Base description which applies to whole site

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2018 weergegeven, waarbij de slotwetmutaties zijn verbijzonderd. De slotwetmutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

01 Investeren in waterveiligheid

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

 

352.422

233.226

266.319

58.991

134.702

40.800

79.071

               

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

26.232

                           

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

 

378.654

233.226

266.319

58.991

134.702

40.800

79.071

               

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 35.490

– 3.317

– 61.225

165.915

– 46.369

– 32.320

31.653

0

664

 

0

       

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

 

343.164

229.909

205.094

224.906

88.333

8.480

110.724

0

664

 

0

       

Mutaties Najaarsnota 2018

 

– 40.405

41.389

                         

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

 

302.759

271.298

205.094

224.906

88.333

8.480

110.724

0

664

 

0

       

Saldo 2018: Investeren in waterveiligheid

0

6.239

– 6.239

                         

Mutaties Slotwet 2018

 

6.239

– 6.239

                         

Realisatie 2018 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

 

308.998

265.059

205.094

224.906

88.333

8.480

110.724

0

664

 

0

       
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

169.799

147.008

155.556

563.972

520.621

453.008

450.586

551.267

400.951

496.499

353.450

538.229

426.047

385.611

 

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

– 110.004

– 33.349

– 38.349

– 25.061

33.665

45.090

48.250

74.635

56.347

69.111

– 60.021

– 41.391

– 60.021

– 60.021

– 60.018

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

59.795

113.659

117.207

538.911

554.286

498.098

498.836

625.902

457.298

565.610

293.429

496.838

366.026

325.590

– 60.018

Mutaties Miljoenennota 2019

 

87.317

57.394

144.556

– 284.142

– 12.475

– 60.126

– 16.191

– 111.614

73.856

– 92.562

184.328

34.492

148.243

– 76.606

382.198

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

147.112

171.053

261.763

254.769

541.811

437.972

482.645

514.288

531.154

473.048

477.757

531.330

514.269

248.984

322.180

Mutaties Najaarsnota 2018

 

60.907

– 61.194

                         

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

208.019

109.859

261.763

254.769

541.811

437.972

482.645

514.288

531.154

473.048

477.757

531.330

514.269

248.984

322.180

Saldo 2018: Investeren in waterveiligheid

0

– 8.851

8.851

                         

Desaldering HWBP Maasovereenkomst

514

514

                           

Mutaties Slotwet 2018

 

– 8.337

8.851

                         

Realisatie 2018 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

199.682

118.710

261.763

254.769

541.811

437.972

482.645

514.288

531.154

473.048

477.757

531.330

514.269

248.984

322.180

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

 

4.492

2.520

2.390

3.000

2.500

2.500

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

 

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

3.904

                           

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

 

8.396

2.520

2.390

3.000

2.500

2.500

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

 

Mutaties Miljoenennota 2019

 

1.000

3.690

2.727

890

488

– 200

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

 

9.396

6.210

5.117

3.890

2.988

2.300

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Mutaties Najaarsnota 2018

 

– 878

855

                         

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

 

8.518

7.065

5.117

3.890

2.988

2.300

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Desaldering: Lagere ontvangst Overijssel

– 21

– 21

                           

Saldo 2018: Lagere uitgaven studiekosten Waterveiligheid

0

– 1.619

1.619

                         

Mutaties Slotwet 2018

 

– 1.640

1.619

                         

Realisatie 2018 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

 

6.878

8.684

5.117

3.890

2.988

2.300

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

                                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Investeren in waterveiligheid

 

526.713

382.754

424.265

625.963

657.823

496.308

531.657

553.267

402.951

498.499

355.450

540.229

428.047

387.611

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2018 Investeren in waterveiligheid

 

446.845

349.405

385.916

600.902

691.488

541.398

579.907

627.902

459.298

567.610

295.429

498.838

368.026

327.590

– 60.018

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterveiligheid

 

499.672

407.172

471.974

483.565

633.132

448.752

595.369

516.288

533.818

475.048

479.757

533.330

516.269

250.984

324.180

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2018 Inves in waterveilig

 

519.296

388.222

471.974

483.565

633.132

448.752

595.369

516.288

533.818

475.048

479.757

533.330

516.269

250.984

324.180

Totaal Uitgaven realisatie 2018 Investeren in waterveiligheid

 

515.558

392.453

471.974

483.565

633.132

448.752

595.369

516.288

533.818

475.048

479.757

533.330

516.269

250.984

324.180

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

197.844

162.258

189.557

155.170

151.456

151.348

151.348

145.948

151.348

151.349

151.348

151.349

151.349

151.349

 

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

– 743

                           

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

197.101

162.258

189.557

155.170

151.456

151.348

151.348

145.948

151.348

151.349

151.348

151.349

151.349

151.349

 

Mutaties Miljoenennota 2019

 

3.941

3.590

1.144

2.126

3.962

2.309

7.425

2.227

2.309

2.309

2.309

2.309

2.309

– 4.878

153.658

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

201.042

165.848

190.701

157.296

155.418

153.657

158.773

148.175

153.657

153.658

153.657

153.658

153.658

146.471

153.658

Mutaties Najaarsnota 2018

 

295

889

                         

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

201.337

166.737

190.701

157.296

155.418

153.657

158.773

148.175

153.657

153.658

153.657

153.658

153.658

146.471

153.658

Desaldering: Lagere ontvangst Overijssel

– 21

– 21

                           

Saldo 2018: Investeren in waterveiligheid

0

6.722

– 6.722

                         

Desaldering HWBP Maasovereenkomst

514

514

                           

Mutaties Slotwet 2018

 

7.215

– 6.722

                         

Realisatie 2018 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

208.552

160.015

190.701

157.296

155.418

153.657

158.773

148.175

153.657

153.658

153.657

153.658

153.658

146.471

153.658

                                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Investeren in waterveiligheid

 

197.844

162.258

189.557

155.170

151.456

151.348

151.348

145.948

151.348

151.349

151.348

151.349

151.349

151.349

 

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2018 Investeren in waterveiligheid

 

197.101

162.258

189.557

155.170

151.456

151.348

151.348

145.948

151.348

151.349

151.348

151.349

151.349

151.349

 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterveiligheid

 

201.042

165.848

190.701

157.296

155.418

153.657

158.773

148.175

153.657

153.658

153.657

153.658

153.658

146.471

153.658

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2018 Inves in waterveilig

 

201.337

166.737

190.701

157.296

155.418

153.657

158.773

148.175

153.657

153.658

153.657

153.658

153.658

146.471

153.658

Totaal Ontvangsten realisatie 2018 Investeren in waterveiligheid

 

208.552

160.015

190.701

157.296

155.418

153.657

158.773

148.175

153.657

153.658

153.657

153.658

153.658

146.471

153.658

02 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

18.913

30.963

46.122

41.471

458

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

       

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

15.365

                           

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

34.278

30.963

46.122

41.471

458

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

       

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 10.530

– 8.459

– 1.577

– 1.207

1.003

508

224

 

84

           

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

23.748

22.504

44.545

40.264

1.461

2.341

2.057

1.833

1.917

1.833

1.833

       

Mutaties Najaarsnota 2018

 

– 10.306

10.306

                         

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

13.442

32.810

44.545

40.264

1.461

2.341

2.057

1.833

1.917

1.833

1.833

       

Saldo 2018: Investeren in zoetwatervoorziening

0

– 3.950

3.950

                         

Mutaties Slotwet 2018

 

– 3.950

3.950

                         

Realisatie 2018 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

9.492

36.760

44.545

40.264

1.461

2.341

2.057

1.833

1.917

1.833

1.833

       
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

 

2.950

2.950

3.550

115

                     

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

585

                           

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

 

3.535

2.950

3.550

115

                     

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 103

– 210

– 200

2.405

85

423

                 

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

 

3.432

2.740

3.350

2.520

85

423

                 

Mutaties Najaarsnota 2018

 

– 650

650

                         

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

 

2.782

3.390

3.350

2.520

85

423

                 

Saldo 2018: Vertraging studiekosten Zoetwatervoorziening

0

– 535

535

                         

Mutaties Slotwet 2018

 

– 535

535

                         

Realisatie 2018 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

 

2.247

3.925

3.350

2.520

85

423

                 
                                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Investeren in zoetwatervoorziening

 

21.863

33.913

49.672

41.586

458

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

       

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2018 Investeren in zoetwatervoorziening

 

37.813

33.913

49.672

41.586

458

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

       

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in zoetwatervoorziening

 

27.180

25.244

47.895

42.784

1.546

2.764

2.057

1.833

1.917

1.833

1.833

       

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2018 Invest in zoetwaterv

 

16.224

36.200

47.895

42.784

1.546

2.764

2.057

1.833

1.917

1.833

1.833

       

Totaal Uitgaven realisatie 2018 Investeren in zoetwatervoorziening

 

11.739

40.685

47.895

42.784

1.546

2.764

2.057

1.833

1.917

1.833

1.833

       
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

3.041

                           

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

1

                           

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

3.042

                           

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 2.287

3.000

41

                       

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

755

3.000

41

                       

Mutaties Najaarsnota 2018

 

– 1

1

                         

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

754

3.001

41

                       

Mutaties Slotwet 2018

 

1

– 1

                         

Realisatie 2018 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

755

3.000

41

                       
                                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Investeren in zoetwatervoorziening

 

3.041

                           

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2018 Investeren in zoetwatervoorziening

 

3.042

                           

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in zoetwatervoorziening

 

755

3.000

41

                       

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2018 Invest in zoetwaterv

 

754

3.001

41

                       

Totaal Ontvangsten realisatie 2018 Investeren in zoetwatervoorziening

 

755

3.000

41

                       

03 Beheer, onderhoud en vervanging

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement

 

7.111

7.083

7.083

7.083

7.083

7.083

7.108

7.108

7.108

7.308

6.908

6.908

6.908

6.908

 

Mutaties Voorjaarsnota 2018

                               

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement

 

7.111

7.083

7.083

7.083

7.083

7.083

7.108

7.108

7.108

7.308

6.908

6.908

6.908

6.908

 

Mutaties Miljoenennota 2019

 

108

108

108

108

108

108

108

108

108

111

105

105

105

105

7.013

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement

 

7.219

7.191

7.191

7.191

7.191

7.191

7.216

7.216

7.216

7.419

7.013

7.013

7.013

7.013

7.013

Mutaties Najaarsnota 2018

 

75

                           

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement

 

7.294

7.191

7.191

7.191

7.191

7.191

7.216

7.216

7.216

7.419

7.013

7.013

7.013

7.013

7.013

Mutaties Slotwet 2018

                               

Realisatie 2018 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement

 

7.294

7.191

7.191

7.191

7.191

7.191

7.216

7.216

7.216

7.419

7.013

7.013

7.013

7.013

7.013

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

181.654

171.065

104.492

115.738

183.450

200.921

208.577

272.781

217.790

233.439

223.683

223.683

223.683

223.683

 

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

12.518

2.533

7.222

15.000

– 33.665

– 45.090

– 48.250

– 74.639

– 56.347

– 69.111

60.021

60.021

60.021

60.021

60.018

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

194.172

173.598

111.714

130.738

149.785

155.831

160.327

198.142

161.443

164.328

283.704

283.704

283.704

283.704

60.018

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 9.573

– 501

9.081

– 307

– 18.570

– 2.198

– 8.515

– 783

– 1.343

– 1.299

– 11.041

– 1.405

– 1.405

– 1.405

222.265

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

184.599

173.097

120.795

130.431

131.215

153.633

151.812

197.359

160.100

163.029

272.663

282.299

282.299

282.299

282.283

Mutaties Najaarsnota 2018

 

19.650

– 3.076

                         

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

204.249

170.021

120.795

130.431

131.215

153.633

151.812

197.359

160.100

163.029

272.663

282.299

282.299

282.299

282.283

Saldo 2018: Beheer. onderhoud en vervanging

0

– 3.750

3.750

                         

Mutaties Slotwet 2018

 

– 3.750

3.750

                         

Realisatie 2018 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

200.499

173.771

120.795

130.431

131.215

153.633

151.812

197.359

160.100

163.029

272.663

282.299

282.299

282.299

282.283

                                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Beheer, onderhoud en vervanging

 

188.765

178.148

111.575

122.821

190.533

208.004

215.685

279.889

224.898

240.747

230.591

230.591

230.591

230.591

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2018 Beheer, onderhoud en vervanging

 

201.283

180.681

118.797

137.821

156.868

162.914

167.435

205.250

168.551

171.636

290.612

290.612

290.612

290.612

60.018

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Beheer, onderhoud en vervanging

 

191.818

180.288

127.986

137.622

138.406

160.824

159.028

204.575

167.316

170.448

279.676

289.312

289.312

289.312

289.296

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2018 Beh, onderh &vervang

 

211.543

177.212

127.986

137.622

138.406

160.824

159.028

204.575

167.316

170.448

279.676

289.312

289.312

289.312

289.296

Totaal Uitgaven realisatie 2018 Beheer, onderhoud en vervanging

 

207.793

180.962

127.986

137.622

138.406

160.824

159.028

204.575

167.316

170.448

279.676

289.312

289.312

289.312

289.296

04 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 04.01 Experimenteerprojecten

                               

Mutaties Voorjaarsnota 2018

                               

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 04.01 Experimenteerprojecten

 

0

                           

Mutaties Miljoenennota 2019

                               

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 04.01 Experimenteerprojecten

 

0

                           

Mutaties Najaarsnota 2018

 

800

                           

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 04.01 Experimenteerprojecten

 

800

                           

Mutaties Slotwet 2018

                               

Realisatie 2018 artikelonderdeel 04.01 Experimenteerprojecten

 

800

                           
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

 

47.730

217.358

233.980

216.936

44.729

53.630

5.280

5.280

5.280

5.280

65.851

3.004

3.004

3.004

 

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

– 507

                           

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

 

47.223

217.358

233.980

216.936

44.729

53.630

5.280

5.280

5.280

5.280

65.851

3.004

3.004

3.004

 

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 19.856

– 184.891

– 205.219

– 174.349

8.469

181.276

60.982

51.592

50.769

49.959

– 11.068

50.854

50.056

49.340

51.571

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

 

27.367

32.467

28.761

42.587

53.198

234.906

66.262

56.872

56.049

55.239

54.783

53.858

53.060

52.344

51.571

Mutaties Najaarsnota 2018

 

– 5.164

5.164

                         

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

 

22.203

37.631

28.761

42.587

53.198

234.906

66.262

56.872

56.049

55.239

54.783

53.858

53.060

52.344

51.571

Saldo 2018: Experimenteren cf art III Deltawet

0

– 2.029

2.029

                         

Mutaties Slotwet 2018

 

– 2.029

2.029

                         

Realisatie 2018 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

 

20.174

39.660

28.761

42.587

53.198

234.906

66.262

56.872

56.049

55.239

54.783

53.858

53.060

52.344

51.571

                                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

47.730

217.358

233.980

216.936

44.729

53.630

5.280

5.280

5.280

5.280

65.851

3.004

3.004

3.004

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2018 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

47.223

217.358

233.980

216.936

44.729

53.630

5.280

5.280

5.280

5.280

65.851

3.004

3.004

3.004

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

27.367

32.467

28.761

42.587

53.198

234.906

66.262

56.872

56.049

55.239

54.783

53.858

53.060

52.344

51.571

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2018 Experimenteerproject

 

23.003

37.631

28.761

42.587

53.198

234.906

66.262

56.872

56.049

55.239

54.783

53.858

53.060

52.344

51.571

Totaal Uitgaven realisatie 2018 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

20.974

39.660

28.761

42.587

53.198

234.906

66.262

56.872

56.049

55.239

54.783

53.858

53.060

52.344

51.571

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 04.09 Experimenteren cf. art. III Deltawet

                               

Mutaties Voorjaarsnota 2018

                               

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 04.09 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

0

                           

Mutaties Miljoenennota 2019

                               

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 04.09 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

0

                           

Mutaties Najaarsnota 2018

 

800

                           

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 04.09 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

800

                           

Mutaties Slotwet 2018

                               

Realisatie 2018 artikelonderdeel 04.09 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

800

                           
                                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Experimenteren cf. art. III Deltawet

                               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2018 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

0

                           

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

0

                           

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2018 Experimenteerproject

 

800

                           

Totaal Ontvangsten realisatie 2018 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

800

                           

05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

 

230.529

225.771

223.015

219.791

210.625

211.038

213.930

215.792

220.328

220.327

220.351

220.351

220.351

220.351

 

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

562

12.280

12.590

0

                     

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

 

231.091

238.051

235.605

219.791

210.625

211.038

213.930

215.792

220.328

220.327

220.351

220.351

220.351

220.351

 

Mutaties Miljoenennota 2019

 

7.655

– 2.595

– 639

9.527

7.444

7.453

7.453

5.518

5.518

5.518

4.782

4.782

4.782

4.782

225.133

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

 

238.746

235.456

234.966

229.318

218.069

218.491

221.383

221.310

225.846

225.845

225.133

225.133

225.133

225.133

225.133

Mutaties Najaarsnota 2018

 

882

100

                         

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

 

239.628

235.556

234.966

229.318

218.069

218.491

221.383

221.310

225.846

225.845

225.133

225.133

225.133

225.133

225.133

Staf deltacommissaris

0

– 460

460

                         

Mutaties Slotwet 2018

 

– 460

460

                         

Realisatie 2018 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

 

239.168

236.016

234.966

229.318

218.069

218.491

221.383

221.310

225.846

225.845

225.133

225.133

225.133

225.133

225.133

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

 

64.200

63.841

63.835

62.198

62.381

62.406

62.684

62.827

62.823

64.280

60.949

60.648

60.648

60.648

 

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

167

                           

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

 

64.367

63.841

63.835

62.198

62.381

62.406

62.684

62.827

62.823

64.280

60.949

60.648

60.648

60.648

 

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 322

975

975

2.688

2.691

2.692

956

958

958

983

930

926

926

926

61.574

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

 

64.045

64.816

64.810

64.886

65.072

65.098

63.640

63.785

63.781

65.263

61.879

61.574

61.574

61.574

61.574

Mutaties Najaarsnota 2018

 

5.007

250

                         

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

 

69.052

65.066

64.810

64.886

65.072

65.098

63.640

63.785

63.781

65.263

61.879

61.574

61.574

61.574

61.574

Staf deltacommissaris

0

– 393

393

                         

Mutaties Slotwet 2018

 

– 393

393

                         

Realisatie 2018 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

 

68.659

65.459

64.810

64.886

65.072

65.098

63.640

63.785

63.781

65.263

61.879

61.574

61.574

61.574

61.574

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

 

– 18.630

9.880

9.380

5.810

0

0

0

0

114.010

94.072

227.975

254.633

372.485

412.921

 

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

20.352

– 9.880

– 9.380

– 5.810

     

4

     

– 18.630

     

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

 

1.722

0

0

0

0

0

0

4

114.010

94.072

227.975

236.003

372.485

412.921

 

Mutaties Miljoenennota 2019

 

9.878

11.000

12.500

7.500

1.000

19.400

19.328

30.358

– 80.622

– 16.062

– 198.848

– 195.890

– 281.547

– 88.375

426.507

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

 

11.600

11.000

12.500

7.500

1.000

19.400

19.328

30.362

33.388

78.010

29.127

40.113

90.938

324.546

426.507

Mutaties Najaarsnota 2018

 

– 10.000

– 8.813

                         

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

 

1.600

2.187

12.500

7.500

1.000

19.400

19.328

30.362

33.388

78.010

29.127

40.113

90.938

324.546

426.507

Saldo 2018

0

– 1.600

1.600

                         

Mutaties Slotwet 2018

 

– 1.600

1.600

                         

Realisatie 2018 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

 

0

3.787

12.500

7.500

1.000

19.400

19.328

30.362

33.388

78.010

29.127

40.113

90.938

324.546

426.507

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

             

110.790

16.210

103.000

0

         

Mutaties Voorjaarsnota 2018

                               

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

             

110.790

16.210

103.000

0

         

Mutaties Miljoenennota 2019

   

2.000

2.000

9.189

21.189

27.189

– 29.590

71.790

0

103.000

63.000

148.000

148.000

168.000

 

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

   

2.000

2.000

9.189

21.189

27.189

81.200

88.000

103.000

103.000

63.000

148.000

148.000

168.000

 

Mutaties Najaarsnota 2018

                               

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

   

2.000

2.000

9.189

21.189

27.189

81.200

88.000

103.000

103.000

63.000

148.000

148.000

168.000

 

Mutaties Slotwet 2018

                               

Realisatie 2018 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

   

2.000

2.000

9.189

21.189

27.189

81.200

88.000

103.000

103.000

63.000

148.000

148.000

168.000

 
                                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

276.099

299.492

296.230

287.799

273.006

273.444

387.404

294.829

500.161

378.679

509.275

535.632

653.484

693.920

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2018 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

297.180

301.892

299.440

281.989

273.006

273.444

387.404

294.833

500.161

378.679

509.275

517.002

653.484

693.920

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

314.391

313.272

314.276

310.893

305.330

330.178

385.551

403.457

426.015

472.118

379.139

474.820

525.645

779.253

713.214

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2018 Netwerkgeb kosten

 

310.280

304.809

314.276

310.893

305.330

330.178

385.551

403.457

426.015

472.118

379.139

474.820

525.645

779.253

713.214

Totaal Uitgaven realisatie 2018 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

307.827

307.262

314.276

310.893

305.330

330.178

385.551

403.457

426.015

472.118

379.139

474.820

525.645

779.253

713.214

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

                               

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

28.149

                           

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

28.149

                           

Mutaties Miljoenennota 2019

                               

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

28.149

                           

Mutaties Najaarsnota 2018

                               

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

28.149

                           

saldo 2017

0

2

– 2

                         

Mutaties Slotwet 2018

 

2

– 2

                         

Realisatie 2018 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

28.151

– 2

                         
                                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

                               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2018 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

28.149

                           

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

28.149

                           

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2018 Netwerkgeb kosten

 

28.149

                           

Totaal Ontvangsten realisatie 2018 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

28.151

– 2

                         

06 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

 

889.933

1.001.804

1.020.271

1.213.567

1.096.404

951.382

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

1.163.777

 

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

– 3.669

50.571

5.171

– 15.871

0

                   

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

 

886.264

1.052.375

1.025.442

1.197.696

1.096.404

951.382

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

1.163.777

 

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 13.783

– 178.337

– 98.059

– 250.100

11.678

166.763

60.774

68.073

67.250

66.440

29.879

39.555

66.851

61.645

1.224.603

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

 

872.481

874.038

927.383

947.596

1.108.082

1.118.145

1.103.152

1.110.964

1.106.587

1.095.748

1.041.531

1.197.662

1.230.628

1.225.422

1.224.603

Mutaties Najaarsnota 2018

 

2.795

                           

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

 

875.276

874.038

927.383

947.596

1.108.082

1.118.145

1.103.152

1.110.964

1.106.587

1.095.748

1.041.531

1.197.662

1.230.628

1.225.422

1.224.603

Mutaties Slotwet 2018

                               

Realisatie 2018 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

 

875.276

874.038

927.383

947.596

1.108.082

1.118.145

1.103.152

1.110.964

1.106.587

1.095.748

1.041.531

1.197.662

1.230.628

1.225.422

1.224.603

                                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

889.933

1.001.804

1.020.271

1.213.567

1.096.404

951.382

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

1.163.777

 

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2018 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

886.264

1.052.375

1.025.442

1.197.696

1.096.404

951.382

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

1.163.777

 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

872.481

874.038

927.383

947.596

1.108.082

1.118.145

1.103.152

1.110.964

1.106.587

1.095.748

1.041.531

1.197.662

1.230.628

1.225.422

1.224.603

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2018 Bijdr tlv Hfst XII

 

875.276

874.038

927.383

947.596

1.108.082

1.118.145

1.103.152

1.110.964

1.106.587

1.095.748

1.041.531

1.197.662

1.230.628

1.225.422

1.224.603

Totaal Ontvangsten realisatie 2018 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

875.276

874.038

927.383

947.596

1.108.082

1.118.145

1.103.152

1.110.964

1.106.587

1.095.748

1.041.531

1.197.662

1.230.628

1.225.422

1.224.603

07 Investeren in waterkwaliteit

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

25.676

46.975

67.391

63.682

72.861

61.411

51.867

53.741

55.562

55.619

         

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

14.363

                           

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

40.039

46.975

67.391

63.682

72.861

61.411

51.867

53.741

55.562

55.619

         

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 16.022

1.195

– 20.132

– 12.342

1.112

937

791

20.373

19.567

19.101

         

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

24.017

48.170

47.259

51.340

73.973

62.348

52.658

74.114

75.129

74.720

         

Mutaties Najaarsnota 2018

 

– 8.048

8.048

                         

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

15.969

56.218

47.259

51.340

73.973

62.348

52.658

74.114

75.129

74.720

         

Saldo 2018: Investeren in waterkwaliteit

0

192

– 192

                         

Mutaties Slotwet 2018

 

192

– 192

                         

Realisatie 2018 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

16.161

56.026

47.259

51.340

73.973

62.348

52.658

74.114

75.129

74.720

         
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

777

777

21.170

                       

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

30.298

36.837

4.238

0

0

                   

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

31.075

37.614

25.408

0

0

                   

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 26.075

– 32.290

4.481

26.111

48.465

22.930

0

               

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

5.000

5.324

29.889

26.111

48.465

22.930

0

               

Mutaties Najaarsnota 2018

 

– 1.657

1.657

                         

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

3.343

6.981

29.889

26.111

48.465

22.930

0

               

Saldo 2018: Investeren in waterkwaliteit

0

– 2.171

2.171

                         

Mutaties Slotwet 2018

 

– 2.171

2.171

                         

Realisatie 2018 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

1.172

9.152

29.889

26.111

48.465

22.930

0

               
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

3.195

4.645

5.545

9.950

8.450

8.100

                 

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

10.363

42.150

28.850

0

0

                   

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

13.558

46.795

34.395

9.950

8.450

8.100

                 

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 116

– 15.846

15.690

40

1.000

1.000

1.000

2.000

             

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

13.442

30.949

50.085

9.990

9.450

9.100

1.000

2.000

             

Mutaties Najaarsnota 2018

 

– 6.385

5.615

                         

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

7.057

36.564

50.085

9.990

9.450

9.100

1.000

2.000

             

Vertraging Delta aanpak Waterkwaliteit

0

– 4.595

4.595

                         

Mutaties Slotwet 2018

 

– 4.595

4.595

                         

Realisatie 2018 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

2.462

41.159

50.085

9.990

9.450

9.100

1.000

2.000

             
                                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Investeren in waterkwaliteit

 

29.648

52.397

94.106

73.632

81.311

69.511

51.867

53.741

55.562

55.619

         

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2018 Investeren in waterkwaliteit

 

84.672

131.384

127.194

73.632

81.311

69.511

51.867

53.741

55.562

55.619

         

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit

 

42.459

84.443

127.233

87.441

131.888

94.378

53.658

76.114

75.129

74.720

         

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2018 Inves waterkwaliteit

 

26.369

99.763

127.233

87.441

131.888

94.378

53.658

76.114

75.129

74.720

         

Totaal Uitgaven realisatie 2018 Investeren in waterkwaliteit

 

19.795

106.337

127.233

87.441

131.888

94.378

53.658

76.114

75.129

74.720

         
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

                               

Mutaties Voorjaarsnota 2018

 

460

                           

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

460

                           

Mutaties Miljoenennota 2019

                               

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

460

                           

Mutaties Najaarsnota 2018

 

– 61

61

                         

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

399

61

                         

Saldo 2018: Investeren in waterkwaliteit

0

– 310

310

                         

Mutaties Slotwet 2018

 

– 310

310

                         

Realisatie 2018 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

89

371

                         
                                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Investeren in waterkwaliteit

                               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2018 Investeren in waterkwaliteit

 

460

                           

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit

 

460

                           

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2018 Inves waterkwaliteit

 

399

61

                         

Totaal Ontvangsten realisatie 2018 Investeren in waterkwaliteit

 

89

371

                         
Licence