Base description which applies to whole site

1. Leeswijzer

In navolgende paragraaf 2 worden de voorgestelde mutaties toegelicht.

Licence