Base description which applies to whole site

1. Leeswijzer

In navolgende paragraaf 2 worden de voorgestelde mutaties toegelicht. In paragraaf 2.1 gebeurt dit op het niveau van de begrotingsstaat. Paragraaf 2.2 geeft een overzicht op artikelonderdeelniveau voor het artikel 1 «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid».

Licence