Base description which applies to whole site

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede verkenningen en planuitwerkingprogramma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • van een wijziging (anders dan door verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig» betreft de stand in de 2e suppletoire begroting 2019.

Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten / Afronding projecten

2

3

43

43

nvt

nvt

 

Programma 130  km

  

45

45

 

Programma aansluitingen

32

32

117

117

nvt

nvt

 

Quick Wins Wegen

  

12

12

 

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

1

2

1.488

1.488

2016

2016

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

  

20

20

2015

2015

 

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

124

129

2.133

2.133

2025-2027

2024-2026

 

A10 Amsterdam praktijkproef FES

4

4

54

54

2018

2018

 

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)

6

4

309

309

2028

2028

 

A2 Holendrecht - Oudenrijn

1

1

1.210

1.210

2012

2012

 

A28 Knooppunt Hoevelaken

22

21

785

785

2023-2025

2023-2025

 

A9 Badhoevedorp

0

4

321

321

2017

2017

 

N50 Ens - Emmeloord

  

20

20

2016

2016

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

A4 Burgerveen - Leiden

  

548

548

2015

2015

 

A4 Delft - Schiedam

1

1

641

641

2015

2015

 

A4 Vlietland / N14

  

16

16

2020-2022

2020-2022

 

A4-A44 Rijnlandroute

33

33

575

575

Regio

Regio

 

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

  

12

12

2020

2020

 

N61 Hoek-Schoondijke

2

2

111

111

2015

2015

 

Projecten Zuid-Nederland

       

A2 Passage Maastricht

3

3

680

680

2016

2016

 

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

1

1

259

259

2014

2014

 

A76 Aansluiting Nuth

  

59

59

Regio

Regio

 

Projecten Oost-Nederland

       

A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a

85

76

256

256

   

A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen

  

32

32

2017

2017

 

A12/A15 Ressen - Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)

32

28

576

576

   

A50 Ewijk - Valburg

  

269

269

2017

2017

 

N35 Combiplan Nijverdal

0

1

319

319

2015

2015

 

N35 Wijthmen - Nijverdal

1

1

19

19

2018

2018

 

N35 Zwolle - Wijthmen

2

10

54

54

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

       

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

74

72

700

700

2021-2023

2019-2021

 

N31 Leeuwarden (De Haak)

1

1

219

219

2014

2014

 

Overige maatregelen

       

Fileaanpak

12

12

54

54

   

Meer kwaliteit leefomgeving

3

3

145

145

   

Meer veilig

  

50

50

   

Afrondingen

1

      

Totaal uitvoeringsprogramma

443

444

12.151

12.151

   

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

66

63

     

Programma Realisatie

509

507

     

Budget Realisatie (IF 12.03.01)

509

507

     

Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegennet (12.03.02)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatie uitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

‒ 470

‒ 470

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

  

nvt

nvt

 

Beter Benutten

116

116

nvt

nvt

 

Geluidsaneringprogramma – weg

267

267

nvt

nvt

 

Kosten voorbereiding tol

14

14

nvt

nvt

 

Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)

195

195

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

306

224

nvt

nvt

 

Snelfietsroutes

29

29

nvt

nvt

 

Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15

112

112

nvt

nvt

 

Vervolgprogramma Meer Veilig

55

55

nvt

nvt

 

Voorbereiding vrachtheffing

25

22

   

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

185

185

   

Projecten Noordwest-Nederland

     

A12/A27 Ring Utrecht

1.206

1.206

2027-2028

2027-2028

 

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn

305

305

   

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6

53

53

2023

2023

 

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

179

179

Regio

Regio

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

27

27

Regio

Regio

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

A15 Papendrecht – Sliedrecht

16

16

2020-2021

2020-2021

 

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda

165

165

2023-2026

2023-2026

 

A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14

133

133

   

A4 Haaglanden - N14

467

467

   

Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding

0

0

nvt

nvt

 

N59 Verkeersveiligheid

10

10

nvt

nvt

 

Projecten Zuid-Nederland

     

A2 't Vonderen – Kerensheide

273

273

2025-2027

2025-2027

 

A27 Houten - Hooipolder

1.447

1.447

Zuid: 2027-2029

Zuid: 2027-2029

 
   

Noord: 2028-2030

Noord: 2028-2030

 

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

4

4

2021-2022

2021-2022

 

Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

26

26

Regio

Regio

 

N65 Vught - Haaren

113

113

2024-2026

2024-2026

 

Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken

157

157

   

Programma SmartwayZ.NL: InnovA58

430

430

2022-2024

2022-2024

 

Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility

31

31

nvt

nvt

 

Reservering N65

4

4

   

SmartWayZ.NL programmaorganisatie

2

2

   

Projecten Oost-Nederland

     

A1 Apeldoorn – Azelo: fase 2b

191

191

Fase2b 2020-2022

Fase2b 2020-2022

 

A1/A30 Barneveld

42

42

   

N35 Nijverdal - Wierden

122

122

2022-2024

2022-2024

 

N35 Raalte

13

13

Regio

Regio

 

N50 Kampen – Kampen Zuid

5

5

2022-2024

2022-2024

 

Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo

30

30

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Nederland

     

N33 Zuidbroek-Appingedam

100

100

2022-2024

2022-2024

 

Overige projecten en reserveringen

263

263

   

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Nationaal

     

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

     

Programma DUMO

     

Programma Fiets

     

Strategisch plan Verkeersveiligheid

     

Afrondingen

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

6.648

6.563

   

Begroting (IF 12.03.02)

6.648

6.563

   

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Openstelling

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

eind contract

 

Projecten Noordwest-Nederland

        

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)

63

64

1.822

1.816

2019

2019

2042

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)

48

49

388

394

2019

2020

2040

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

57

57

1.138

1.139

2020

2020

2038

 

A10 Tweede Coentunnel

53

53

2.152

2.154

2013

2013

2037

 

A12 Lunetten - Veenendaal

25

25

684

684

2012

2012

2033

 

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

27

27

360

359

2018-2020

2018-2020

2044

 

Aflossing tunnels

45

46

950

951

 

Projecten Zuidwest-Nederland

        

A15 Maasvlakte - Vaanplein

88

80

2.252

2.252

2015

2015

2035

 

A16 Rotterdam

46

48

1.498

1.494

    

A24 Blankenburgverbinding

47

44

1.800

1.804

    

Projecten Zuid-Nederland

        

A59 Rosmalen - Geffen

1

1

272

272

2005

2005

2020

 

Projecten Oost-Nederland

        

A12 Ede - Grijsoord

9

11

184

184

2016

2016

2032

 

N18 Varsseveld – Enschede

15

18

456

454

2018

2018

2043

 

Projecten Noord-Nederland

        

N31 Leeuwarden - Drachten

6

6

168

168

2007

2007

2022

 

N33 Assen - Zuidbroek

14

14

340

340

2014

2014

2034

 

Afrondingen

1

       

Tolgefinancierde uitgaven (NCW)

        

Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel

  

5

0

nvt

nvt

nvt

 

Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)

  

460

293

nvt

nvt

nvt

 

Afrondingen

    

nvt

nvt

nvt

 

Totaal

545

543

14.929

14.758

    

Begroting (IF 12.04)

545

543

      

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit

       

Be- en bijsturing toekomst

1

1

15

15

2019

2019

 

ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum

1

1

7

7

2015

2015

 

Geluidsanering Spoorwegen

12

12

609

609

divers

divers

 

Programma Behandelen en Opstellen

6

6

157

157

divers

divers

 

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

0

0

27

27

divers

divers

 

Verbeteraanpak stations

1

1

12

12

2020

2020

 

Verbeteraanpak trein

7

7

51

51

2018/2019

2018/2019

 

Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit

0

0

45

45

divers

divers

 

Stations en stationsaanpassingen

       

Cameratoezicht op stations

0

0

14

14

2017

2017

 

Kleine stations

0

6

18

18

divers

divers

 

Toegankelijkheid stations

31

31

496

496

divers

divers

 

Overige projecten/lijndelen etc.

       

Aanleg ATBvv

6

6

69

69

divers

divers

 

Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute

0

0

17

17

2017

2017

 

Booggeluid

0

0

3

3

divers

divers

 

Fietsparkeren bij stations

32

32

348

348

divers

divers

 

Kleine projecten personenvervoer

1

1

27

27

divers

divers

 

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

4

4

24

24

divers

divers

 

Overwegenaanpak

22

24

728

728

divers

divers

 

Ontsnippering

11

11

80

80

divers

divers

 

Programma aanpak suïcidepreventie

4

4

10

10

2021

2021

 

Programma kleine functiewijzigingen

18

18

450

450

divers

divers

 

Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten

2

2

176

176

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Stations en stationsaanpassingen

       

Amsterdam CS, Cuypershal

0

0

26

26

2020

2020

 

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

7

7

413

413

2016

2016

 

Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)

5

5

898

898

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Stations en stationsaanpassingen

       

Emplacement Den Haag Centraal

1

1

65

65

2023 ‒ 2025

2023 ‒ 2025

 

Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft

7

7

607

607

2017

2017

 

Projecten Oost Nederland

       

Traject Oost

27

27

239

239

divers

divers

 

Zwolle - Herfte

51

51

212

212

2021

2021

 

Projecten Noord Nederland

       

Partiele spooruitbreiding Gronigen-Leeuwarden

0

0

26

50

2020

2020

 

Sporendriehoek Noord-Nederland

1

1

131

131

divers

divers

 

Afrondingen

0

‒ 1

0

0

   

Totaal uitvoeringsprogramma

258

265

6.000

6.024

   

Planuitwerkingsuitgaven binnen het realisatieprogramma

‒ 4

‒ 6

     

Afrekening voorschotten

27

27

     

Programma Realisatie

281

286

     

Budget Realisatie (IF 13.03.01)

281

286

     

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ProRail Projecten

       

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten goederenvervoer

2

2

1

5

divers

divers

 

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

2

2

170

169

divers

divers

 

PAGE risico reductie

1

1

19

19

divers

divers

 

Programma Emplacementen op orde

4

7

60

60

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Calandbrug

0

0

161

161

2020/2021

2020/2021

 

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

1

2

27

27

divers

divers

 

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

0

1

225

225

divers

divers

 

Projecten Zuid-Nederland

       
        

Projecten Oost Nederland

       

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

5

4

136

136

divers

divers

 

Overige projecten

       

Nazorg gereedgekomen projecten

0

0

2

8

divers

divers

 

Afrondingen

‒ 2

 

0

0

   

Totaal uitvoeringsprgramma

13

19

801

810

   

Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05

 

‒ 1

     

Afrekening voorschotten

4

4

     

Programma Realisatie

17

22

     

Budget Realisatie (IF 13.03.02)

17

22

     

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)

Budget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

0

0

   

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)

14

14

divers

divers

 

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

60

60

divers

divers

 

Kleine projecten Personenvervoer

2

2

divers

divers

 

Reizigersfonds

3

3

nvt

nvt

 

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

69

69

divers

divers

 

Prestatieverbetering HSL-Zuid

62

62

divers

divers

 

Regionale Knelpunten

10

10

divers

divers

 

Projecten Zuid-Nederland

     

Maaslijn

10

10

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Sporen Schiedam-Rotterdam

1

1

divers

divers

 

Projecten Oost-Nederland

     

Quick scan decentraal spoor Gelderland

21

21

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

Multimodale knoop Schiphol

261

261

divers

divers

 

Overige projecten en reserveringen

     

Studie en innovatiebudget

32

32

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

545

545

   

Begroting (IF 13.03.04)

545

545

   

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)

Budget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02

32

32

   

Projecten Nationaal

     

Kleine projecten Goederenvervoer

26

26

divers

divers

 

Overige projecten en reserveringen

     

Projecten in voorbereiding

     

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde Risico's

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

58

58

   

Begroting (IF 13.03.05)

58

58

   

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Indienststelling

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

eind contract

 

Beschikbaarheidsvergoeding1

155

155

3.636

3.636

2007

2007

  

Rente- en belastingaanpassingen2

‒ 19

‒ 19

‒ 126

‒ 126

    

Diverse afrekeningen etc.3

8

17

83

83

    

Totaal

144

153

3.593

3.593

    

Begroting (IF 13.04)

144

153

      

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)

Budget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Overige projecten en reserveringen

49

49

 

nvt

 

Projecten in voorbereiding

     

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde risico's

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

49

49

   

Begroting (IF 14.01.02)

49

49

   

Realisatieprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Amstelveenlijn

26

25

80

80

2020

2020

 

Utrecht, tram naar de Uithof

0

0

112

112

2018

2018

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)

3

3

211

211

2021 ‒ 2023

2021 ‒ 2023

 

Rotterdamsebaan

75

74

285

285

regio

regio

 

Afrondingen

0

1

     

Totaal

104

103

688

688

   

Begroting (IF 14.01.03)

104

103

     

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten

0

0

73

73

   

14.03.02 Regionale Mobiliteit

50

50

587

587

   

14.03.03 Ruimtelijke economisch programma

  

5

5

   

Afronding

       

Afrekening voorschotten

1

1

     

Begroting (IF 14.03)

51

51

665

665

   

LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01)

10

10

     

Totale rijksbijdrage Noord-Nederland

61

61

     

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Openstelling

 

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Beter Benutten

0

0

18

18

 

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen

1

1

101

101

2018

2018

 

Walradarsystemen

1

1

26

26

2021

2021

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

De Zaan (Wilhelminasluis)

0

0

13

13

2020

2020

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

0

0

13

12

2023

2023

 

Capaciteitsuitbreiding overnachtingshavens Merwedes

0

1

20

20

2021

2021

 

Nieuwe Sluis Terneuzen

170

176

955

947

2022

2022

 

Projecten Zuid-Nederland

       

Maasroute, modernisering fase 2

10

11

641

641

2023

2023

 

Wilhelminakanaal Tilburg

2

1

102

97

na 2019

na 2017

1

Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal

1

 

6

 

2023

 

2

Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel

0

1

431

430

2015

2015

 

Projecten Oost Nederland

       

Toekomstvisie Waal

3

2

133

135

2022-2024

2022-2024

 

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

2

2

65

64

2017

2017

 

Verruiming Twentekanalen fase 2

4

4

169

169

2023

2023

 

Projecten Noord-Nederland

       

Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

0

3

284

283

2019

2019

 

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

0

0

39

39

2017

2017

 

Overige projecten

       

Kleine projecten / Afronding projecten

0

1

1

1

   

Afrondingen

 

‒ 1

     

Totaal uitvoeringsprogramma

194

203

3.017

2.996

   

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking

0

1

     

Programma Realisatie

194

204

     

Budget Realisatie (IF 15.03.01)

194

204

     

Ad 1) Wilhelminakanaal Tilburg: het project is in 2019 opgeleverd.

Ad 2) Herbouw Sluis II: De huidige Sluis II Wilhelminakanaal is niet geschikt voor binnenvaartschepen klasse IV. Om aan de opgave te voldoen zal de huidige Sluis II gesloopt worden en daarna herbouwd worden tot klasse IV.

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

‒ 30

‒ 29

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

     

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

12

42

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

250

250

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

6

2025-2027

2025-2027

 

Lichteren buitenhaven IJmuiden

65

38

nnb

nnb

1

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

36

36

2023

2023

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Capaciteit Volkeraksluizen

151

151

2024-2026

2024-2026

 

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2025-2027

2025-2027

 

Projecten Oost-Nederland

     

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

36

36

2026-2028

2026-2028

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

27

28

2021-2022

2021-2022

 

Projecten Noord-Nederland

     

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

102

102

2023-2025

2023-2025

 

Overige projecten en reserveringen

560

560

   

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Noordwest-Nederland

     

Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand

     

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)

     

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Kreekraksluizen

  

2026-2028

2026-2028

 

Projecten Oost-Nederland

     

Verkenning IJssel fase 2

  

2028

2028

 

Overige projecten in voorbereiding

  

2018-2020

2018-2020

 

Gesignaleerde risico's

     

afrondingen

 

1

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

1.225

1.231

   

Begroting (IF 15.03.02)

1.225

1.231

   
      

Ad 1) In de tweede suppletoire begroting is per abuis het saldo 2019 (€ 27 miljoen) verwerkt in het projectbudget in het projectoverzicht. Het saldo wordt echter in 2020 weer toegevoegd aan het budget, waardoor de projectbudgetten meerjarig ongewijzigd blijven. Het ongewijzigde projectbudget is € 65 miljoen.

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Openstelling

Eind contract

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

24

28

422

422

2019

2019

2046

Zeetoegang IJmond

18

14

1.021

1.021

2022

2022

2045

Projecten Zuid-Nederland

       

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

7

6

157

157

2020

2020

2047

Keersluis Limmel

3

3

87

87

2018

2018

2048

Afrondingen

0

‒ 1

     

Totaal

52

50

1.687

1.687

   

Begroting (IF 15.04)

52

50

     

Betuweroute (17.02)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Betuweroute

1

1

4.887

4.887

2007

2007

 

Begroting (IF 17.02)

1

1

     

HSL-Zuid (17.03)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

HSL-Zuid (IF 17.03.01)

0

0

6.144

6.144

   

HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03)

0

0

     

HSL-Zuid spoorwegen (IF 17.03.02)

0

0

     

Begroting (IF 17.03)

0

0

     

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

       

Uitvoeringsorganisatie

  

24

24

nnb

nnb

 

750 ha

  

30

30

nnb

nnb

 

Groene verbinding

  

31

31

2011

2011

 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

    

2021

2021

 

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

  

2

2

2007

2007

 

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

2

4

115

115

nnb

nnb

 

Landaanwinning

  

742

742

2013

2013

 

BTW Buitencontour

  

138

138

2013

2013

 

Onvoorzien

15

19

80

80

nnb

nnb

 

Afrondingsverschillen

  

1

1

   

Programma

16

17

1.162

1.162

   

Begroting (IF 17.06)

16

17

     

ERTMS (17.07)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ERTMS

       

Realisatiefase

49

50

2.360

2.359

divers

divers

 

Planuitwerkingsfase

14

14

95

95

divers

divers

 

Afrondingsverschillen

0

‒ 1

     

Programma

63

63

2.454

2.454

   

Afrekening voorschotten

       

Begroting (IF 17.07)

63

63

     

ZuidasDok (17.08)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ZuidasDok

    

2028

2028

 

Projectorganisatie en voorbereiding

16

14

259

259

   

OVT incl. keerspoor

48

47

390

390

   

Tunnel en A10

22

20

823

823

   

Generiek en ruimtelijke inrichting

4

7

163

163

   

Afrondingen

1

‒ 1

     

Programma

91

87

1.635

1.635

   

Begroting (IF 17.08)

91

87

     

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

       

Realisatiefase

115

119

1.636

1.636

   

PHS: Doorstroomstation Utrecht

7

7

275

275

2017

2017

 

PHS: Spooromgeving Geldermalsen

24

28

138

138

2021

2021

 

PHS: Meteren - Boxtel

12

12

53

53

2026-2028

2026-2028

 

PHS: Rijswijk - Rotterdam

31

31

339

339

2023-2025

2023-2025

 

OV-SAAL korte termijn

1

1

630

630

2016

2016

 

OV-SAAL middellange termijn

19

19

63

63

2026-2028

2026-2028

 

PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)

22

21

137

137

   

afrondingen

‒ 1

      
        

Planuitwerkingsfase

  

2.630

2.630

   

Corridor Alkmaar-Amsterdam

       

Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven

       

Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen

       

Corridor Breda-Eindhoven

       

Corridor Den Haag– Rotterdam

       

Corridor OV SAAL middellange termijn

       

Routering goederenvervoer Zuid-Nederland

       

Overige (planstudiekosten)

       

Programma

115

119

4.266

4.266

   

Afrekening voorschotten

11

11

     

Begroting (IF 17.10.01)

126

130

     

Verkenningen (20.01)

Budget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Projecten Noordwest-Nederland

    

A9 Rottepolderplein

31

31

nnb

 

Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor

165

165

nnb

 

Projecten Zuidwest-Nederland

    

A15 Papendrecht-Gorinchem

337

337

2020

 

Projecten Zuid-Nederland

    

A2 Den Bosch-Deil

463

463

2020

 

A58 Breda-Tilburg

54

54

nnb

 

Totaal verkenningsprogramma

1.050

1.050

  

Begroting (IF 20.01)

1.050

1.050

  

Korte termijn maatregelen (20.02)

Budget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Projecten Nationaal

    

Korte termijn aanpak files

10

10

Nvt

 

Totaal korte termijn maatregelen

10

10

  

Begroting (IF 20.02)

10

10

  

Reserveringen en gebiedsprogramma's (20.03)

Budget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Gebiedsprogramma's

    

Projecten Noordwest-Nederland

    

Gebiedsprogramma Amsterdam

170

170

nnb

 

Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht

23

23

Nvt

 

Projecten Zuidwest-Nederland

    

Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag

200

200

nnb

 

Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam

50

50

Nvt

 

Reserveringen

    

BenO Caribisch Nederland

69

70

Nvt

 

Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer

0

0

Nvt

 

ERTMS

300

300

Nvt

 

Kustwacht SAR/ETV

138

138

Nvt

 

Slimme en duurzame mobiliteit

60

60

Nvt

 

Schone Lucht Akkoord

50

50

Nvt

 

Afrondingen

‒ 1

‒ 1

  

Totaal reserveringen

1.059

1.060

  

Begroting (IF 20.03)

1.059

1.060

  
Licence