Base description which applies to whole site

Artikel 6. Apparaat

Op dit artikel is circa € 1,2 mln. minder verplicht en circa € 0,9 mln. minder uitgegeven. Daarnaast is tevens circa € 2,0 mln. meer ontvangen.

Toelichting

De lagere realisatie op de verplichtingen en uitgaven komt voornamelijk voort uit lagere uitgaven bij de Colleges financieel toezicht (Cft) van € 0,7 mln. en door lagere uitgaven bij de Vertegenwoordiging Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten (VN-ACS) van € 0,4 mln. De hogere ontvangsten van circa € 2,0 mln. hebben betrekking op Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO CN) voor geleverde diensten en een wisselkoersmeevaller. Deze gelden zijn toegevoegd aan de wisselkoersreserve.

Licence