Base description which applies to whole site

BIJLAGE 4: EVALUATIE- EN ONDERZOEK OVERZICHT3 4 5

1

Duurzame handel en investeringen

Doelstelling

Titel

Start

Afronding

1a

beleidsdoorlichtingen

       
   

1

Beleidsdoorlichting Buitenlandse Handel en Duurzame Investeringen

2018

2020

1b

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

       
   

1.1

Effecten van integratie van hulp, handel en investeringen in 3 partnerlanden (bv. Bangladesh, Ethiopië en Kenya)

 

2017

   

1.1

NCP OESO richtlijnen multinationals

 

2018

   

1.2

PIB

 

2017

   

1.2

Economische diplomatie (incl. uitkomsten evaluaties DIO instrumentarium)

 

2017

   

1.2

Evaluatie DIO instrumentarium: SIB, DHK, Faciliteit voor NL Handel

2016

2017

   

1.2

Internationaal Sport

 

2020

   

1.2

DTIF

 

2022

   

1.3

DECP (Employers’ Cooperation Programma)

 

2017

   

1.3

FMO-IDF (Infrastructure Development Fund)

 

2017

   

1.3

Faciliteit Duurzaam ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV)

 

2020

   

1.3

TradeMark East Africa

 

2020

   

1.3

ORIO (publieke infrastructuur)

 

2019

   

1.3

LEAD

 

2020

   

1.3

PUM

 

2020

   

1.3

CBI

 

2020

   

1.3

IDH

 

2020

   

1.3

Solidaridad

 

2020

   

1.3

Agriterra

 

2020

   

1.3

DRIVE+ Develop2Build

 

2021

   

1.4

DGGF

 

2019

3

Overig onderzoek

       
   

1.1

Onderzoek naar MVO sectorconvenanten

 

2017

   

1.3

Aid for Trade + International Centre for Trade & Sustainable Development (ICTSD)

 

2017

   

1.3

Review evaluatieprotocol CBI + PUM

 

2019

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

Doelstelling

Titel

Start

Afronding

1a

beleidsdoorlichtingen

       
   

2.1

Voedselzekerheid & landbouwontwikkeling

 

2017

   

2.2

Waterbeheer

2014

2017

   

2.2

Drinkwater/sanitaire voorzieningen en waterbeheer

 

2021

1b

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

       
   

2.1

Voedselzekerheid & landbouwontwikkeling

 

2017

   

2.1

Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN)

 

2017

   

2.1

Geodata for Agriculture & Water

 

2021

   

2.1

Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV)

 

2020

   

2.1

UNICEF

 

2017

   

2.1

DryDEV/ICRAF

 

2018

   

2.1

IFDC-2SCALE

 

2018

   

2.1

NL bijdrage CGIAR

 

2020

   

2.2

Effectenonderzoek landbouw irrigatieprograma (Bangladesh, Indonesie)

 

2017

   

2.2

Fonds Duurzaam Water (FDW)(+ Ghana Wash window)

 

2020

   

2.3

FMO-AEF

 

2017

3

Overig onderzoek

       
   

2.3

Studie evalueerbaarheid SDGs

 

2017

3

Sociale vooruitgang

Doelstelling

Titel

Start

Afronding

1a

beleidsdoorlichtingen

       
   

3.1

Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten

 

2021

   

3.3

Maatschappelijk Middenveld

2016

2017

1b

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

       
   

3.1

Keuzes en Kansen, Key Population Fund, SRGR Fonds 2013–2015, Opstapfonds, Kindhuwelijkenfonds

 

2017

   

3.1

Fonds Product Development Partnerships

 

2020

   

3.1

SRGR strategische partnerships 2016–2020

 

2021

   

3.2

FLOW (2011–2015)

 

2017

   

3.2

Women in the Frontline

 

2017

   

3.2

NAP 1325 2016–2019

 

2020

   

3.2

Regionale vrouwenfonds

 

2021

   

3.3

NCDO

 

2019

   

3.3

Samenspraak en tegenspraak

 

2019

   

3.3

CIVICUS

 

2021

   

3.4

Netherlands Fellowshipprogram (NFP)

 

2017

   

3.4

Netherlands Initiative for Capacity Building in Higher Education (NPT/NICHE)

 

2017

3

Overig onderzoek

       

4

Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

Doelstelling

Titel

Start

Afronding

1a

beleidsdoorlichtingen

       
   

4

BD gehele artikel

 

2021

1b

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

       
   

4.1

Relief Fund + DRA + Early Recovery Faciliteit/Chronische crisis

 

2018

   

4.3

Wederopbouwfonds

 

2018

   

4.3

NIMD

 

2021

3

Overig onderzoek

       

5

Versterkte kaders voor ontwikkeling

Doelstelling

Titel

Start

Afronding

1a

beleidsdoorlichtingen

       
   

5.1

Synthese onderzoek UN organisaties

 

2017

1b

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

       
   

5.3

Migratie en Ontwikkeling1

 

2018

3

Overig onderzoek

       
   

5.3

Migratie en Ontwikkeling

 

2017

1

Deze evaluatie wordt een bouwsteen voor de BD van artikel 4.

3

De begroting van BZ is in 2013 opgesplitst in de begroting van BZ (Hfst. 5) en BHOS (Hfst. 7). Er zijn toen nieuwe beleidsartikelen en beleidsdoelstellingen geformuleerd.

4

Bij BZ en BHOS is het wel de wens om beleidsdoorlichtingen van één beleidsartikel uit te voeren maar inhoudelijk is dat nog niet mogelijk gebleken. Beleidsdoorlichtingen vinden plaats op één niveau lager namelijk van de beleidsdoelstellingen. Waar mogelijk worden combinaties gemaakt. Voor artikel 1 is dit in 2019 wel één beleidsdoorlichting voorzien.

Licence