Base description which applies to whole site

2.1. Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2018 (bedragen x € 1.000).
 

Uitgaven

Art nr.

Stand ontwerpbegroting 2018

42.284

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

803

 

Stand 1e suppletoire begroting 2018

43.087

 
     

Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2018

   

1. Doorbelasting bijdrage digitale content

– 1

3

     

Stand 2e suppletoire begroting 2018

43.086

 
Toelichting

De uitgave hangt samen met de verrekening van de kosten voor het leveren van digitale content. Deze bijdrage werkt door naar het Kabinet van de Koning, artikel 3, van de begroting van de Koning.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2018 (bedragen x € 1.000).
 

Ontvangsten

Art. nr.

Stand ontwerpbegroting 2018

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

7

 

Stand 1e suppletoire begroting 2018

7

 
     

Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2018

     

Stand 2e suppletoire begroting 2018

7

 
Toelichting

Sinds de mutaties in de eerste suppletoire begroting 2018 zijn er geen extra ontvangstenmutaties te melden.

Licence