Base description which applies to whole site

2.5 Meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen

Tabel 2.5 Meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen

Art. nr.

Naam beleidsartikel

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Geheel artikel?

1

Arbeidsmarkt

       

   

Ja

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

     

     

Ja

3

Arbeidsongeschiktheid

 

         

Nee1

4

Jonggehandicapten

 

         

Ja

5

Werkloosheid

         

Ja

6

Ziekte en zwangerschap

 

         

Ja

7

Kinderopvang

         

 

Ja

8

Oudedagsvoorziening

     

     

Ja

9

Nabestaanden

     

     

Ja

10

Tegemoetkoming ouders

   

       

Ja

11

Uitvoering

         

 

Ja

12

Rijksbijdragen2

             

Nvt

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

 

       

Ja

1

De beleidsdoorlichting is als IBO (Interdepartementaal Beleids Onderzoek) «Geschikt voor de arbeidsmarkt» in de eerste helft van 2017 opgeleverd. Enkele onderwerpen van dit beleidsartikel (onder andere de WAZ) zijn niet aan de orde gekomen in het IBO. Deze onderwerpen komen in een afzonderlijke evaluatie aan de orde. Deze evaluatie wordt in de eerste helft van 2018 aangeboden aan de Tweede Kamer.

2

Het artikel Rijksbijdragen is een technisch artikel. Er wordt op basis van dit artikel geen specifiek beleid gevoerd. Om die reden wordt dit artikel niet doorgelicht. De evaluatie van het beleid waarvoor deze rijksbijdragen zijn bedoeld, vindt plaats wanneer de artikelen waar dit beleid onderdeel van is worden doorgelicht.

De website rijksbegroting.nl bevat het meest recente overzicht van de realisatie van beleidsdoorlichtingen. Voor een verdere onderbouwing van de meerjarenprogrammering zie de bijlage «Overzicht evaluaties en overig onderzoek» (bijlage 6.5).

Licence