Base description which applies to whole site

2.3 Overzichtstabel voor beleidsagenda

Dit onderdeel van de begroting bestaat uit vier samenvattende tabellen. De tabellen presenteren hoe de budgettaire cijfers van verschillende SZW-taakgebieden zijn gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbegrotingsstand van vorig jaar. De eerste twee tabellen gaan in op respectievelijk de begrotingsgefinancierde uitgaven en begrotingsgefinancierde ontvangsten. In deze tabellen is onderscheid gemaakt tussen de middelen die onder het SZA-kader vallen en de middelen die daarbuiten vallen. De laatste twee tabellen gaan in op de premiegefinancierde uitgaven en ontvangsten. Alle premiegefinancierde uitgaven en ontvangsten vallen onder het SZA-kader. De onderliggende mutaties bij deze tabellen staan per artikel in het verdiepingshoofdstuk in bijlage 6.2.

Tabel 2.3.1 Belangrijkste mutaties begrotingsgefinancierde uitgaven begroting 2017 naar begroting 2018 (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Begrotingsgefinancierde uitgaven, ontwerpbegroting 2017

33.601.940

34.236.983

34.663.756

34.661.193

34.729.049

 
                 

SZA-deel begrotingsgefinancierde uitgaven, ontwerpbegroting 2017

19.046.288

19.210.507

19.351.770

19.455.742

19.534.028

 
 

Mutaties

157.632

160.708

75.778

245.100

374.710

 
   

Werkloosheid/Bijstand

81.843

– 184.396

– 109.844

101.594

222.992

 
   

Arbeidsongeschiktheid/Ziekte en zwangerschap

56.554

82.620

85.322

86.252

87.822

 
   

Kinderopvang en kindregelingen

107.052

162.039

132.568

102.312

70.889

 
   

Re-integratie/Participatie

– 56.905

2.220

1.923

14.861

14.810

 
   

Uitvoeringskosten (UWV/SVB etc.)

52.072

80.282

37.806

35.546

36.658

 
   

Overige uitgaven SZA

38.337

101.835

57.581

50.810

64.181

 
   

Nominale ontwikkeling

– 121.321

– 83.892

– 129.578

– 146.275

– 122.642

 

SZA-deel begrotingsgefinancierde uitgaven, ontwerpbegroting 2018

19.203.920

19.371.215

19.427.548

19.700.842

19.908.738

 
                 

Niet-SZA-deel begrotingsgefinancierde uitgaven, ontwerpbegroting 2017

14.555.652

15.026.476

15.311.986

15.205.451

15.195.021

 
 

Mutaties

– 1.523.397

– 2.307.298

– 2.162.347

– 2.303.021

– 2.344.147

 
   

Rijksbijdragen (Artikel 12)

– 1.537.735

– 2.358.768

– 2.200.505

– 2.326.078

– 2.368.210

 
   

Overige uitgaven niet-SZA

14.338

51.470

38.158

23.057

24.063

 

Niet-SZA-deel begrotingsgefinancierde uitgaven, ontwerpbegroting 2018

13.032.255

12.719.178

13.149.639

12.902.430

12.850.874

 
                 

Totaal mutaties

– 1.365.765

– 2.146.590

– 2.086.569

– 2.057.921

– 1.969.437

 
                 

Begrotingsgefinancierde uitgaven, ontwerpbegroting 2018

32.236.175

32.090.393

32.577.187

32.603.272

32.759.612

32.951.235

Tabel 2.3.2 Belangrijkste mutaties begrotingsgefinancierde ontvangsten begroting 2017 naar begroting 2018 (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Begrotingsgefinancierde ontvangsten, ontwerpbegroting 2017

1.768.281

1.782.173

1.796.511

1.812.537

1.792.170

 
                 

SZA-deel begrotingsgefinancierde ontvangsten, ontwerpbegroting 2017

645.219

655.544

650.385

659.677

636.878

 
 

Mutaties

57.845

4.496

7.509

15.457

16.951

 
   

Kinderopvang en kindregelingen

– 24.921

3.496

6.509

14.457

15.951

 
   

Uitvoeringskosten (UWV/SVB etc.)

15.627

0

0

0

0

 
   

Overige ontvangsten SZA

67.139

1.000

1.000

1.000

1.000

 

SZA-deel begrotingsgefinancierde ontvangsten, ontwerpbegroting 2018

703.064

660.040

657.894

675.134

653.829

 
                 

Niet-SZA-deel begrotingsgefinancierde ontvangsten, ontwerpbegroting 2017

1.123.062

1.126.629

1.146.126

1.152.860

1.155.292

 
 

Mutaties niet-SZA

77.286

98.872

114.611

128.941

140.048

 
   

Werkgeversbijdrage kinderopvang

82.965

104.149

115.848

129.119

142.645

 
   

Overige ontvangsten niet-SZA

– 5.679

– 5.277

– 1.237

– 178

– 2.597

 

Niet-SZA-deel begrotingsgefinancierde ontvangsten, ontwerpbegroting 2018

1.200.348

1.225.501

1.260.737

1.281.801

1.295.340

 
                 

Totaal mutaties

135.131

103.368

122.120

144.398

156.999

 
                 

Begrotingsgefinancierde ontvangsten, ontwerpbegroting 2018

1.903.412

1.885.541

1.918.631

1.956.935

1.949.169

1.951.976

Tabel 2.3.3 Belangrijkste mutaties premiegefinancierde uitgaven begroting 2017 naar begroting 2018 (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Premiegefinancierde uitgaven SZA, ontwerpbegroting 2017

57.040.619

58.506.014

58.706.454

59.511.023

60.633.086

 

Mutaties

– 327.437

– 1.219.183

333.793

1.103.293

1.108.103

 
 

Werkloosheid/Bijstand

– 315.641

– 722.209

– 823.980

– 704.613

– 498.206

 
 

Arbeidsongeschiktheid/Ziekte en zwangerschap

319.180

– 318.643

784.935

914.509

503.992

 
 

Ouderdom/Nabestaanden

408.777

357.558

598.203

622.242

626.297

 
 

Re-integratie/Participatie

– 24.984

1.877

1.877

2.067

2.088

 
 

Uitvoeringskosten (UWV/SVB etc.)

19.502

– 71.895

38.056

49.441

55.320

 
 

Nominale ontwikkeling

– 734.271

– 465.871

– 265.298

219.647

418.612

 

Premiegefinancierde uitgaven SZA, ontwerpbegroting 2018

56.713.182

57.286.831

59.040.247

60.614.316

61.741.189

63.678.577

Tabel 2.3.4 Belangrijkste mutaties premiegefinancierde ontvangsten begroting 2017 naar begroting 2018 (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Premiegefinancierde ontvangsten SZA, ontwerpbegroting 2017

365.468

371.623

378.430

386.350

395.684

 

Mutaties

9.558

– 1.732

3.247

7.497

10.720

 
 

Werkloosheid/Bijstand

16.246

– 630

– 630

– 630

– 630

 
 

Nominale ontwikkeling

– 6.688

– 1.102

3.877

8.127

11.350

 

Premiegefinancierde ontvangsten SZA, ontwerpbegroting 2018

375.026

369.891

381.677

393.847

406.404

419.362

Licence