Base description which applies to whole site

07.03 Studiekosten waterkwaliteit

Op dit artikelonderdeel is voor de Delta-aanpak Waterkwaliteit een lagere kasrealisatie van € 4,6 miljoen. Medio 2018 zijn voor de aanpak vanuit de regering middelen beschikbaar gesteld. In 2018 heeft uitvoerige afstemming plaatsgevonden met betrokken partijen over de aanpak van medicijnresten in water en de uitrol van zuiveringstechnieken met waterschappen. Deze afstemming duurder langer dan vooraf gedacht, waardoor met name voor dit project middelen naar 2019 zijn geschoven. Binnen de aanpak van microplastics is de kasrealisatie lager dan begroot, omdat een overheveling naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar 2019 is doorgeschoven.

Licence