Base description which applies to whole site

1. Voorstel van wet

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de verplichtingen van de begroting 2018 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) met EUR 491,9 miljoen te verlagen, de uitgaven met EUR 39,4 miljoen te verhogen en de ontvangsten met EUR 0,2 miljoen te verlagen. De mutaties worden hierna toegelicht per beleidsartikel.

Licence