Base description which applies to whole site

Bijlage 4: Subsidieoverzicht

Tabel Subsidies (bedragen x € 1.000)

Begrotingsartikel

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Laatste evaluatie (jaartal) (met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (regeling) (jaartal)

Openbaar bestuur en democratie

1.1

Oorlogsgravenstichting

3.511

3.270

3.270

3.270

3.270

3.270

3.270

Evaluatie subsidieregeling 2016

 

2018

1.1

Kenniscentrum Europa decentraal

517

421

421

421

421

421

421

Verlenging subsidieregeling per 2017

2021

2022

1.1

VNG 1)

1.904

0

0

0

0

0

0

2018

Incidentele subsidieverstrekking

1.1

VNG Ondersteuning gemeenten OTAV 1)

1.123

1.815

1.320

0

0

0

0

2018

Incidentele subsidieverstrekking

1.1

COELO- informatieverstrekking aan burgers over lokale lasten

130

130

130

130

130

130

130

2020

2021

1.1

Subsidie B&F

741

1.101

147

147

147

147

147

2018

2022

1.2

Subsidiering Politieke partijen 2)

17.330

17.570

17.524

14.924

14.924

14.924

14.924

wordt momenteel geëvalueerd

2017

2017

Dienstverlenende en innovatieve overheid

6.2

(door)ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen 1)

282

225

200

200

200

200

200

2020

2022

Burgerschap

6.4

Nationaal Comite 4 en 5 mei

106

108

108

108

108

108

108

Evaluatie over vrijheid onderhouden 2016

2021

2022

6.4

Pro Demos

4.238

4.312

4.312

4.312

4.312

4.312

4.312

Evaluatie Subsidie Pro Demos 2016

2021

2022

6.4

Programma Burgerschap 3)

252

876

0

0

0

0

0

2017

Incidentele subsidieverstrekking

Arbeidszaken overheid

7.1

Stichting Verbond Sectorwerkgevers (VSO)

310

205

205

205

205

205

205

Verlenging subsidieregeling per 2017

2017

2018

7.1

Stichting Verdeling Overheidsbijdragen (SVO)

1.440

1.440

1.440

1.440

1.440

1.440

1.440

Verlenging subsidieregeling per 2017

2017

2018

7.1

Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP)

2.800

1.438

1.130

1.130

1.130

1.130

1.130

2019

2020

7.1

Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers

   

250

       

2019

Maakt deel uit van de subsidieregeling CAOP

7.1

Stichting Jonge Ambtenaren 1)

5

5

0

0

0

0

0

2018

Incidentele subsidieverstrekking, vanaf 2018 onderdeel van subsidie A&O

7.1

Vereniging voor overheidsmanagement 3)

0

100

100

100

100

100

100

2018

Jaarlijkse subsidieverstrekking

7.1

Expertgroep klokkenluiders

40

0

0

0

0

0

0

Evaluatie klokkenluidersregelingen 2014

 

2016

7.1

Stichting M (Meld misdaad anoniem) 3)

36

31

0

0

0

0

0

2018

Incidentele subsidieverstrekking, vanaf 2018 onderdeel van subsidie A&O

7.1

Subsidie A&O 1)

100

393

356

306

156

156

156

2018

Jaarlijkse subsidieverstrekking

7.1

European Institute for Public Administration

197

285

183

183

183

183

183

2020

2021

7.1

Professionaliseringsfonds burgemeesters

1.011

889

889

889

889

889

889

2020

2020

7.1

Zorg voor politieke ambtsdragers 3)

1.198

1.976

1.050

1.050

1.050

1.050

0

2018

2021

7.1

Subsidie D&B 1)

0

132

32

32

32

32

1.082

 

2018

Incidentele subsidieverstrekking

Algemeen

12.1

Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam

173

176

0

0

0

0

0

Wordt momenteel geëvalueerd

2017

2017

12.1

Stichting Parlementaire Geschiedenis

210

200

200

200

200

200

200

2019

2020

12.1

Subsidie SGC 3)

139

86

178

178

179

178

178

 

Incidentele subsidieverstrekking

Toelichting:

–) Evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden.

  • 1) Deze subsidies worden in de beleidsevaluatie/beleidsdoorlichtingen meegenomen.

  • 2) Doorlopend, op basis van de huidige Wet financiering politieke partijen. De wet wordt momenteel geëvalueerd.

  • 3) Het subsidieverzoek wordt jaarlijks ingediend, beoordeeld en vastgesteld. Jaarlijks wordt op basis van de verantwoording geëvalueerd.

Licence