Base description which applies to whole site

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig» betreft de stand in de Najaarsnota 2018.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Project HWBP-2

       

2021

2021

 

Projecten Nationaal

             

HWBP-2 Rijksprojecten

70

66

187

187

     

HWBP-2 Waterschapsprojecten

147

145

2.432

2.431

     

Overige projectkosten (Programmabureau)

2

4

46

46

     

afrondingen

1

           

Programma

220

215

2.665

2.663

     

Begroting (DF 1.01.01/02)

220

215

         
Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

Huidig

vorig

huidig

vorig

Project RvdR

       

2019

2019

 

Projecten Nationaal

             

Projectbudget RvdR

78

80

2.306

2.307

     

afrondingen

             

Programma

78

80

2.307

2.307

     

Begroting (DF 1.01.03)

78

80

         
Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Project Maaswerken

             

Projecten Zuid-Nederland

             

Grensmaas

3

3

154

153

2017/2024

2017/2024

 

Zandmaas

8

5

399

399

2020

2020

 

afrondingen

             

Programma

11

8

553

552

     

Begroting (DF 1.01.04)

11

8

         
Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Nationaal

             

Programma HWBP

       

2020

2020

 

HWBP Rijksprojecten

5

5

617

617

     

HWBP Waterschapsprojecten

141

137

5.092

5.092

     

HWBP Overige projectkosten (programmabureau)

7

9

87

86

     
               

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

9

9

192

192

2020

2020

 

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023

4

5

23

23

     

Zandhonger Oosterschelde

0

0

11

11

     

Projecten Noord-Nederland

             

Primaire waterkering Vlieland

1

0

2

2

2018/2019

2018/2019

 

Projecten Noordwest-Nederland

           

Afsluitdijk

0

0

11

11

2022

2022

 

Projecten Oost-Nederland

             

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

1

1

19

19

2023

2023

 

IJsseldelta 2e fase

18

33

94

94

     

Monitoring Langsdammen Waal

0

0

5

5

     

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Overige onderzoeken en kleine projecten

6

3

1.169

1.169

     

Dijkversterking en herstel steenbekleding

8

1

812

812

2021

2021

 

afrondingen

– 1

   

– 3

     

Programma

199

206

8.134

8.130

     

Begroting (DF 1.02.02)

199

138

         

Overprogrammering (-)

0

– 68

         
Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Projecten Nationaal

         

Reservering Areaalgroei

14

14

     

Projecten Noordwest-Nederland

         

EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)

11

12

     

Ambitie Afsluitdijk

         

Projecten Zuid-Nederland

         

Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas

191

191

     

Projecten Oost-Nederland

         

IJsseldelta 2e fase

81

81

 

2022

 

Projecten Zuidwest-Nederland

         

Zandhonger Oosterschelde (Roggenplaat)

1

0

 

2018

 

Totaal programma planuitwerking en verkenning

298

298

     

Begroting DF 1.02.01

298

298

     

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Nationaal

             

Deltaplan Zoetwater

3

6

118

118

2021

2021

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Ecologische maatregelen Markermeer

0

1

11

11

2021/2022

2021/2022

 

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

6

6

76

76

2018

2018

 

Afrondingen

             

Programma

9

13

205

205

     

Begroting (DF 2.02.02)

9

13

         
Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitw.programma (2.02.01)

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Projecten Nationaal

         

EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening

12

12

     

Projecten Zuid-Nederland

         

Roode Vaart

0

0

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

12

12

     

Begroting DF 2.02.01

12

12

     

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen/PPS

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

huidig

vorig

Huidig

Vorig

Afsluitdijk

20

22

1.578

1.578

2022

2022

 

Totaal programma

20

22

1.578

1.578

     

Begroting DF 4.02.01

20

22

         

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten waterkwaliteit

             

Projecten Nationaal

             

KRW 1e tranche

 

0

40

40

     

KRW 2e en 3e tranche

16

16

590

590

     

afrondingen

             

Totaal programma

16

16

630

630

     

Begroting DF 7.01.01

16

16

         
Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten waterkwaliteit

             

Projecten Nationaal

             

Verruiming vaargeul Westerschelde

1

1

25

25

     

Grote wateren

0

2

16

16

2021

2021

 

Projecten Noordwest-Nederland

           

afrondingen

             

Totaal programma

1

3

41

41

     

Begroting DF 7.02.01

1

3

         
Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitw.programma (7.02.02)

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit

1

1

     

Projecten Zuid-Nederland

         

Grevelingen

98

98

2023

2023

 

Totaal programma planuitwerking en verkenning

99

99

     

Begroting DF 7.02.02

99

99

     
Licence