Base description which applies to whole site

Premiegefinancierde suppletoire begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van ....., Stb.....

Tabel 1 Premiegefinancierd 2019 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) (bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) suppletoire begroting VJN

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

58.424.023

58.424.023

310.293

187.057

187.057

‒ 35.270

Beleidsartikelen

3

Arbeidsongeschiktheid

10.237.306

10.237.306

0

‒ 6.986

‒ 6.986

0

5

Werkloosheid

3.739.575

3.739.575

310.293

296.300

296.300

‒ 35.270

6

Ziekte en zwangerschap

2.899.275

2.899.275

0

90.784

90.784

0

8

Oudedagsvoorziening

39.603.831

39.603.831

0

‒ 153.355

‒ 153.355

0

9

Nabestaanden

365.107

365.107

0

899

899

0

11

Uitvoeringskosten

1.578.929

1.578.929

0

‒ 40.585

‒ 40.585

0

Licence