Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 5: Evaluatie- en overig onderzoek

Artikel-nummer en naam

Titel, onderwerp

Start

Afronding

1.1 Openbaar bestuur en democratie: Bestuurlijke en financiële verhouding

 

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Interbestuurlijke verhoudingen 2007–2013

2013

2014

Bestuurlijke en financiële verhouding en Participatie

2017

2018

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Evaluatie herindeling Zuidwest Friesland

2011

2014

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

2a. MKBA's

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Systematiek macronorm onroerende zaakbelasting

2013

2014

Gemeentelijke herindelingen: lessen en leerervaringen

_

2014

Tussenmeting revitalisering generiek toezicht

2013

2015

 

Eindevaluatie wet revitalisering generiek toezicht

2016

2017

 

Verkenning toekomst toezicht

2016

2017

1.2 Openbaar bestuur en democratie: Participatie

 

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Bestuurlijke en financiële verhouding en Participatie

2017

2018

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Evaluatie gemeenteraadverkiezingen

2014

2014

Evaluatie Europees Parlement verkiezingen

2014

2014

Evaluatie experiment met centrale stemopneming

2014

2014

Evaluatie experiment nieuw stembiljet voor kiezers in het buitenland

2014

2014

Evaluatie inkomensoverdracht: evaluatie Dijkstalwetgeving

2016

2017

Verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de paragraven 3, 4 en 5 van de WFPP

2018

2018

Participatie

2018

2018

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

2a. MKBA's

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Evaluatie referendum

2016

2016

       

2. Algemene inlichtingen- en Veiligheidsdienst

 

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Niet van toepassing

   

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Evaluatie naar de effecten van de opeenvolgende bezuinigingsvoorstellen op de organisatie en het werk van de AIVD

2014

2015

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

2a. MKBA's

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Niet van toepassing

   
       

6.1 Dienstverlenende en innovatieve overheid: Verminderen regeldruk

 

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Beleidsdoorlichting artikelen 6.1, 6.2 en 6.3

2015

2015

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Overzicht maatregelen bedrijven, burgers en professionals

2014

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

2a. MKBA's

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Niet van toepassing

   

6.2 Dienstverlenende en innovatieve overheid: Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

 

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Beleidsdoorlichting artikelen 6.1, 6.2 en 6.3

2015

2015

Beleidsdoorlichting artikelen 6.2 en 6.3

2020

2020

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Evaluatie Open overheid

2016

2017

Evaluatie aanpak fraudebestrijding

2016

2017

Evaluatie digitaal 2017

2017

2018

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA's

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

   
 

Open Government Partnership: zelfevaluatierapport Nederland 2014

2014

2014

Effecten van toptakenwebsites en elf tips om het aandeel digitale transacties te verhogen

2014

2014

Review Open Overheid

2015

2015

Eindverslag Taskforce BID

2015

2015

Evaluatie iNUP

2014

2015

6.3 Dienstverlenende en innovatieve overheid: Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

 

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Beleidsdoorlichting artikelen 6.1, 6.2 en 6.3

2015

2015

 

Beleidsdoorlichting artikelen 6.2 en 6.3

2020

2020

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

2a. MKBA's

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Evaluatie GDI

2015

2016

6.4 Dienstverlenende en innovatieve overheid: Burgerschap

   

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Beleidsdoorlichting Burgerschap

2017

2017

Beleidsdoorlichting Burgerschap

2022

2022

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

2a. MKBA's

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Rapport Visitatie Prodemos 2014

2014

Feiten en ontwikkelingen Participatieve en doe-democratie (DRIFT-analyse en analyse KiN)

2016

2016

6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen

 

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Beleidsdoorlichting kwaliteit Gemeentelijke Basisadministratie/Basisregistratie Personen 2012–2014

2014

2014

Beleidsdoorlichting Reisdocumenten en basisregistratie

2019

2019

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Evaluatie naar de nieuwe wet basisregistratie

2016

2016

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA's

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Identiteit in cijfers

2014

2014

Rapportage zelfevaluatie reisdocumenten 2013

2013

2014

Evaluatie Operatie BRP

2014

2014

Rapportage zelfevaluatie reisdocumenten 2013

2014

2014

Resultaten zelfevaluatie Basisregistratie Personen 2014

2014

2014

Evaluatie Operatie BRP

2015

2015

Review Operatie BRP

2015

2015

Evaluatie wet BRP

2015

2016

Evaluatie Operatie BRP

2016

2016

Zelfevaluatie BRP

2016

2016

Reactie op BIT-advies Operatie BRP

2017

2017

Voortgangsrapportage Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

2017

2017

Zelfevaluatie BRP

2017

2017

Zelfevaluatie BRP

2018

2018

Zelfevaluatie BRP

2019

2019

Zelfevaluatie BRP

2020

2020

Zelfevaluatie BRP

2021

2021

       

7.1 Arbeidszaken overheid: Overheid als werkgever

   

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Beleidsdoorlichting Integriteit(sbeleid)

2013

2014

 

Beleidsdoorlichting Overheid als werkgever

2018

2018

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Evaluatie VPT

2017

2017

Evaluatie Huis voor Klokkenluiders

2020

2021

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

2a. MKBA's

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Veilig misstanden melden op het werk: Evaluatie Klokkenluidersregelingen, Onderzoeksraad Integriteit Overheid en Adviespunt Klokkenluiders

2014

2014

Monitor Veilige Publieke Taak 2014

2014

2014

Rapportage vooronderzoek SEOR monitoring en evaluatie effecten WNT (intern document)

2014

2015

7.2 Arbeidszaken overheid: Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen

 

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Beleidsdoorlichting Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen

2018

2018

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Evaluatie Bijdrage aan ZBO SAIP

2016

2017

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

2a. MKBA's

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Niet van toepassing

   
   

12 Algemeen

 

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Niet van toepassing

   

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

2a. MKBA's

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Evaluatie Wet openbare manifestaties

2015

2015

Evaluatie toetsmodel PIA Rijksdienst

2016

2016

Evaluatie wet college rechten van de mens

2017

2017

Licence