Base description which applies to whole site

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Leeswijzer

2

       

2.

De producten

3

       
 

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

4

       
 

2.2

De productartikelen

4

   

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

4

   

Artikel 2 Investeren in Zoetwatervoorziening

6

   

Artikel 3 Beheer, Onderhoud en Vervanging

7

   

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

7

   

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

8

   

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

9

   

Artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit

9

       
 

2.3

Bijlagen

11

   

A. Verdiepingsbijlage

11

   

B. Projectoverzichten

29

Licence