.766

687

619

2.188

Prijsbijstelling 2018 (AP)

0

5.829

11.658

5.829

1.166

1.166

1.166

1.166

1.166

1.166

– 10.104

– 10.104

– 10.104

     

Programma's Fiets, DUMO en PIM

15.502

8.470

7.032

                         

Restant eerste fase Beter Benutten

– 45.300

– 11.325

– 11.325

– 11.325

– 11.325

                     

Rotterdamsebaan

– 457

 

– 457

                         

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

– 69.892

10

– 2.403

– 54.806

   

– 12.693

                 

Uitvoeringsbesluit A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

– 24.000

             

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

Vaststelling subsidie Transferium Ridderkerk

0

– 125

                 

125

       

VenR Rijkswaterstaat

0

– 2.000

– 30.660

– 73.332

– 99.865

– 79.000

– 100.000

– 40.000

42.000

119.000

263.857

         

Voorbereidingsuitgaven vrachtheffing

4.087

– 1.179

0

               

5.266

       

Vorming artikel 20

– 1.293.787

– 12.000

– 34.000

– 37.900

– 36.304

– 50.000

– 193.526

– 212.000

– 268.057

– 50.000

 

– 100.000

– 200.000

– 100.000

   

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 80.861

529.157

95.976

59.393

– 403.686

– 308.493

– 431.357

– 193.049

53.529

311.915

– 405.835

261.236

105.211

418

32.816

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

671.618

1.466.966

1.242.849

1.282.609

1.068.518

1.447.044

1.146.476

1.192.832

1.093.094

1.089.201

171.718

478.319

650.211

36.095

32.816

Bijdrage derden Hoofdwegennet

7.826

7.826

                           

Saldo 2018 Hoofdwegennet

0

– 101.782

101.782

                         

Onderzoek ultrastil wegdek

400

400

                           

Financiele afhechting Connecting Mobility

255

255

                           

Korte termijn file aanpak

1.420

1.420

                           

Smart Shipping

– 50

– 50

                           

Bijdrage onderzoek veerverbinding Holwerd-Ameland

225

225

                           

PF Programma beter benutten

– 4.161

– 4.161

                           

BCF Programma beter benutten

– 250

– 250

                           

GF Programma beter benutten

– 200

– 200

                           

PF Bijdrage ondersteuning programmaorganisatie Programma-aa

– 41

– 41

                           

BCF Bijdrage ondersteuning programmaorganisatie Programma-a

– 9

– 9

                           

PF Bijdrage SmartwayZ 2018

– 413

– 413

                           

BCF Bijdrage SmartwayZ 2018

– 87

– 87

                           

BCF correctie BTW-afdracht afrit A6

130

130

                           

PF Bijdrage aansluiting A6 Lelystad airport (incl. correcti

– 14.123

– 14.123

                           

aanvullend budget programma GVC

– 200

– 200

                           

BCF: Programma beter benutten

– 13

– 13

                           

HXII Opdrachten InnvatieUnit

– 2.350

– 2.350

                           

HXII Taskforce OCW

– 400

– 400

                           

HXII Subsidie wandel en fiets

– 665

– 665

                           

middelen CN 2018 eenmalig impuls wegen en struct.middelen RA

– 1.450

– 1.450

                           

Mutaties Najaarsnota 2018

 

– 115.938

101.782

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

555.680

1.568.748

1.242.849

1.282.609

1.068.518

1.447.044

1.146.476

1.192.832

1.093.094

1.089.201

171.718

478.319

650.211

36.095

32.816

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

 

581.030

455.632

460.687

410.514

397.500

367.071

360.979

363.972

376.467

334.809

323.776

393.981

24.997

334.074

0

A12 Ede-Grijsoord

– 345

– 345

                           

A24 Blankenburgverbinding

7.720

7.720

                           

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

– 48

– 48

                           

Bijdragen derden Hoofdwegennet

471

– 223

– 159

– 159

– 159

– 159

– 159

249

669

571

           

N18 Varsseveld

– 2.394

– 2.394

                           

Saldo 2017

– 18.710

– 18.710

                           

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

– 14.000

– 159

– 159

– 159

– 159

– 159

249

669

571

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

 

567.030

455.473

460.528

410.355

397.341

366.912

361.228

364.641

377.038

334.809

323.776

393.981

24.997

334.074

0

Extrapolatie 2032

330.318

                           

330.318

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

92.971

– 91.148

– 28.311

– 1.524

23.886

5.728

4.288

– 666

232

1.802

11.950

– 100.394

95.329

– 14.143

 

Prijsbijstelling 2018

102.461

12.416

6.787

8.016

7.517

7.838

6.879

6.769

6.742

7.035

6.323

6.256

5.529

2.152

5.988

6.214

Tegenvaller MaVa (Botlekbrug)

102.000

   

30.350

 

71.650

                   

Mutaties Miljoenennota 2019

 

105.387

– 84.361

10.055

5.993

103.374

12.607

11.057

6.076

7.267

8.125

18.206

– 94.865

97.481

– 8.155

336.532

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

 

672.417

371.112

470.583

416.348

500.715

379.519

372.285

370.717

384.305

342.934

341.982

299.116

122.478

325.919

336.532

Bijdrage derden Hoofdwegennet

16

16

                           

Saldo 2018 Hoofdwegennet Geïntegreerde contractvormen

0

– 65.601

65.601

                         

Mutaties Najaarsnota 2018

 

– 65.585

65.601

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

 

606.832

436.713

470.583

416.348

500.715

379.519

372.285

370.717

384.305

342.934

341.982

299.116

122.478

325.919

336.532

Realisatie 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

 

606.832

436.713

470.583

416.348

500.715

379.519

372.285

370.717

384.305

342.934

341.982

299.116

122.478

325.919

336.532

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

 

564.089

552.488

552.704

546.112

513.419

516.273

507.026

507.821

508.763

508.115

516.452

516.452

516.452

516.452

0

Aanvullende post Infrastructuurfonds

97.857

 

48.928

48.929

                       

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

0

48.928

48.929

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

 

564.089

601.416

601.633

546.112

513.419

516.273

507.026

507.821

508.763

508.115

516.452

516.452

516.452

516.452

0

Aanvullende post Infrastructuurfonds

0

 

– 41.648

– 41.326

10.839

14.560

11.516

11.753

13.347

10.468

6.328

4.163

       

Actualisatie tolgerelateerde uitgaven

13.831

   

599

4.251

5.868

3.113

                 

BZK: Bouwagenda

– 640

– 200

– 200

– 200

– 40

                     

BZK: Klimaatenveloppe C02-meting catering

30

30

                           

BZK: Klimaatenveloppe MVI criteria

160

160

                           

Duurzaamheidsmaatregelen RWS

9.800

500

1.100

1.700

2.000

2.300

2.200

                 

Extrapolatie 2032

516.427

                           

516.427

HXII: Aanvullende taken KNMI

– 1.144

– 122

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

HXII: Basale Dienstverlening KNMI

– 9.260

– 500

– 500

– 500

– 500

– 660

– 660

– 660

– 660

– 660

– 660

– 660

– 660

– 660

– 660

– 660

HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg

270

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

HXII: Bijdrage aan RWS tbv circulaire economie

2.000

2.000

                           

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

– 509

– 509

                           

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

– 1.699

367

1.332

                       

Loonbijstelling 2018

115.737

8.155

8.025

8.015

7.841

7.561

7.614

7.614

7.614

7.614

7.614

7.614

7.614

7.614

7.614

7.614

Prijsbijstelling 2018

49.803

3.662

3.531

3.540

3.544

3.210

3.223

3.228

3.230

3.230

3.230

3.235

3.235

3.235

3.235

3.235

Strategisch Capaciteitsmanagement RWS

18.430

 

7.276

8.032

3.122

                     

VenR Rijkswaterstaat

8.889

 

3.334

5.555

                       

Mutaties Miljoenennota 2019

 

11.495

– 18.770

– 13.308

31.002

32.784

26.951

21.880

23.476

20.597

16.457

14.297

10.134

10.134

10.134

526.561

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

 

575.584

582.646

588.325

577.114

546.203

543.224

528.906

531.297

529.360

524.572

530.749

526.586

526.586

526.586

526.561

Duurzaamheidsmaatregelen IenW

216

216

                           

Basis ICT

5.000

5.000

                           

Financiele afhechting Connecting Mobility

– 548

– 548

                           

Korte termijn file aanpak

719

719

                           

BZK: Klimaatenveloppe circulaire kantoorinr.

70

70

                           

BZK: Aanvullende bijdrage project implementatie BRO

450

450

                           

BZK: Klimaatenveloppe Ambitieweb

30

30

                           

Verrekening IF-contract

18

18

                           

Cyber/SOC

3.379

3.379

                           

Compensatie Participatiewet

2.875

2.875

                           

HXII Bijdrage RWS aan PAS onderhoud Aerius

– 130

– 130

                           

Mobiliteitsscan

25

25

                           

BZK Klimaatenveloppe bedrijfsrestaurant

40

40

                           

Mutaties Najaarsnota 2018

 

12.144

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

 

587.728

582.646

588.325

577.114

546.203

543.224

528.906

531.297

529.360

524.572

530.749

526.586

526.586

526.586

526.561

 

0

                             
 

0

                             

Mutaties Slotwet 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

 

587.728

582.646

588.325

577.114

546.203

543.224

528.906

531.297

529.360

524.572

530.749

526.586

526.586

526.586

526.561

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229.616

237.272

196.045

0

0

Aanvullende post Infrastructuurfonds

1.394.043

287.576

463.440

199.353

44.182

43.717

50.825

50.825

50.825

50.825

50.825

50.825

50.825

     

BCF: Halve aansluiting A6

– 130

                   

– 130

       

PF: Halve aansluiting A6

– 620

                   

– 620

       

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

287.576

463.440

199.353

44.182

43.717

50.825

50.825

50.825

50.825

50.825

50.075

50.825

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

287.576

463.440

199.353

44.182

43.717

50.825

50.825

50.825

50.825

50.825

279.691

288.097

196.045

0

0

A15 Papendrecht – Sliedrecht

– 500

 

– 500

                         

Aanvullend budget bruggen A27 Houten-Hooipolder

– 56.000

                   

– 56.000

       

Aanvullende post Infrastructuurfonds

– 771.159

– 287.576

– 463.440

– 199.353

– 44.182

– 43.717

– 50.825

15.450

18.950

21.450

22.450

217.184

22.450

     

Bijdragen derden Hoofdwegennet

5.610

5.283

   

326

1

                   

Extrapolatie 2032

19.876

                           

19.876

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

50.345

15.214

– 26.727

– 4.130

87.787

– 9.055

3.638

3.638

3.638

3.638

48.105

– 194.580

6.163

6.163

6.163

Kustwacht

– 54.440

 

– 599

– 599

– 599

– 3.638

– 3.638

– 3.638

– 3.638

– 3.638

– 3.638

– 6.163

– 6.163

– 6.163

– 6.163

– 6.163

N35 Knooppunt Raalte

– 12.000

       

– 12.500

           

500

     

N59 (Energy Highway)

– 5.000

– 5.000

                           

Prijsbijstelling 2018

73.611

                     

73.611

     

Programma's Fiets, DUMO en PIM

– 13.920

– 6.703

– 7.217

                         

Restant eerste fase Beter Benutten

30.100

7.525

7.525

7.525

7.525

                     

Resterende beleidsruimte kabinet-Rutte II

277.714

                     

277.714

     

Risicoreservering DSO Omgevingswet

12.134

                     

2.427

9.707

   

RWS Service Level Agreement

– 65.483

– 51.383

– 9.550

– 4.550

                       

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

77.762

– 67

2.403

62.733

   

12.693

                 

Strategisch Capaciteitsmanagement RWS

– 18.430

 

– 7.276

– 8.032

– 3.122

                     

Tegenvaller MaVa (Botlekbrug)

– 102.000

   

– 30.350

 

– 71.650

                   

Vaststelling subsidie Transferium Ridderkerk

– 125

                   

– 125

       

Verplichtingen Hoofdwegennet

0

                             

Voorbereidingsuitgaven vrachtheffing

– 5.266

                   

– 5.266

       

Vorming artikel 20

– 1.448.710

           

– 66.275

– 69.775

– 72.275

– 73.275

– 477.426

– 464.056

– 205.752

 

– 19.876

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 287.576

– 463.440

– 199.353

– 44.182

– 43.717

– 50.825

– 50.825

– 50.825

– 50.825

– 50.825

– 279.691

– 288.097

– 196.045

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 HWN

 

2.575.982

2.554.581

2.707.385

2.806.046

2.973.869

3.232.836

3.068.026

2.905.881

2.573.002

2.369.334

2.404.074

2.132.329

2.087.318

1.360.828

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 HWN

 

2.839.668

3.099.494

2.941.850

2.857.369

3.017.427

3.283.502

3.119.809

2.957.375

2.624.398

2.420.159

2.454.899

2.183.154

2.087.318

1.360.828

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 HWN

 

2.618.729

3.099.638

2.948.574

3.035.173

2.797.301

3.075.252

2.720.389

2.712.607

2.546.040

2.451.374

1.815.429

2.085.269

2.118.375

1.372.463

1.379.772

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 HWN

 

2.477.273

3.266.765

2.948.574

3.035.173

2.797.301

3.075.252

2.720.389

2.712.607

2.546.040

2.451.374

1.815.429

2.085.269

2.118.375

1.372.463

1.379.772

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

 

90.402

55.343

90.501

148.914

133.540

57.345

63.078

43.034

43.130

43.034

47.234

42.534

42.534

46.733

0

Bijdragen derden Hoofdwegennet

8.689

1.577

5.850

241

– 859

– 159

– 159

958

669

571

           

Saldo 2017

– 3.395

– 3.395

                           

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

– 1.818

5.850

241

– 859

– 159

– 159

958

669

571

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

 

88.584

61.193

90.742

148.055

133.381

57.186

64.036

43.703

43.701

43.034

47.234

42.534

42.534

46.733

0

Bijdragen derden Hoofdwegennet

7.107

5.283

1.497

 

326

1

                   

Extrapolatie 2032

38.977

                           

38.977

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

12.855

10.161

19.957

– 43.631

– 2

443

1.267

489

443

443

443

443

443

– 3.754

 

Partieel uitvoeringsbesluit A1

4.700

   

1.200

     

3.500

               

Prijsbijstelling 2018

10.517

616

275

489

13

1.837

668

1.414

668

668

655

655

655

655

655

594

Mutaties Miljoenennota 2019

 

18.754

11.933

21.646

– 43.292

1.836

1.111

6.181

1.157

1.111

1.098

1.098

1.098

1.098

– 3.099

39.571

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

 

107.338

73.126

112.388

104.763

135.217

58.297

70.217

44.860

44.812

44.132

48.332

43.632

43.632

43.634

39.571

Bijdrage derden Hoofdwegennet

7.842

7.842

                           

Saldo 2018 Hoofdwegennet Ontvangsten

0

3.337

– 3.337

                         

Mutaties Najaarsnota 2018

 

11.179

– 3.337

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

118.517

69.789

112.388

104.763

135.217

58.297

70.217

44.860

44.812

44.132

48.332

43.632

43.632

43.634

39.571

Artikel 13 Spoorwegen

Artikel 13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

 

1.245.258

1.238.568

1.293.225

1.305.578

1.274.758

1.277.728

1.282.479

1.257.016

1.287.050

1.293.688

1.300.256

1.343.567

1.343.590

1.382.646

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

– 70.642

– 4.314

– 6.515

– 5.805

– 4.744

– 2.839

– 2.636

– 5.998

– 1.489

– 1.529

– 1.519

– 4.555

– 4.788

– 4.810

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

 

1.174.616

1.234.254

1.286.710

1.299.773

1.270.014

1.274.889

1.279.843

1.251.018

1.285.561

1.292.159

1.298.737

1.339.012

1.338.802

1.377.836

0

Aflossing lening ProRail

92.498

6.607

6.607

6.607

6.607

6.607

6.607

6.607

6.607

6.607

6.607

6.607

6.607

6.607

6.607

 

Beheer, onderhoud en vervanging Spoor

0

215.000

113.000

25.000

– 68.000

5.000

– 34.000

– 42.000

– 13.000

– 36.000

– 24.000

– 35.000

– 53.000

– 53.000

   

Extrapolatie 2032

1.428.615

                           

1.428.615

Indexeringsverschil BOV

63.322

4.523

4.523

4.523

4.523

4.523

4.523

4.523

4.523

4.523

4.523

4.523

4.523

4.523

4.523

 

Prijsbijstelling 2018

298.848

21.371

20.725

20.183

18.963

19.623

19.102

19.056

19.058

19.234

19.518

19.451

19.790

19.787

21.191

21.796

Mutaties Miljoenennota 2019

 

247.501

144.855

56.313

– 37.907

35.753

– 3.768

– 11.814

17.188

– 5.636

6.648

– 4.419

– 22.080

– 22.083

32.321

1.450.411

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

 

1.422.117

1.379.109

1.343.023

1.261.866

1.305.767

1.271.121

1.268.029

1.268.206

1.279.925

1.298.807

1.294.318

1.316.932

1.316.719

1.410.157

1.450.411

Saldo 2018 Spoorwegen

0

98.607

– 98.607

                         

Overboeking ProRail en Infraspeed

– 570

– 570

                           

Mutaties Najaarsnota 2018

 

98.037

– 98.607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

 

1.520.154

1.280.502

1.343.023

1.261.866

1.305.767

1.271.121

1.268.029

1.268.206

1.279.925

1.298.807

1.294.318

1.316.932

1.316.719

1.410.157

1.450.411

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

766.273

635.907

593.477

719.958

684.418

441.138

375.347

626.617

304.664

321.922

323.384

192.882

203.007

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

47.784

41.055

18.845

35.704

34.889

– 1.811

– 1.916

– 2.464

– 3.214

– 3.195

– 3.226

– 211

– 2

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

814.057

676.962

612.322

755.662

719.307

439.327

373.431

624.153

301.450

318.727

320.158

192.671

203.005

0

0

Aanvullende post Infrastructuurfonds

395.000

212.322

373.098

183.404

28.453

3.848

– 34.975

– 57.475

– 54.475

– 69.475

– 37.475

– 86.675

– 65.575

     

Beheer, onderhoud en vervanging Spoor

0

– 215.000

– 113.000

– 25.000

68.000

– 5.000

34.000

42.000

13.000

36.000

24.000

35.000

53.000

53.000

   

Bijdragen derden Spoorwegen

760

760

                           

DF: Afwikkeling Hanzelijn

– 2.000

– 2.000

                           

Grootprojectstatus PHS

– 3.003.377

– 203.908

– 261.697

– 193.486

– 336.491

– 422.570

– 417.026

– 325.512

– 275.250

– 201.358

– 195.820

– 156.875

– 6.050

– 3.630

– 3.704

 

Kasschuif Infrastructuurfonds

0

– 116.906

 

46.460

70.446

                     

Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld

0

 

– 100.000

– 150.000

   

250.000

                 

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

37.833

54.651

– 8.204

– 7.685

– 41.795

– 34.801

           

1

   

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

0

5.131

– 46.617

16.309

27.829

– 41.498

38.846

                 

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

51.647

– 5.922

– 11.355

– 10.913

– 53.595

– 63.344

– 66.075

– 61.236

– 63.269

– 63.980

– 49.748

146.724

190.044

65.573

– 4.551

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

– 75.000

– 125.000

65.000

– 125.000

255.000

137.500

367.500

 

51.000

 

– 50.000

– 176.000

– 330.000

 

5.000

Prijsbijstelling 2018

100.620

4.836

5.243

7.330

9.264

9.757

10.932

15.097

13.395

18.322

9.117

32.667

– 47.062

8.908

2.814

 

Prijsbijstelling 2018 (AP)

0

4.303

8.607

4.303

861

861

861

861

861

861

– 7.460

– 7.460

– 7.459

     

Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen

– 18.488

– 12.075

– 6.060

– 353

                       

Schiedam-Rotterdam Plan D

24.200

     

1.000

5.000

7.500

10.700

               

Vaststelling subsidie Transferium Ridderkerk

0

– 129

                 

129

       

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 308.186

– 216.697

– 65.592

– 274.236

– 289.992

– 70.507

– 12.904

– 363.705

– 227.919

– 271.618

– 282.962

– 102.422

– 81.677

64.683

449

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

505.871

460.265

546.730

481.426

429.315

368.820

360.527

260.448

73.531

47.109

37.196

90.249

121.328

64.683

449

Desaldering spoor

530

530

                           

Overboeking ProRail en Infraspeed

230

230

                           

BCF Limburg Grensoverschr. Spoorvervoer

– 140

– 140

                           

PF Limburg Grensoverschr. Spoorvervoer

– 667

– 667

                           

BCF Groningen knooppunt

– 95

– 95

                           

Saldo 2018 Spoorwegen

0

– 29.325

29.325

                         

PF Groningen knooppunt

– 1.905

– 1.905

                           

Bijdrage onderzoek veerverbinding Holwerd-Ameland

– 225

– 225

                           

Overboeking claim nazorg

– 332

– 332

                           

Mutaties Najaarsnota 2018

 

– 31.929

29.325

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

473.942

489.590

546.730

481.426

429.315

368.820

360.527

260.448

73.531

47.109

37.196

90.249

121.328

64.683

449

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

 

162.258

147.583

156.570

160.882

161.053

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

77.180

77.180

38.590

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

17.208

2.777

1.664

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

 

179.466

150.360

158.234

160.882

161.053

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

77.180

77.180

38.590

0

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 20.293

9.664

6.028

4.208

6.406

– 1.962

– 1.580

– 1.199

– 675

36

– 16.190

5.945

7.269

2.343

 

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 20.293

9.664

6.028

4.208

6.406

– 1.962

– 1.580

– 1.199

– 675

36

– 16.190

5.945

7.269

2.343

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

 

159.173

160.024

164.262

165.090

167.459

169.095

171.207

172.457

173.502

173.139

151.942

83.125

84.449

40.933

0

Overboeking ProRail en Infraspeed

340

340

                           

Saldo 2018 Spoorwegen

0

– 15.892

15.892

                         

Mutaties Najaarsnota 2018

 

– 15.552

15.892

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

 

143.621

175.916

164.262

165.090

167.459

169.095

171.207

172.457

173.502

173.139

151.942

83.125

84.449

40.933

0

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

 

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

 

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

0

Aflossing lening ProRail

– 92.498

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

 

Extrapolatie 2032

9.990

                           

9.990

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

9.990

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

 

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

Mutaties Najaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

 

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

15.500

35.162

29.000

49.000

6.000

9.500

21.300

16.300

16.300

16.299

350.224

285.172

200.662

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

225.565

390.998

173.704

25.953

26.348

37.525

37.525

37.525

37.525

37.525

37.525

37.525

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

225.565

406.498

208.866

54.953

75.348

43.525

47.025

58.825

53.825

53.825

53.824

387.749

285.172

200.662

0

Aanvullende post Infrastructuurfonds

– 644.000

– 212.322

– 393.098

– 193.404

– 43.453

– 19.848

17.975

45.475

42.475

57.475

12.475

– 23.325

65.575

     

Bijdragen derden Spoorwegen

13.001

 

919

– 1.000

– 922

– 345

1.038

1.239

3.018

1.509

1.509

1.509

1.509

1.509

1.509

 

Extrapolatie 2032

197.642

                           

197.642

Indexeringsverschil BOV

– 63.322

– 4.523

– 4.523

– 4.523

– 4.523

– 4.523

– 4.523

– 4.523

– 4.523

– 4.523

– 4.523

– 4.523

– 4.523

– 4.523

– 4.523

 

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 31.354

– 3.742

5.327

6.705

47.189

65.306

67.655

62.435

63.944

63.944

65.938

– 152.669

– 197.313

– 67.916

4.551

Kustwacht

– 40.200

 

– 443

– 443

– 443

– 2.686

– 2.686

– 2.686

– 2.686

– 2.686

– 2.686

– 4.551

– 4.551

– 4.551

– 4.551

– 4.551

N35 Knooppunt Raalte

– 500

                     

– 500

     

PHS: Amsterdam Centraal

– 150.000

                     

– 150.000

     

Prijsbijstelling 2018

54.348

                     

54.348

     

Programma's Fiets, DUMO en PIM

– 10.278

– 4.954

– 5.324

                         

Restant eerste fase Beter Benutten

14.200

3.550

3.550

3.550

3.550

                     

Resterende beleidsruimte kabinet-Rutte II

205.041

                     

205.041

     

Risicoreservering DSO Omgevingswet

8.959

                     

1.792

7.167

   

Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen

30.451

24.038

6.060

353

                       

Schiedam-Rotterdam Plan D

– 24.200

     

– 1.000

– 5.000

– 7.500

– 10.700

               

Vaststelling subsidie Transferium Ridderkerk

– 129

                   

– 129

       

Vorming artikel 20

– 1.746.675

 

– 9.897

– 18.726

– 14.867

– 90.135

– 113.135

– 143.485

– 159.544

– 169.544

– 124.544

– 88.743

– 403.771

– 87.461

– 125.181

– 197.642

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 225.565

– 406.498

– 208.866

– 54.953

– 75.348

– 43.525

– 47.025

– 58.825

– 53.825

– 53.825

– 53.824

– 387.749

– 285.172

– 200.662

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Spoorwegen

 

2.190.386

2.054.155

2.095.031

2.232.015

2.185.826

1.912.520

1.856.710

2.095.186

1.798.788

1.821.610

1.824.668

1.980.450

1.925.546

1.638.495

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Spoorwegen

 

2.410.301

2.484.671

2.282.729

2.287.867

2.242.319

1.945.395

1.889.683

2.124.249

1.831.610

1.854.411

1.857.448

2.013.209

1.920.756

1.633.685

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Spoorwegen

 

2.097.151

2.009.388

2.064.005

1.918.372

1.912.531

1.819.026

1.809.753

1.711.101

1.536.948

1.529.045

1.493.446

1.500.296

1.532.486

1.525.763

1.460.850

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Spoorwegen

 

2.147.707

1.955.998

2.064.005

1.918.372

1.912.531

1.819.026

1.809.753

1.711.101

1.536.948

1.529.045

1.493.446

1.500.296

1.532.486

1.525.763

1.460.850

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

 

314.250

202.214

197.329

202.263

207.106

208.641

195.074

320.728

201.836

201.857

201.878

201.899

201.921

201.943

0

Afrekening ProRail 3e tertaal 2017

40.382

40.382

                           

Bijdragen derden Spoorwegen

– 67.138

3.913

– 4.245

– 7.350

– 6.701

– 6.555

– 4.650

– 4.552

– 8.462

– 4.703

– 4.724

– 4.745

– 4.766

– 4.788

– 4.810

 

Saldo 2017

11.635

11.635

                           

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

55.930

– 4.245

– 7.350

– 6.701

– 6.555

– 4.650

– 4.552

– 8.462

– 4.703

– 4.724

– 4.745

– 4.766

– 4.788

– 4.810

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

 

370.180

197.969

189.979

195.562

200.551

203.991

190.522

312.266

197.133

197.133

197.133

197.133

197.133

197.133

0

Bijdragen derden Spoorwegen

13.761

760

919

– 1.000

– 922

– 345

1.038

1.239

3.018

1.509

1.509

1.509

1.509

1.509

1.509

 

Extrapolatie 2032

198.642

                           

198.642

Grootprojectstatus PHS

– 130.500

– 127.000

– 3.500

                         

Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen

11.963

11.963

                           

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 114.277

– 2.581

– 1.000

– 922

– 345

1.038

1.239

3.018

1.509

1.509

1.509

1.509

1.509

1.509

198.642

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

 

255.903

195.388

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

Saldo 2018 Spoorwegen

0

– 22.219

22.219

                         

Desaldering spoor

530

530

                           

Mutaties Najaarsnota 2018

 

– 21.689

22.219

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

 

234.214

217.607

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

 

194.764

109.215

102.607

84.529

1.605

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

1.206

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

 

195.970

109.215

102.607

84.529

1.605

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

0

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

0

– 32.174

39.878

47.802

– 16.660

 

– 38.846

                 

Prijsbijstelling 2018

8.744

2.859

2.257

2.118

782

 

2

       

726

       

Rotterdamsebaan

457

 

457

                         

Vaststelling subsidie Transferium Ridderkerk

254

254

                           

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 29.061

42.592

49.920

– 15.878

0

– 38.844

0

0

0

0

726

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

 

166.909

151.807

152.527

68.651

1.605

1.752

1.606

9.336

9.335

9.336

10.695

0

0

0

0

Saldo 2018 Reg Lok

0

– 56.656

56.656

                         

BCF BTW-afdracht Rotterdamsebaan

– 8.012

– 8.012

                           

Mutaties Najaarsnota 2018

 

– 64.668

56.656

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

 

102.241

208.463

152.527

68.651

1.605

1.752

1.606

9.336

9.335

9.336

10.695

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

 

0

0

9.233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

 

0

0

9.233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

0

1.306

 

– 1.306

                       

PF/BCF: Sloeweg

– 1.383

– 1.383

                           

Prijsbijstelling 2018

20

20

                           

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

– 7.870

57

 

– 7.927

                       

Mutaties Miljoenennota 2019

 

0

0

– 9.233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

 

51.836

91.896

58.774

12.100

3.493

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

– 44.650

– 58.761

9.811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

 

7.186

33.135

68.585

12.100

3.493

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

0

25.737

6.739

– 62.805

– 11.169

41.498

                   

Prijsbijstelling 2018

1.900

 

1.081

74

59

686

                   

Mutaties Miljoenennota 2019

 

25.737

7.820

– 62.731

– 11.110

42.184

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

 

32.923

40.955

5.854

990

45.677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2018 Reg Lok

0

– 432

432

                         

PF Groningen extra sneltrein

– 16.628

– 16.628

                           

BCF Groningen extra sneltrein

– 832

– 832

                           

PF Friesland extra sneltrein

– 13.724

– 13.724

                           

BCF Friesland extra sneltrein

– 686

– 686

                           

Mutaties Najaarsnota 2018

 

– 32.302

432

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

 

621

41.387

5.854

990

45.677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Reg./Lok.infra.

 

246.600

201.111

170.614

96.629

5.098

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Reg./Lok.infra.

 

203.156

142.350

180.425

96.629

5.098

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Reg./Lok.infra.

 

199.832

192.762

158.381

69.641

47.282

1.752

1.606

9.336

9.335

9.336

10.695

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Reg./Lok.infra.

 

102.862

249.850

158.381

69.641

47.282

1.752

1.606

9.336

9.335

9.336

10.695

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2019

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

 

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

 

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

0

Extrapolatie 2032

8.525

                           

8.525

Prijsbijstelling 2018

1.950

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

Mutaties Miljoenennota 2019

 

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

8.655

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

 

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

 

376.866

386.647

294.409

214.636

298.197

330.323

260.850

231.841

232.721

231.357

311.783

319.477

311.478

206.094

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

20.718

– 4.718

– 4.718

– 5.928

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

 

397.584

381.929

289.691

208.708

298.197

330.323

260.850

231.841

232.721

231.357

311.783

319.477

311.478

206.094

0

Aanvullende post Infrastructuurfonds

14.500

583

8.575

5.342

                       

DBFM Afsluitdijk

– 19.954

 

– 2.469

– 1.345

– 1.345

– 1.345

– 1.345

– 1.345

– 1.345

– 1.345

– 1.345

– 1.345

– 1.345

– 1.345

– 1.345

– 1.345

Defensie: personele capaciteit Kustwacht

– 16.660

 

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

Extrapolatie 2032

206.094

                           

206.094

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 50.323

– 19.942

35.278

14.676

3.610

 

17.479

279

– 674

651

2.152

– 3.186

     

Kustwacht

127.200

 

1.400

1.400

1.400

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

14.400

14.400

14.400

14.400

14.400

Prijsbijstelling 2018

63.939

5.204

5.486

5.669

4.879

4.851

4.535

4.578

4.283

3.155

3.155

4.405

3.973

3.484

3.141

3.141

RWS Service Level Agreement

3.298

3.298

                           

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

– 233

– 233

                           

VenR Rijkswaterstaat

– 7.644

– 6.507

– 10.750

41.522

102.218

23.560

– 23.169

30.202

48.825

– 25.000

– 25.000

– 25.000

– 55.658

– 82.887

   

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 47.978

– 18.890

86.676

120.638

37.986

– 12.669

58.224

59.352

– 16.554

– 15.229

– 6.578

– 43.006

– 67.538

15.006

221.100

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

 

349.606

363.039

376.367

329.346

336.183

317.654

319.074

291.193

216.167

216.128

305.205

276.471

243.940

221.100

221.100

Smart Shipping

50

50

                           

Saldo 2018 Hoofdvaarwegennet Vervanging en Renovatie

0

– 34.213

34.213

                         

Schadevaringen

11.095

11.095

                           

Duurzaamheidsmaatregelen IenW

165

165

                           

EZK borging radardekking Zuidwest-Nederland

140

140

                           

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt

4.525

4.525

                           

Mutaties Najaarsnota 2018

 

– 18.238

34.213

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

 

331.368

397.252

376.367

329.346

336.183

317.654

319.074

291.193

216.167

216.128

305.205

276.471

243.940

221.100

221.100

                                 
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

227.570

323.205

286.411

233.580

203.242

57.040

85.960

97.741

242.469

246.966

110.739

51.435

76.685

21.721

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

– 8.601

– 1.618

8.000

– 8.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

218.969

321.587

294.411

225.580

203.242

57.040

85.960

97.741

242.469

246.966

110.739

51.435

76.685

21.721

0

Aanvullende post Infrastructuurfonds

127.000

36.544

57.309

25.597

4.365

4.435

6.150

6.650

6.650

– 5.175

– 5.175

– 5.175

– 5.175

     

Beter Benutten; Blauwe Golf Verbindend

25

25

                           

Extrapolatie 2032

22.161

                           

22.161

Kasschuif Infrastructuurfonds

0

– 107.094

 

28.540

78.554

                     

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 15.007

– 16.206

48.849

– 18.186

– 43.992

– 15.392

– 8.750

59.329

12.084

14.682

– 33.508

12.399

21.986

– 17.482

– 806

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

16.599

– 13.260

280

2.743

2.743

2.743

2.743

2.743

2.743

2.743

– 22.820

       

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

     

150.000

       

– 50.000

 

– 50.000

– 70.000

20.000

   

Prijsbijstelling 2018

23.285

3.804

5.272

4.850

4.432

1.960

1.714

2.346

2.097

2.028

1.944

– 174

– 8.003

338

338

339

Prijsbijstelling 2018 (AP)

0

763

1.525

763

152

152

152

152

152

152

– 1.321

– 1.321

– 1.321

     

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

6.073

6.662

   

– 589

                     

VenR Rijkswaterstaat

0

6.507

7.883

– 46.299

– 102.218

– 23.560

23.169

– 30.202

– 48.825

25.000

25.000

25.000

55.658

82.887

   

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 51.197

42.523

62.580

119.253

– 58.262

18.536

– 27.061

22.146

– 13.168

37.873

– 87.998

– 16.442

125.211

– 17.144

21.694

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

167.772

364.110

356.991

344.833

144.980

75.576

58.899

119.887

229.301

284.839

22.741

34.993

201.896

4.577

21.694

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

3.235

3.235

                           

Aanvullend budget programma GVC

700

700

                           

bijdrage DGWB aan DGLM KIK-fase Noordersluis

60

60

                           

Saldo Hoofdvaarwegennet Realisatie

0

– 10.928

10.928

                         

Terugboeking Topsector Logistiek

3.000

3.000

                           

Mutaties Najaarsnota 2018

 

– 3.933

10.928

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

163.839

375.038

356.991

344.833

144.980

75.576

58.899

119.887

229.301

284.839

22.741

34.993

201.896

4.577

21.694

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

 

44.839

232.771

166.789

46.912

53.284

45.022

44.648

44.930

44.322

43.725

42.951

42.629

42.573

42.539

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

– 9.090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

 

35.749

232.771

166.789

46.912

53.284

45.022

44.648

44.930

44.322

43.725

42.951

42.629

42.573

42.539

0

Extrapolatie 2032

42.562

                           

42.562

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 1.919

4.047

– 39.413

27.580

16.889

14.916

– 9.705

– 9.487

– 9.286

– 9.250

– 5.584

2.328

2.208

16.676

 

Prijsbijstelling 2018

14.818

515

3.613

1.943

1.136

1.071

915

533

541

534

526

571

685

683

903

649

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 1.404

7.660

– 37.470

28.716

17.960

15.831

– 9.172

– 8.946

– 8.752

– 8.724

– 5.013

3.013

2.891

17.579

43.211

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

 

34.345

240.431

129.319

75.628

71.244

60.853

35.476

35.984

35.570

35.001

37.938

45.642

45.464

60.118

43.211

Saldo 2018 Hoofdvaarwegennet Ge�ntegreerde contractvormen

0

692

– 692

                         

Mutaties Najaarsnota 2018

 

692

– 692

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

 

35.037

239.739

129.319

75.628

71.244

60.853

35.476

35.984

35.570

35.001

37.938

45.642

45.464

60.118

43.211

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

 

306.946

303.130

302.108

300.596

295.118

293.620

293.902

292.922

293.403

294.680

297.260

297.260

297.260

297.260

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

 

306.946

303.130

302.108

300.596

295.118

293.620

293.902

292.922

293.403

294.680

297.260

297.260

297.260

297.260

0

Extrapolatie 2032

297.260

                           

297.260

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

– 911

– 911

                           

Loonbijstelling 2018

73.303

5.074

5.022

5.003

4.969

4.865

4.837

4.837

4.837

4.837

4.837

4.837

4.837

4.837

4.837

4.837

Prijsbijstelling 2018

24.290

1.656

1.641

1.637

1.634

1.612

1.606

1.612

1.615

1.619

1.628

1.606

1.606

1.606

1.606

1.606

Strategisch Capaciteitsmanagement RWS

8.159

 

2.720

3.097

2.342

                     

SZW: Rijksschoonmaakorganisatie

– 3.216

– 38

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

VenR Rijkswaterstaat

7.644

 

2.867

4.777

                       

Mutaties Miljoenennota 2019

 

5.781

12.023

14.287

8.718

6.250

6.216

6.222

6.225

6.229

6.238

6.216

6.216

6.216

6.216

303.476

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

 

312.727

315.153

316.395

309.314

301.368

299.836

300.124

299.147

299.632

300.918

303.476

303.476

303.476

303.476

303.476

Duurzaamheidsmaatregelen IenW

30

30

                           

EZK borging radardekking Zuidwest-Nederland

50

50

                           

EZ: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt

1.139

1.139

                           

Cyber/SOC

442

442

                           

Mutaties Najaarsnota 2018

 

1.661

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

 

314.388

315.153

316.395

309.314

301.368

299.836

300.124

299.147

299.632

300.918

303.476

303.476

303.476

303.476

303.476

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

 

0

0

0

0

0

0

0

0

20.000

48.373

3.627

39.929

38.342

0

0

Aanvullende post Infrastructuurfonds

191.800

37.627

66.384

31.439

4.865

4.935

6.650

6.650

6.650

6.650

6.650

6.650

6.650

     

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

37.627

66.384

31.439

4.865

4.935

6.650

6.650

6.650

6.650

6.650

6.650

6.650

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

 

37.627

66.384

31.439

4.865

4.935

6.650

6.650

6.650

26.650

55.023

10.277

46.579

38.342

0

0

Aanvullende post Infrastructuurfonds

– 146.000

– 37.627

– 66.384

– 31.439

– 4.865

– 4.935

– 6.650

– 7.150

– 7.150

4.675

5.175

5.175

5.175

     

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

14.045

14.045

                           

Extrapolatie 2032

9.000

                           

9.000

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 4.568

2.548

2.925

1.581

476

476

976

976

– 2.124

– 6.083

36.940

– 11.541

– 24.194

806

806

Kustwacht

– 7.120

 

– 78

– 78

– 78

– 476

– 476

– 476

– 476

– 476

– 476

– 806

– 806

– 806

– 806

– 806

Prijsbijstelling 2018

9.631

                     

9.631

     

Restant eerste fase Beter Benutten

1.000

250

250

250

250

                     

Resterende beleidsruimte kabinet-Rutte II

36.336

                     

36.336

     

Risicoreservering DSO Omgevingswet

1.587

                     

317

1.270

   

RWS Service Level Agreement

– 3.298

– 3.298

                           

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

– 5.840

– 6.429

   

589

                     

Strategisch Capaciteitsmanagement RWS

– 8.159

 

– 2.720

– 3.097

– 2.342

                     

Vorming artikel 20

– 243.253

               

– 28.725

– 53.639

– 51.586

– 85.691

– 14.612

 

– 9.000

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 37.627

– 66.384

– 31.439

– 4.865

– 4.935

– 6.650

– 6.650

– 6.650

– 26.650

– 55.023

– 10.277

– 46.579

– 38.342

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 HVWN

 

964.746

1.254.278

1.058.242

804.249

858.366

734.530

693.885

675.959

841.440

873.626

774.885

759.255

774.863

576.139

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 HVWN

 

1.005.400

1.314.326

1.092.963

795.186

863.301

741.180

700.535

682.609

848.090

880.276

781.535

765.905

774.863

576.139

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 HVWN

 

873.105

1.291.388

1.187.727

1.067.776

862.430

762.574

722.228

754.866

789.325

845.541

678.015

669.237

803.431

597.926

598.136

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 HVWN

 

853.287

1.335.837

1.187.727

1.067.776

862.430

762.574

722.228

754.866

789.325

845.541

678.015

669.237

803.431

597.926

598.136

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

 

131.197

133.927

100.240

59.500

37.668

0

7.976

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

3.436

1.210

1.210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

 

134.633

135.137

101.450

59.500

37.668

0

7.976

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

14.045

14.045

                           

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 71.817

– 29.553

47.639

25.651

– 23.017

   

51.097

             

Prijsbijstelling 2018

622

   

622

                       

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 57.772

– 29.553

48.261

25.651

– 23.017

0

0

51.097

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

 

76.861

105.584

149.711

85.151

14.651

0

7.976

51.097

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

3.235

3.235

                           

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

2.814

2.814

                           

Saldo 2018 Hoofdvaarwegennet Ontvangsten

0

– 2.028

2.028

                         

aanvullend budget programma GVC

500

500

                           

Mutaties Najaarsnota 2018

 

4.521

2.028

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.09 HVWN

 

81.382

107.612

149.711

85.151

14.651

0

7.976

51.097

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

 

4.942

4.807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

2.093

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

 

7.035

4.807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

– 2.420

 

1.210

1.210

                     

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 2.420

0

1.210

1.210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

 

4.615

4.807

1.210

1.210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 3.303

3.303

                         

Mutaties Najaarsnota 2018

 

– 3.303

3.303

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

 

1.312

8.110

1.210

1.210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL

 

8.894

22.750

17.200

16.600

16.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

1.294

– 20.423

– 12.943

– 16.600

– 16.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL

 

10.188

2.327

4.257

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

– 8.514

– 139

2.178

6.475

                     

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 8.514

– 139

2.178

6.475

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.03 HSL

 

1.674

2.188

6.435

6.475

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 1.526

1.526

                         

Mutaties Najaarsnota 2018

 

– 1.526

1.526

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL

 

148

3.714

6.435

6.475

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR

 

34.940

3.872

1.724

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

35.180

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

3.976

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR

 

38.916

3.872

1.724

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

35.180

0

0

0

0

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

– 16.105

13.260

– 774

– 2.743

– 2.743

– 2.743

– 2.743

– 2.743

– 2.743

– 2.743

22.820

       

Prijsbijstelling 2018

2.013

456

343

19

5

5

5

5

5

5

5

1.160

       

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 15.649

13.603

– 755

– 2.738

– 2.738

– 2.738

– 2.738

– 2.738

– 2.738

– 2.738

23.980

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.06 PMR

 

23.267

17.475

969

255

255

255

255

255

255

255

59.160

0

0

0

0

Saldo 2018 Project Mainport Rotterdam

0

1.058

– 1.058

                         

Mutaties Najaarsnota 2018

 

1.058

– 1.058

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR

 

24.325

16.417

969

255

255

255

255

255

255

255

59.160

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

98.823

147.261

208.772

283.829

299.771

278.127

214.672

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

126.742

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

24.582

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

123.405

147.261

208.772

283.829

299.771

278.127

214.672

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

126.744

0

0

EU subsidies ERTMS

– 1.500

– 1.500

                           

Kasschuif Infrastructuurfonds

0

– 75.000

 

75.000

                       

Kasschuif tussen Infrastructuur- en Deltafonds

0

   

– 50.000

50.000

                     

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

– 27.689

– 54.301

5.395

 

41.795

34.801

           

– 1

   

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

75.000

125.000

– 15.000

– 25.000

– 35.000

– 37.500

– 87.500

               

Prijsbijstelling 2018

29.016

378

 

1.173

                 

27.465

   

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 28.811

70.699

16.568

25.000

6.795

– 2.699

– 87.500

0

0

0

0

0

27.464

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

94.594

217.960

225.340

308.829

306.566

275.428

127.172

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

154.208

0

0

Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 43.893

43.893

                         

Herschikking apparaatsbudget ten behoeve van SAP

750

750

                           

Mutaties Najaarsnota 2018

 

– 43.143

43.893

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

51.451

261.853

225.340

308.829

306.566

275.428

127.172

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

154.208

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

114.898

164.812

192.195

179.382

157.536

127.454

121.430

84.229

66.604

95.664

53.684

0

0

0

0

Saldo 2017

29.112

29.112

                           

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

29.112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

144.010

164.812

192.195

179.382

157.536

127.454

121.430

84.229

66.604

95.664

53.684

0

0

0

0

Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer

15.121

             

7.521

   

7.600

       

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

– 21.733

20.038

69.140

48.437

– 10.595

– 49.625

– 64.594

– 67.315

– 63.670

– 86.798

227.281

– 566

     

Prijsbijstelling 2018

21.159

1.710

3.091

3.967

3.471

1.668

1.197

853

370

69

319

2.903

1.541

     

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 20.023

23.129

73.107

51.908

– 8.927

– 48.428

– 63.741

– 59.424

– 63.601

– 86.479

237.784

975

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

123.987

187.941

265.302

231.290

148.609

79.026

57.689

24.805

3.003

9.185

291.468

975

0

0

0

Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer Zuidasdok

0

– 33.716

33.716

                         

Mutaties Najaarsnota 2018

 

– 33.716

33.716

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

90.271

221.657

265.302

231.290

148.609

79.026

57.689

24.805

3.003

9.185

291.468

975

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.10 PHS

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.10 PHS

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grootprojectstatus PHS

3.003.377

203.908

261.697

193.486

336.491

422.570

417.026

325.512

275.250

201.358

195.820

156.875

6.050

3.630

3.704

 

Kasschuif Infrastructuurfonds

0

– 75.000

 

75.000

                       

Kasschuif tussen Infrastructuur- en Deltafonds

0

   

– 50.000

50.000

                     

PHS: Amsterdam Centraal

150.000

                     

150.000

     

Mutaties Miljoenennota 2019

 

128.908

261.697

218.486

386.491

422.570

417.026

325.512

275.250

201.358

195.820

156.875

156.050

3.630

3.704

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.10 PHS

 

128.908

261.697

218.486

386.491

422.570

417.026

325.512

275.250

201.358

195.820

156.875

156.050

3.630

3.704

0

Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 21.623

21.623

                         

GF Haalbaarheidsscan Uitgeest

– 25

– 25

                           

BCF Haalbaarheidsscan Uitgeest

– 5

– 5

                           

Mutaties Najaarsnota 2018

 

– 21.653

21.623

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.10 PHS

 

107.255

283.320

218.486

386.491

422.570

417.026

325.512

275.250

201.358

195.820

156.875

156.050

3.630

3.704

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Mega VenV

 

262.497

343.502

419.891

482.804

477.000

408.574

339.095

252.505

206.005

237.078

197.364

81.043

126.742

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Mega VenV

 

323.554

323.079

406.948

466.204

460.300

408.574

339.095

252.505

206.005

237.078

197.364

81.043

126.744

0

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Mega VenV

 

377.045

692.068

717.742

934.550

878.000

771.735

510.628

465.593

341.024

343.681

616.003

238.068

157.838

3.704

0

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Mega VenV

 

274.762

795.071

717.742

934.550

878.000

771.735

510.628

465.593

341.024

343.681

616.003

238.068

157.838

3.704

0

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

 

30.436

61.496

69.039

92.586

39.677

33.056

31.303

21.214

62.068

24.094

19.708

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

– 838

0

621

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

 

29.598

61.496

69.660

92.586

39.677

33.056

31.303

21.214

62.068

24.094

19.708

0

0

0

0

Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer

15.121

             

7.521

   

7.600

       

EU subsidies ERTMS

– 1.500

– 1.500

                           

Grootprojectstatus PHS

130.500

127.000

3.500

                         

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

– 970

5.998

18.234

12.860

– 11.647

– 12.929

43.844

– 21.214

– 62.068

– 24.094

51.986

       

Prijsbijstelling 2018

6.921

410

1.026

1.321

1.190

428

307

1.146

     

1.093

       

Mutaties Miljoenennota 2019

151.042

124.940

10.524

19.555

14.050

– 11.219

– 12.622

44.990

– 13.693

– 62.068

– 24.094

60.679

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

 

154.538

72.020

89.215

106.636

28.458

20.434

76.293

7.521

0

0

80.387

0

0

0

0

Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer Zuidasdok ontv.

0

– 1.738

1.738

                         

Mutaties Najaarsnota 2018

 

– 1.738

1.738

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV

 

152.800

73.758

89.215

106.636

28.458

20.434

76.293

7.521

0

0

80.387

0

0

0

0

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

 

1.016

879

775

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

4.627

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

 

5.643

879

775

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling 2018

113

87

14

12

                       

Mutaties Miljoenennota 2019

 

87

14

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

 

5.730

893

787

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

44.887

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

 

44.887

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Duurzaamheidsmaatregelen RWS

– 9.800

– 9.800

                           

HXII: Aanwending afroming eigen vermogen RWS 2017

– 22.707

– 6.167

– 8.970

– 4.870

– 2.700

                     

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

– 16.540

8.970

4.870

2.700

                     

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 32.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

 

12.380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2018 Overige uitgaven en ontvangsten

0

– 12.380

12.380

                         

Mutaties Najaarsnota 2018

 

– 12.380

12.380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

 

0

12.380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

519.091

533.124

1.589.328

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

100.000

100.000

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte

 

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

524.091

633.124

1.689.328

0

Extrapolatie 2032

1.643.963

                           

1.643.963

Prijsbijstelling 2018

86.314

                       

6.204

39.752

40.358

Resterende beleidsruimte kabinet-Rutte II

– 519.091

                     

– 519.091

     

Vorming artikel 20

– 4.112.729

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 639.328

– 1.729.080

– 1.684.321

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 524.091

– 633.124

– 1.689.328

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

0

Extrapolatie 2032

445.202

                           

445.202

Mutaties Miljoenennota 2019

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

445.202

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2019

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

 

1.950

1.299

255

0

0

0

0

0

0

0

0

5.670

22.680

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

– 1.872

– 1.246

– 223

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

 

78

53

32

0

0

0

0

0

0

0

0

5.670

22.680

0

0

HXII/DF: Risicoreservering DSO Omgevingswet

– 5.670

                     

– 1.134

– 4.536

   

HXII: Transitiekosten RWS Omgevingswet

– 163

– 78

– 53

– 32

                       

Risicoreservering DSO Omgevingswet

– 22.680

                     

– 4.536

– 18.144

   

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 78

– 53

– 32

0

0

0

0

0

0

0

0

– 5.670

– 22.680

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Overige uitg.en ontv.

 

2.966

2.178

1.030

0

0

0

0

0

0

0

0

524.761

555.804

2.034.530

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv.

 

55.608

5.932

5.807

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

529.761

655.804

2.134.530

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Overige uitg.en ontv.

 

18.110

893

787

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

445.202

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv.

 

5.730

13.273

787

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

445.202

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

12.376

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

 

12.376

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2019

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

 

12.376

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

78.728

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

 

78.728

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2019

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

 

78.728

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Overige uitg.en ontv.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv.

 

91.104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2019 Overige uitg.en ontv.

 

91.104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv.

 

91.104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 19.09

 

5.676.892

5.956.825

5.995.084

5.918.480

6.082.168

6.030.014

5.661.891

5.553.891

5.121.536

5.041.999

4.942.140

5.233.405

5.225.818

5.361.316

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

446.696

957.232

463.807

94.072

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 19.09

 

6.123.588

6.914.057

6.458.891

6.012.552

6.182.168

6.130.014

5.761.891

5.653.891

5.221.536

5.141.999

5.042.140

5.333.405

5.325.818

5.461.316

0

Aanvullende post Infrastructuurfonds

– 28.759

– 2.759

– 1.500

– 3.500

– 3.500

– 3.500

– 3.500

– 3.500

– 3.500

– 3.500

           

BZK: Bouwagenda

– 640

– 200

– 200

– 200

– 40

                     

BZK: Klimaatenveloppe C02-meting catering

30

30

                           

BZK: Klimaatenveloppe MVI criteria

160

160

                           

DBFM Afsluitdijk

– 58.150

 

– 9.075

– 3.775

– 3.775

– 3.775

– 3.775

– 3.775

– 3.775

– 3.775

– 3.775

– 3.775

– 3.775

– 3.775

– 3.775

– 3.775

Defensie: personele capaciteit Kustwacht

– 16.660

 

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

DF: Afwikkeling Hanzelijn

– 2.000

– 2.000

                           

Extrapolatie 2032

5.460.859

                           

5.460.859

HXII/DF: Risicoreservering DSO Omgevingswet

– 5.670

                     

– 1.134

– 4.536

   

HXII: Aanvullende taken KNMI

– 1.144

– 122

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

HXII: Aanwending afroming eigen vermogen RWS 2017

– 22.707

– 6.167

– 8.970

– 4.870

– 2.700

                     

HXII: Basale Dienstverlening KNMI

– 9.260

– 500

– 500

– 500

– 500

– 660

– 660

– 660

– 660

– 660

– 660

– 660

– 660

– 660

– 660

– 660

HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg

270

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

HXII: Beter Benutten

– 1.000

– 250

– 500

– 250

                       

HXII: Bijdrage aan RWS tbv circulaire economie

2.000

2.000

                           

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

– 1.420

– 1.420

                           

HXII: Transitiekosten RWS Omgevingswet

– 163

– 78

– 53

– 32

                       

Kasschuif Infrastructuurfonds

0

– 700.000

 

300.000

400.000

                     

Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld

0

 

– 100.000

– 150.000

   

250.000

                 

Kasschuif tussen Infrastructuur- en Deltafonds

0

   

– 100.000

100.000

                     

Kustwacht

25.440

 

280

280

280

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

2.880

2.880

2.880

2.880

2.880

LNV: Infra Eco Network Europe

5

5

                           

Loonbijstelling 2018

189.040

13.229

13.047

13.018

12.810

12.426

12.451

12.451

12.451

12.451

12.451

12.451

12.451

12.451

12.451

12.451

Meeropbrengsten Eurovignet

416.000

 

13.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

PF/BCF: Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag

– 50

– 50

                           

PF/BCF: Sloeweg

– 1.383

– 1.383

                           

Prijsbijstelling 2018

1.299.991

84.636

87.521

88.064

87.659

89.081

86.303

86.303

86.303

86.303

86.303

86.303

86.303

86.303

86.303

86.303

Prijsbijstelling 2018 (AP)

69.728

10.895

21.790

10.895

2.179

2.179

2.179

2.179

2.179

2.179

2.179

2.179

2.179

2.179

2.179

2.179

Programma's Fiets, DUMO en PIM

– 8.696

– 3.187

– 5.509

                         

SZW: Rijksschoonmaakorganisatie

– 3.216

– 38

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

Voorbereidingsuitgaven vrachtheffing

– 1.179

– 1.179

                           

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 608.360

7.859

178.658

621.941

126.979

374.226

124.226

124.226

124.226

127.726

128.906

127.772

124.370

128.906

5.589.765

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 19.09

 

5.515.228

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

5.886.117

5.778.117

5.345.762

5.269.725

5.171.046

5.461.177

5.450.188

5.590.222

5.589.765

BZK: Klimaatenveloppe circulaire kantoorinr.

70

70

                           

Financiele afhechting Connecting Mobility

– 293

– 293

                           

Subsidieregeling Derde Spoor Duitsland

1.100

1.100

                           

Herschikking apparaatsbudget tenbehoeve van SAP

750

750

                           

BCF Limburg Grensoverschr. Spoorvervoer

– 140

– 140

                           

PF Limburg Grensoverschr. Spoorvervoer

– 667

– 667

                           

PF Groningen knooppunt

– 1.905

– 1.905

                           

BCF Groningen knooppunt

– 95

– 95

                           

PF Groningen extra sneltrein

– 16.628

– 16.628

                           

BCF Groningen extra sneltrein

– 832

– 832

                           

PF Friesland extra sneltrein

– 13.724

– 13.724

                           

BCF Friesland extra sneltrein

– 686

– 686

                           

bijdrage DGWB aan DGLM KIK-fase Noordersluis

60

60

                           

middelen CN 2018 eenmalig impuls wegen en struct.middelen RA

– 2.085

– 2.085

                           

Onderzoek ultrastil wegdek

400

400

                           

BZK: Aanvullende bijdrage project implementatie BRO

450

450

                           

BZK: Klimaatenveloppe Ambitieweb

30

30

                           

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

– 2.600

– 2.600

                           

Verrekening IF-contract

18

18

                           

Compensatie Participatiewet

2.875

2.875

                           

PF Programma beter benutten

– 4.161

– 4.161

                           

BCF Programma beter benutten

– 250

– 250

                           

GF Programma beter benutten

– 200

– 200

                           

PF Bijdrage ondersteuning programmaorganisatie Programma-aa

– 41

– 41

                           

BCF Bijdrage ondersteuning programmaorganisatie Programma-a

– 9

– 9

                           

BCF BTW-afdracht Rotterdamsebaan

– 8.012

– 8.012

                           

PF Bijdrage SmartwayZ 2018

– 413

– 413

                           

BCF Bijdrage SmartwayZ 2018

– 87

– 87

                           

BCF correctie BTW-afdracht afrit A6

130

130

                           

PF Bijdrage aansluiting A6 Lelystad airport (incl. correcti

– 14.123

– 14.123

                           

EZK borging radardekking Zuidwest-Nederland

190

190

                           

BCF: Programma beter benutten

– 13

– 13

                           

HXII Bijdrage RWS aan PAS onderhoud Aerius

– 130

– 130

                           

Mobiliteitsscan

25

25

                           

EZ: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt

5.664

5.664

                           

HXII Opdrachten InnvatieUnit

– 2.350

– 2.350

                           

HXII Taskforce OCW

– 400

– 400

                           

HXII Subsidie wandel en fiets

– 665

– 665

                           

middelen CN 2018 eenmalig impuls wegen en struct.middelen RA

– 1.450

– 1.450

                           

Terugboeking Topsector Logistiek

3.000

3.000

                           

HXII Dekking buisleidingen 2018

– 2.042

– 2.042

                           

GF Haalbaarheidsscan Uitgeest

– 25

– 25

                           

BCF Haalbaarheidsscan Uitgeest

– 5

– 5

                           

BZK Klimaatenveloppe bedrijfsrestaurant

40

40

                           

Mutaties Najaarsnota 2018

 

– 59.229

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 19.09

 

5.455.999

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

5.886.117

5.778.117

5.345.762

5.269.725

5.171.046

5.461.177

5.450.188

5.590.222

5.589.765

                                 

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018

 

5.676.892

5.956.825

5.995.084

5.918.480

6.082.168

6.030.014

5.661.891

5.553.891

5.121.536

5.041.999

4.942.140

5.233.405

5.225.818

5.361.316

0

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2018

 

6.123.588

6.914.057

6.458.891

6.012.552

6.182.168

6.130.014

5.761.891

5.653.891

5.221.536

5.141.999

5.042.140

5.333.405

5.325.818

5.461.316

0

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2019

 

5.515.228

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

5.886.117

5.778.117

5.345.762

5.269.725

5.171.046

5.461.177

5.450.188

5.590.222

5.589.765

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2018

 

5.455.999

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

5.886.117

5.778.117

5.345.762

5.269.725

5.171.046

5.461.177

5.450.188

5.590.222

5.589.765

Artikel 20 Investeringsruimte

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A9 Rottepolderplein

30.000

                     

30.000

     

Bijdragen derden verkenningen

47.500

     

30.000

 

17.500

                 

Vorming artikel 20

958.787

2.000

4.000

7.900

6.304

50.000

193.526

222.000

278.057

60.000

25.000

110.000

       

Mutaties Miljoenennota 2019

 

2.000

4.000

7.900

36.304

50.000

211.026

222.000

278.057

60.000

25.000

110.000

30.000

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

2.000

4.000

7.900

36.304

50.000

211.026

222.000

278.057

60.000

25.000

110.000

30.000

0

0

0

Saldo 2018 HWN Verkenningen

0

– 2.000

2.000

                         

Mutaties Najaarsnota 2018

 

– 2.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

0

6.000

7.900

36.304

50.000

211.026

222.000

278.057

60.000

25.000

110.000

30.000

0

0

0

 

0

                             
 

0

                             

Mutaties Slotwet 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

0

6.000

7.900

36.304

50.000

211.026

222.000

278.057

60.000

25.000

110.000

30.000

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vorming artikel 20

100.000

10.000

30.000

30.000

30.000

                     

Mutaties Miljoenennota 2019

 

10.000

30.000

30.000

30.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

10.000

30.000

30.000

30.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2018 HWN Verkenningen

0

– 7.861

7.861

                         

Korte termijn file aanpak

– 2.139

– 2.139

                           

Mutaties Najaarsnota 2018

 

– 10.000

7.861

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

0

37.861

30.000

30.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

                             
 

0

                             

Mutaties Slotwet 2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

0

37.861

30.000

30.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A9 Rottepolderplein

– 30.000

                     

– 30.000

     

Vorming artikel 20

545.000

5.000

25.000

13.000

18.000

19.000

20.000

5.000

5.000

5.000

5.000

105.000

205.000

105.000

5.000

5.000

Mutaties Miljoenennota 2019

 

5.000

25.000

13.000

18.000

19.000

20.000

5.000

5.000

5.000

5.000

105.000

175.000

105.000

5.000

5.000

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

5.000

25.000

13.000

18.000

19.000

20.000

5.000

5.000

5.000

5.000

105.000

175.000

105.000

5.000

5.000

Saldo 2018 HWN Verkenningen

0

– 2.915

2.915

                         

Caribisch Nederland 2018

– 2.085

– 2.085

                           

Mutaties Najaarsnota 2018

 

– 5.000

2.915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.03 Gebiedsprogramma's

 

0

27.915

13.000

18.000

19.000

20.000

5.000

5.000

5.000

5.000

105.000

175.000

105.000

5.000

5.000

 

0

                             
 

0

                             

Mutaties Slotwet 2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 20.03 Gebiedsprogramma's

 

0

27.915

13.000

18.000

19.000

20.000

5.000

5.000

5.000

5.000

105.000

175.000

105.000

5.000

5.000

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie 2032

– 20.000

                           

– 20.000

Prijsbijstelling 2018 (AP)

6.537

                       

2.179

2.179

2.179

Vorming artikel 20

4.037.729

                       

634.328

1.724.080

1.679.321

Mutaties Miljoenennota 2019

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

636.507

1.726.259

1.661.500

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

636.507

1.726.259

1.661.500

Mutaties Najaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

636.507

1.726.259

1.661.500

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2018 HWN Verkenningen

0

48.390

– 48.390

                         

Subsidieregeling Derde Spoor Duitsland

1.100

1.100

                           

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

214

214

                           

Schaderijden afrekening

– 31.463

– 31.463

                           

Schadevaren afrekening

– 11.095

– 11.095

                           

Cyber/SOC

– 3.821

– 3.821

                           

Duurzaamheidsmaatregelen IenW

– 1.615

– 1.615

                           

Overboeking claim nazorg

332

332

                           

HXII Dekking buisleidingen 2018

– 2.042

– 2.042

                           

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

0

– 48.390

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit

 

0

– 48.390

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie 2032

20.000

                           

20.000

Meeropbrengsten Eurovignet

416.000

 

13.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

Prijsbijstelling 2018 (AP)

63.191

                 

21.064

21.064

21.063

     

Vorming artikel 20

3.438.638

 

9.897

18.726

14.867

90.135

113.135

209.760

229.319

270.544

251.458

617.755

953.518

307.825

125.181

226.518

Mutaties Miljoenennota 2019

 

0

22.897

49.726

45.867

121.135

144.135

240.760

260.319

301.544

303.522

669.819

1.005.581

338.825

156.181

277.518

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit

 

0

– 25.493

49.726

45.867

121.135

144.135

240.760

260.319

301.544

303.522

669.819

1.005.581

338.825

156.181

277.518

Mutaties Najaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit

 

0

– 25.493

49.726

45.867

121.135

144.135

240.760

260.319

301.544

303.522

669.819

1.005.581

338.825

156.181

277.518

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

0

– 48.390

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

17.000

33.507

100.626

130.171

190.135

375.161

467.760

543.376

366.544

333.522

884.819

1.210.581

1.080.332

1.887.440

1.944.018

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

0

46.283

100.626

130.171

190.135

375.161

467.760

543.376

366.544

333.522

884.819

1.210.581

1.080.332

1.887.440

1.944.018

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen derden verkenningen

47.500

     

30.000

 

17.500

                 

Mutaties Miljoenennota 2019

 

0

0

0

30.000

0

17.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

 

0

0

0

30.000

0

17.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

 

0

0

0

30.000

0

17.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig» betreft de stand in de Miljoenennota 2019.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

             

Kleine projecten / Afronding projecten

15

8

36

36

nvt

nvt

 

Programma 130 km

1

2

45

45

– 

– 

 

Programma aansluitingen

8

32

116

116

nvt

nvt

 

Quick Wins Wegen

0

0

12

12

– 

– 

 

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

1

3

1.490

1.490

2016

2016

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

0

1

20

20

2015

2015

 

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

46

65

2.094

2.094

2025–2027

2025–2027

 

A10 Amsterdam praktijkproef FES

3

4

51

51

2018

2018

 

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)

16

38

305

305

2028

2028

 

A2 Holendrecht – Oudenrijn

1

1

1.210

1.210

2012

2012

 

A28 Knooppunt Hoevelaken

22

19

774

774

2023–2025

2023–2025

 

A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein

1

1

21

21

2015

2015

 

A9 Badhoevedorp

13

15

328

328

2017

2017

 

N50 Ens – Emmeloord

0

0

20

20

2016

2016

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

A16 Rotterdam

36

58

998

998

2022–2024

2022–2024

 

A24 Blankenburgtunnel (excl. tolopgave)

86

84

789

789

2022–2024

2022–2024

 

A4 Burgerveen – Leiden

0

0

548

548

2015

2015

 

A4 Delft – Schiedam

3

2

639

639

2015

2015

 

A4 Vlietland / N14

16

0

16

16

2020–2022

2020–2022

 

A4-A44 Rijnlandroute

60

117

566

566

Regio

Regio

 

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

0

0

11

11

2020

2020

 

N61 Hoek-Schoondijke

1

0

111

111

2015

2015

 

Projecten Zuid-Nederland

             

A2 Passage Maastricht

4

6

679

679

2016

2016

 

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

0

0

264

258

2014

2014

 

A76 Aansluiting Nuth

0

0

59

59

Regio

Regio

 

Projecten Oost-Nederland

             

A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen

2

1

32

32

2017

2017

 

A50 Ewijk – Valburg

0

1

271

271

2017

2017

 

N35 Combiplan Nijverdal

1

1

319

319

2015

2015

 

N35 Wijthmen – Nijverdal

0

2

15

15

2018

2018

 

N35 Zwolle – Wijthmen

12

10

54

54

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

             

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

63

96

689

689

2019–2021

2019–2021

 

N31 Leeuwarden (De Haak)

1

2

219

219

2014

2014

 

Overige maatregelen

             

Meer kwaliteit leefomgeving

21

21

178

178

     

Meer veilig

10

10

49

49

     

Afrondingen

– 1

1

         

Totaal uitvoeringsprogramma

442

601

13.028

13.022

     

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

73

105

         

Programma Realisatie

515

706

         

Budget Realisatie (IF 12.03.01)

515

530

         

Overprogrammering (–)

0

– 176

         

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegennet (12.03.02)

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 380

– 380

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

         

Beter Benutten

313

322

nvt

nvt

 

Geluidsaneringprogramma – weg

263

263

nvt

nvt

 

Kosten voorbereiding tol

29

29

nvt

nvt

 

Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)

201

201

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

298

298

nvt

nvt

 

Snelfietsroutes

34

34

nvt

nvt

 

Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15

109

109

nvt

nvt

 

Vervolgprogramma Meer Veilig

80

80

nvt

nvt

 

Voorbereiding vrachtheffing

4

4

nvt

nvt

 

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

185

185

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

         

A12/A27 Ring Utrecht

1.171

1.171

2024–2026

2024–2026

 

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn

300

300

     

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Aansluiting A6

0

13

   

1

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6

52

52

2021–2023

2021–2023

 

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

171

171

regio

regio

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

27

27

 

nvt

 

Projecten Zuidwest-Nederland

         

A15 Papendrecht – Sliedrecht

16

16

2026

2020

 

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda

178

178

2026–2028

2024–2026

 

A4 Knooppunt Burgerveen – N14

50

50

     

A4 Haaglanden – N14

460

460

 

2026–2028

 

Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding

23

23

nvt

nvt

 

N59 Verkeersveiligheid

5

5

nvt

Nvt

 

Projecten Zuid-Nederland

         

A2 't Vonderen – Kerensheide

269

269

2025–2027

2025–2027

 

A27 Houten – Hooipolder

1.345

1.345

2027–20360

2027–2030

 

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

5

5

2022

2020

 

Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

26

26

     

N65 Vught – Haaren

99

99

2023

2023

 

Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken

154

154

     

Programma SmartwayZ.NL: InnovA58

412

412

2022–2024

2022–2024

 

Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility

31

31

 

nvt

 

Projecten Oost-Nederland

         

A1 Apeldoorn – Azelo

440

440

Fase1: 2020–2022

Fase1: 2020–2022

 
     

Fase2: 2026–2028

Fase2: 2026–2028

 
           

A1/A30 Barneveld

10

10

     

A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)

554

554

2022–2024

2022–2024

 

N35 Nijverdal – Wierden

107

107

2022–2024

2022–2024

 

N35 Raalte

13

13

     

N50 Kampen – Kampen Zuid

5

5

     

Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo

29

29

2022–2024

2022–2024

 

Projecten Noord-Nederland

         

N33 Zuidbroek-Appingedam

99

99

2021–2023

2021–2023

 

Overige projecten en reserveringen

120

120

     

Projecten in voorbereiding

         

Projecten Nationaal

         

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

         

Programma DUMO

         

Programma Fiets

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

7.305

7.327

     

Begroting (IF 12.03.02)

7.305

7.327

     

1. Voor de aansluiting A6 Lelystad Airport wordt € 14,1 miljoen beschikbaar gesteld aan provincie Lelystad, inclusief € 0,130 miljoen voor de ruimtelijke inpassing. In 2017 is er € 6 miljoen overgemaakt, waarmee nu wordt voldaan aan de totale € 19,6 miljoen (pp 2015) zoals is afgesproken in de bestuursovereenkomst.

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)

Kasbudget

Projectbudget

Openstelling

 

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Eind contract

Projecten Noordwest-Nederland

             

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A1/A6)

72

78

1.798

1.798

2019

2019

2042

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A6 Almere)

11

9

381

381

2020

2020

2040

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

206

205

1.122

1.122

2020

2021

2038

A10 Tweede Coentunnel

54

56

2.162

2.162

2013

2013

2037

A12 Lunetten – Veenendaal

25

25

677

677

2012

2012

2033

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

11

8

354

354

2018–2020

2018–2020

2044

Aflossing tunnels

46

47

944

944

– 

– 

– 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

A15 Maasvlakte – Vaanplein

100

186

2.230

2.230

2015

2015

2035

Projecten Zuid-Nederland

             

A59 Rosmalen – Geffen

1

1

277

277

2005

2005

– 

Projecten Oost-Nederland

             

A12 Ede – Grijsoord

10

12

171

171

2016

2016

2032

N18 Varsseveld – Enschede

51

26

450

450

2018

2018

2043

Projecten Noord-Nederland

             

N31 Leeuwarden – Drachten

6

6

167

167

2007

2007

2022

N33 Assen – Zuidbroek

14

15

335

335

2014

2014

2034

Afrondingen

             

Tolgefinancierde uitgaven (NCW)

             

Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel

   

234

234

nvt

nvt

nvt

Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15)

 

293

293

nvt

nvt

nvt

Afrondingen

 

– 2

   

nvt

nvt

nvt

Totaal

607

672

11.595

11.595

     

Begroting (IF 12.04)

607

672

11.595

11.595

     

Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma personenvervoer

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget

Projectbudget

Oplevering

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Nationaal

           

Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit

           

Be- en bijsturing toekomst

2

3

15

15

2019

2019

ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum

1

2

9

9

2015

2015

Geluidsanering Spoorwegen

18

34

600

600

divers

divers

Programma Behandelen en Opstellen

4

6

196

196

divers

divers

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

0

1

30

30

divers

divers

Verbeteraanpak stations

1

2

12

12

2020

2020

Verbeteraanpak trein

13

15

50

50

2018/2019

2018/2019

Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit

 

3

44

44

divers

divers

Stations en stationsaanpassingen

           

Cameratoezicht op stations

1

1

13

13

2017

2017

Kleine stations

0

 

17

17

divers

divers

Toegankelijkheid stations

33

38

493

493

divers

divers

Overige projecten/lijndelen etc.

           

Aanleg ATBvv

1

1

68

68

divers

divers

Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute

1

1

18

18

2017

2017

Booggeluid

1

1

4

4

divers

divers

Fietsparkeren bij stations

21

27

341

341

divers

divers

Kleine projecten personenvervoer

6

8

28

28

divers

divers

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

2

6

14

14

divers

divers

             

Overwegenaanpak

18

42

683

683

divers

divers

Ontsnippering

13

11

80

80

divers

divers

Programma aanpak suïcidepreventie

1

3

15

15

2021

2021

Programma kleine functiewijzigingen

23

25

460

460

divers

divers

Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten

2

4

180

180

divers

divers

Projecten Noordwest-Nederland

           

Amsterdam-Almere-Lelystad

           

OV SAAL korte termijn

           

OV SAAL middellange termijn

           

Stations en stationsaanpassingen

           

Amsterdam CS, Cuypershal

0

2

26

26

2020

2020

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

25

27

413

413

2016

2016

Overige projecten/lijndelen etc.

           

Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)

           

Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)

27

27

911

911

divers

divers

Projecten Zuidwest-Nederland

           

Stations en stationsaanpassingen

           

Den Haag CS perronsporen 11 en 12

1

1

39

39

2023–2025

2023–2025

Overige projecten/lijndelen etc.

           

Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft

1

6

607

607

2017

2017

Projecten Oost Nederland

           

Utrecht-Arnhem-Zevenaar

           

Traject Oost uitv. convenant DMB

47

34

237

237

divers

divers

Overige projecten/lijndelen etc.

           

Regionale lijnen Gelderland

0

0

15

15

divers

divers

Zwolle – Herfte

35

25

200

208

2021

2021

Projecten Noord Nederland

           

Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden

3

3

50

50

2020

2020

Sporendriehoek Noord-Nederland

3

6

134

136

divers

divers

Afrondingen

– 1

1

       

Totaal ProRail projecten

303

366

6.002

6.012

   

Overige (niet ProRail) projecten

           

Intensivering Spoor in steden

           

NS compensatie

58

58

161

161

   

Totaal overige (niet ProRail) projecten

58

58

161

161

   

Totaal uitvoeringsprogramma

361

424

6.163

6.173

   

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking

 

– 22

       

Afrekening voorschotten

38

38

       

Programma Realisatie

399

440

       

Budget Realisatie (IF 13.03.01)

399

420

       

Overprogrammering (–)

0

– 20

       

Realisatieprogramma goederenvervoer

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.02)

Kasbudget

Projectbudget

Oplevering

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

ProRail Projecten

           

Projecten Nationaal

           

Kleine projecten goederenvervoer

1

1

1

1

divers

divers

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

34

27

169

169

divers

divers

PAGE risico reductie

1

1

19

19

divers

divers

Programma Emplacementen op orde

4

5

59

59

divers

divers

Projecten Zuidwest-Nederland

           

Calandbrug

     

160

2020/2021

2020/2021

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

6

8

27

27

divers

divers

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

0

2

222

222

divers

divers

Projecten Zuid-Nederland

           

Venlo Logistiek multimodaal knooppunt

           

Projecten Oost Nederland

           

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

12

14

140

140

divers

divers

Overige projecten

           

Nazorg gereedgekomen projecten

 

0

 

1

divers

divers

Afrondingen

           

Totaal uitvoeringsprgramma

58

58

637

797

   

Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05

– 1

– 2

       

Afrekening voorschotten

1

1

       

Programma Realisatie

58

57

       

Budget Realisatie (IF 13.03.02)

 

57

       

Overprogrammering (–)

– 58

0

       

Planstudieprogramma personenvervoer

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

         

Projecten Nationaal

         

Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))

26

26

divers

divers

 

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

60

60

divers

divers

 

Kleine projecten Personenvervoer

2

4

divers

divers

 

Reizigersfonds

3

3

nvt

nvt

 

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

72

72

divers

divers

 

Prestatieverbetering HSL-Zuid

61

61

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

         

Sporen Schiedam-Rotterdam

25

25

     

Projecten Oost-Nederland

         

Quick scan decentraal spoor Gelderland

20

20

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

         

OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

         

Multimodale knoop Schiphol

256

256

divers

divers

 

Overige projecten en reserveringen

28

28

     

Projecten in voorbereiding

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

553

555

     

Begroting (IF 13.03.04)

553

555

     

Planstudieprogramma goederenvervoer

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)

Budget

Oplevering/openstelling

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02

45

45

   

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten Goederenvervoer

17

17

divers

divers

Overige projecten en reserveringen

       

Projecten in voorbereiding

       

Overige projecten in voorbereiding

       

Gesignaleerde Risico's

       

Totaal programma planuitwerking en verkenning

62

62

   

Begroting (IF 13.03.05)

62

62

   

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)

Projectbudget

Indienststelling

 

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

Eind contract

Beschikbaarheidsvergoeding1

 

151

2007

2007

 

Rente- en belastingaanpassingen2

 

– 11

     

Diverse afrekeningen etc.3

 

19

     

Afrondingen

         

Totaal

 

159

     

Begroting (IF 13.04)

 

159

     
1

Bijdragen regio zijn in prijspeil 2007.

2

Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 miljoen uit het MIRT ten behoeve van de A7 ZRG fase 2.

3

Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 miljoen (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Realisatieprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03)

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Noordwest-Nederland

           

Noord/Zuidlijn Noord-WTC

31

32

1.186

1.187

 

2018

Ombouw Amstelveenlijn

 

25

79

79

 

2020

Utrecht Trams naar De Uithof

 

30

 

112

 

2018

Projecten Zuidwest-Nederland

   

112

     

HOV netwerk Zuid-Holland Noord

23

23

207

208

 

2021–2023

Rotterdamsebaan

48

56

294

302

 

regio

Afrondingen

           

Totaal

102

166

1.878

1.886

   

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Overige projecten en reserveringen

49

49

 

nvt

 

Projecten in voorbereiding

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

49

49

     

Begroting (IF 14.01.02)

49

49

     

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten1 2 3

1

33

121

121

   

14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds

   

537

537

   

14.03.03 Ruimtelijk economisch programma

   

5

5

   

Afronding

           

Totaal

1

33

663

663

   

Begroting (IF 14.03)

1

33

       
1

Bijdragen regio zijn in prijspeil 2007.

2

Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 miljoen uit het MIRT ten behoeve van de A7 ZRG fase 2.

3

Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 miljoen (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

             

Beter Benutten

0

0

18

18

– 

– 

 

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen

4

5

97

97

2018

2018

 

Quick Wins Binnenhavens

1

1

61

61

2009–2017

2009–2017

 

Walradarsystemen

2

3

26

26

2021

2021

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

De Zaan (Wilhelminasluis)

0

0

13

13

2020

2020

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

0

6

13

13

2019

2019

 

Nieuwe Sluis Terneuzen

110

124

1.025

1.025

2022

2022

 

Quick wins Volkeraksluizen

 

0

3

3

2017

2017

 

Projecten Zuid-Nederland

             

Maasroute, modernisering fase 2

18

31

630

630

2018

2018

 

Wilhelminakanaal Tilburg

2

2

99

96

na 2017

na 2017

 

Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel

2

0

430

430

2015

2015

 

Projecten Oost Nederland

             

Toekomstvisie Waal

8

10

134

134

2021

2021

 

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

2

2

65

65

2017

2017

 

Verruiming Twentekanalen fase 2

1

3

95

95

2019

2019

 

Projecten Noord-Nederland

             

Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

7

8

284

284

2019

2019

 

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

1

3

39

39

2017

2017

 

Overige projecten

             

Kleine projecten / Afronding projecten

1

1

2

2

     

Afrondingen

1

           

Totaal uitvoeringsprogramma

160

199

3.034

3.031

     

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking

2

6

         

Programma Realisatie

162

205

3.034

3.031

     

Budget Realisatie (IF 15.03.01)

162

164

         

Overprogrammering (–)

0

– 41

         

Planstudieprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 36

– 36

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

         

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

8

8

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

230

230

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

         

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

6

2025–2027

2025–2027

 

Lichteren buitenhaven IJmuiden

65

65

nnb

nnb

 

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

36

36

2023

2023

 

Projecten Zuidwest-Nederland

         

Capaciteit Volkeraksluizen

152

152

2024–2026

2024–2026

 

Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes

20

20

2021

2021

 

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2025–2027

2025–2027

 

Projecten Oost-Nederland

         

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

36

36

2026–2028

2026–2028

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

28

28

2021–2022

2021–2022

 

Projecten Noord-Nederland

         

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

102

102

2023–2025

2023–2025

 

Overige projecten en reserveringen

462

462

     

Projecten in voorbereiding

         

Projecten Zuidwest-Nederland

         

Kreekraksluizen

   

2026–2028

2026–2028

 

Projecten Oost-Nederland

         

Reservering garantstelling Twentekanalen

   

2018–2020

2018–2020

 

Verkenning IJssel fase 2

   

2028

2028

 

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

1.118

1.118

     

Begroting (IF 15.03.02)

1.118

1.118

     

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

 

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Eind contract

Projecten Noordwest-Nederland

             

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

6

9

415

415

2019

2019

2046

Zeetoegang IJmond

12

10

940

940

2022

2022

2045

Projecten Zuid-Nederland

             

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

7

5

155

155

2020

2020

2047

Keersluis Limmel

10

11

91

91

2018

2018

2048

Afrondingen

 

– 1

         

Totaal

35

34

1.601

1.601

     

Begroting (IF 15.04)

35

34

         

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

HSL-Zuid

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

HSL-zuid (17.03)

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

HSL-Zuid (IF 17.03.01)

0

2

6.137

6.137

2009

2009

HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03)

   

1.012

1.012

   

HSL-Zuid spoorwegen (IF 17.03.02)

   

115

115

   

Begroting (IF 17.03)

0

2

7.264

7.264

   

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget

 

Projectbudget

 

Indienststelling

 

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

           

Uitvoeringsorganisatie

   

24

24

nnb

nnb

750 ha

   

30

30

nnb

nnb

Groene verbinding

   

31

31

2011

2011

Bestaand RotterdamsGebied (BRG)

           

Landaanwinning

   

742

742

2013

2013

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

   

2

2

2007

2007

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

2

3

115

115

nnb

nnb

BTW Buitencontouren

   

138

138

2013

2013

Onvoorzien

22

20

80

80

nnb

nnb

Afrondingsverschillen

           

Programma

24

23

1.162

1.162

   

Begroting (IF 17.06)

24

23

       

ERTMS

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

ERTMS (17.07)

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

ERTMS

           

Realisatiefase

33

60

123

116

divers

divers

Planuitwerkingsfase

18

35

2.278

2.284

divers

divers

Programma

51

95

2.401

2.400

   

Afrekening voorschotten

           

Begroting (IF 17.07)

51

95

       

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Hoogfrequent spoorvervoer (17.10)

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

           

Realisatiefase

81

97

1.620

1.620

   

PHS: Doorstroomstation Utrecht

16

21

317

317

2017

2017

PHS: Spooromgeving Geldermalsen

7

12

135

135

2021

2021

PHS: Meteren – Boxtel

4

8

52

52

2026–2028

2026–2028

PHS: Rijswijk – Rotterdam

5

10

318

318

2023–2025

2023–2025

PHS OV-SAAL korte termijn

31

30

690

690

2016

2016

PHS: OV-SAAL middellange termijn

7

4

45

45

2026–2028

2026–2028

PHS: Projecten < € 50 miljoen

11

13

64

64

   

Afrondingen

 

– 1

       

Planuitwerkingsfase

27

32

2.570

2.570

   

Corridor Alkmaar-Amsterdam

           

Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven

           

Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen

           

Corridor Breda-Eindhoven

           

Corridor Den Haag- Rotterdam

           

Corridor OV SAAL middellange termijn

           

Routering goederenvervoer Zuid-Nederland

           

Overige (planstudiekosten)

           

Afrondingen

– 1

 

– 1

– 1

   

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

107

129

4.190

4.190

   

afrekening voorschotten

0

0

       

Begroting (IF 17.10)

107

129

       

ZuidasDok

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

ZuidasDok (17.08)

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Zuidasdok

           

Projectorganisatie en voorbereiding

15

17

278

278

divers

divers

OVT incl. keerspoor

23

38

382

382

   

Tunnel en A10

25

38

808

808

   

Generieke en ruimtelijke inrichting

27

31

173

175

   

Afrondingen

     

1

   

Programma

90

124

1.641

1.644

   

Begroting (IF 17.08)

90

124

       
Licence