Base description which applies to whole site

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Leeswijzer

2

     

2.

Het beleid

2

     

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

2

     

2.2

De Beleidsartikelen

5

 

31 Politie

6

 

32 Rechtspleging en rechtsbijstand

7

 

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

9

 

34 Straffen en beschermen

11

 

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

13

 

37 Migratie

14

     

2.3

De niet-beleidsartikelen

16

 

91 Apparaatsuitgaven kerndepartement

16

 

92 Nominaal en Onvoorzien

17

 

93 Geheim

18

Licence