Base description which applies to whole site

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

2. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties

3. De Beleidsartikelen

31 Politie32 Rechtspleging en rechtsbijstand33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding34 Straffen en beschermen36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid37 Migratie

4. De niet-beleidsartikelen

91 Apparaat kerndepartement92 Nog Onverdeeld93 Geheim

5. De agentschappen

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Licence