Base description which applies to whole site

Artikel 8. Noodhulp en wederopbouw Bovenwindse Eilanden.

Op dit artikel is circa € 22,4 mln. minder verplicht en circa € 25,4 mln. minder uitgegeven.

Toelichting

Sinds de eerste incidentele begroting 2018 zijn meermaals middelen aan dit artikel toegevoegd. De resterende middelen worden jaarlijks doorgeschoven naar het nieuwe boekjaar. De niet-bestede middelen (circa € 25,4 mln.) worden toegevoegd aan de begroting 2020.

Licence