Base description which applies to whole site

Bijlage 5. Evaluatie- en overig onderzoek

Art.nr. 1 Primair onderwijs
   

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
   

Beleidsdoorlichting artikel 1

2021

2022

 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

Pre-cool onderzoek (NRO)

2009

2020

   

Evaluatie Wet Eindtoets PO

2014

2018

   

Effectstudie Pilot Tweetalig PO

2014

2019

   

Bewegingsonderwijs: relatie sport, bewegen en leerprestaties (NRO)

2015

2018

   

Evaluatie Passend Onderwijs lange termijn (NRO)

2015

2020

   

Evaluatieprogramma passend onderwijs (NRO)

2015

2020

   

Beheersing Nederlandse taal op basisscholen met Engels/Duits/Frans

2016

2018

   

Onderzoek VVE innovatiecentra

2017

2020

2.

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
 

2a.

MKBA's

   
   

N.v.t.

   
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

3.

Overig onderzoek

   
   

Monitor Techniekrapport

2012

2020

   

Monitor Leerlingenvervoer

2013

2018

   

Monitor Stimuleringsregeling Bewegingsonderwijs

2014

2018

Art.nr. 3 Voortgezet onderwijs
   

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
   

Voortgezet onderwijs

2022

2022

 

1b.

Ander onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

Pre-cool onderzoek (NRO)

2009

2020

   

Effectieve ouderbetrokkenheid (NRO)

2014

2018

   

Evaluatie Wet centrale eindtoets en verplicht leerlingvolgsysteem

2014

2019

   

Effectstudie Pilot Tweetalig PO

2015

2018

   

Bewegingsonderwijs: relatie sport, bewegen en leerprestaties (NRO)

2015

2020

   

Evaluatieprogramma passend onderwijs (NRO)

2016

2018

2.

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
 

2a.

MKBA's

   
   

N.v.t.

   
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

3.

Overig onderzoek

   
   

Monitor Techniekrapport

2012

2020

   

Monitor Leerlingvervoer

2013

2018

   

Monitor Stimuleringsregeling Bewegingsonderwijs

2014

2018

   

IPTO (Integrale PersoneelsTellingen Onderwijs)

2015

2018

   

Monitoring experiment regelluwe scholen PO en VO

2015

2021

   

Jaarlijks onderzoek groepsgrootte in het VO

2013

2021

   

Monitor experimenten doorlopende leerlijnen Vakmanschapsroute en Technologieroute

2014

2022

   

Evaluatie nieuwe profielen vmbo

2015

2021

   

Kansengelijkheid

2017

2018

Art.nr. 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
   

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
   

Art. 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

2019

2019

 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

Analyse effectrapportage RMC

Jaarlijks

In april

2.

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
 

2a.

MKBA's

   
   

N.v.t.

   
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

3.

Overig onderzoek

   
   

Positie schoolverlaters op de arbeidsmarkt (CBS)

Jaarlijks

september

   

Arbeidsbarometer leraren MBO

Jaarlijks

April

   

JOB-Monitor

2 jaarlijks

2019

   

BPV monitor

2 jaarlijks

2019

   

NLQF-EQF

2016

2019

   

Monitor experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2022

2014

2022

   

Ontwikkeling/ monitoring toetsen taal en rekenen

Jaarlijks

Voorjaar

   

NRO Midterm review t.b.v. Beleidsevaluatie kwaliteitsafspraken

2016

2018

   

NRO diverse kortlopende onderzoek n.a.v. beleidsactualiteit

jaarlijks

jaarlijks

   

NRO kennisrotonde (jaarlijkse bijdrage)

2017

2020

   

NRO evaluatie 2 beleidsinterventies in het mbo

   
   

herziening kwalificatiestructuur

2017

2020

   

Doelmatigheid

2017

2021

   

NRO Cross overs onderzoek

v.a. 2016 jaarlijks

2021

   

NRO Onderzoek Prognoses Onderwijs-Arbeidsmarkt

2018

Dec 2019

   

Monitor Tel mee met taal

2016

2018

   

NRO onderzoek t.b.v. Programma Tel mee met taal

2016

2018

Art.nr. 6 Hoger beroepsonderwijs
   

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
   

Artikel 6 en 7 (hbo en wo)

2018

2019

 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

2.

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
 

2a.

MKBA's

   
   

N. v.t.

   
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

3.

Overig onderzoek

   
   

Studentenmonitor (jaarlijks) (artikel 6, 7 en 11)

2016

2017

   

Monitor Beleidsmaatregelen (jaarlijks) (artikel 6, 7 en 11)

2016

2017

   

Medezeggenschapsmonitor (artikel 6 en 7)

2015

2018

   

Monitoring en evaluatie experiment vraagfinanciering en pilots flexibilisering (artikel 6 en 7)

2016

2021

   

Evaluatie experiment Flexstuderen (artikel 6 en 7)

2017

2022

Art.nr. 7 Wetenschappelijk onderwijs
   

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
   

Artikel 7

2018

2019

 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

2.

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
 

2a.

MKBA's

   
   

N.v.t.

   
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

3.

Overig onderzoek

   
   

Zie bij artikel 6

   
Art.nr. 8 Internationaal beleid
   

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
   

N.v.t.

   
 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

2.

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
 

2a.

MKBA's

   
   

N.v.t.

   
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

3.

Overig onderzoek

   
   

Evaluatie Neth-ER.

2017

2017

Art.nr. 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
   

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
   

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

2021

2021

 

1b.

Ander onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

Ramingen onderwijsarbeidsmarkt po, vo en mbo

2014

2017

   

Arbeidsmarktbarometer

2016

2019

   

Loopbaanmonitor

2016

2019

   

Effecten van een masteropleiding op leraren (po, vo en mbo) en hun omgeving

2015

2018

   

Integrale Personeelstelling VO (IPTO)

2016

2018

   

Effect- en procesevaluatie Impuls leraren tekortvakken VO

2015

2018

2.

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
 

2a.

MKBA's

   
   

N.v.t.

   
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

3.

Overig onderzoek

   
   

TALIS Teaching and Learning International Survey

2016

2019

Art.nr. 11 Studiefinanciering
   

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
   

Studievoorschot hoger onderwijs

2019

2020

 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

2.

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
 

2a.

MKBA's

   
   

N.v.t.

   
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

3.

Overig onderzoek

   
   

Monitoring studievoorschot hoger onderwijs

2015

2019

Art.nr. 12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
   

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
   

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

2017

2017

 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

2.

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
 

2a.

MKBA's

   
   

N.v.t.

   
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

3.

Overig onderzoek

   
   

N.v.t.

   
Art.nr. 13 Lesgeld
   

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
   

N.v.t.

   
 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

2.

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
 

2a.

MKBA's

   
   

N.v.t.

   
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

3.

Overig onderzoek

   
   

N.v.t.

   
Art.nr. 14 Cultuur
   

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
   

Beleidsdoorlichting Artikel 14

2021

2021

 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

Effectmeting campagne cultuurtoerisme

2018

2018

   

Evaluatie financieel instrumentarium monumentenzorg

2017

2018

   

Evaluatie belastinguitgaven cultuur

2018

2018

2.

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
 

2a.

MKBA's

   
   

N.v.t.

   
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

3.

Overig onderzoek

   
   

Onderzoek cultuurparticipatie (VTO) en mediagebruik (MediaTijd) SCP

Doorlopend

 
   

CBS Cultuurstatistiek / Maatwerk

Doorlopend

 
   

Factoren consument bij kopen/lezen van boeken (fysiek – digitaal)

2017

2018

   

De invloed van de digitalisering op leesgedrag en leesvoorkeuren

2017

2018

   

Monitor Cultuureducatie PO / Cultuureducatie met Kwaliteit 2017–2020

2017

2021

Art.nr. 15 Media
   

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
   

Art. 15 media

2019

2020

 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

Evaluatie belastinguitgaven media

2018

2018

2.

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
 

2a.

MKBA's

   
   

N.v.t.

   
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

3.

Overig onderzoek

   
   

Onderzoek toekomst journalistiek

2017

2018

   

Klanttevredenheid aanbod tv-pakketten (deel mediamonitor)

2018

2018

   

Diversiteit aanbod tv-pakketten (deel mediamonitor)

2018

2018

Art.nr. 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid
   

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
   

Onderzoek en wetenschapsbeleid

2021

2021

 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

Evaluatie Rathenau Instituut

2017

2017

   

Evaluatie NWO

2020

2020

2.

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
 

2a.

MKBA's

   
   

N.v.t.

   
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

n.v.t

   

3.

Overig onderzoek

   
   

N.v.t.

   
Art.nr. 25 Emancipatie
   

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
   

Het bevorderen van emancipatie

2018

2018

 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   

2.

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
 

2a.

MKBA's

   
   

N.v.t.

   
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
   

N.v.t.

   

3.

Overig onderzoek

   
   

Emancipatiemonitor

Doorlopend

 
   

LHBTI-monitor

Doorlopend

 
   

Economische zelfstandigheid: Aansluiting onderwijs- en arbeidsmarkt jongeren

2016

2018

   

Bedrijvenmonitor

2017

2017

   

Effectanalyse Regenboogsteden

2017

2017

   

Doorstroom Topvrouwen

2017

2017

Licence