Base description which applies to whole site

2.1 Voorstel van wet

Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgavenbegroting 2019 van het Ministerie van Defensie (X) ten opzichte van de 1e suppletoire begroting met een bedrag van

€ 33,9 miljoen te verhogen. Voorts wordt voorgesteld het begrotingsbedrag van de ontvangsten 2019 met € 67,9 miljoen te verhogen. Dit leidt voor het Ministerie van Defensie tot een uitgavenbudget van € 10.915,7 miljoen en een ontvangstenbudget van € 393,4 miljoen. De begroting voor de in 2019 aan te gane verplichtingen stijgt met € 1.378,5 miljoen tot € 14.508,2 miljoen. De cijfermatige aansluiting op de 1e suppletoire begroting 2019 is als volgt:

Uitgaven (in duizend euro)

 

Stand 1e suppletoire begroting 2019

€ 10.881.836

Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2019

€ +33.880

Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2019

€ 10.915.716

   

Ontvangsten (in duizend euro)

 

Stand 1e suppletoire begroting 2019

€ 325.504

Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2019

€ +67.906

Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2019

€ 393.410

Licence