Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 8 Noodhulp en wederopbouw Bovenwindse eilanden

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid art. 8 Noodhulp en Wederopbouw Bovenwindse eilanden (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

6.037

47.272

‒ 200

‒ 344

46.728

      

Uitgaven

6.037

47.272

‒ 200

‒ 344

46.728

Waarvan juridisch verplicht

 

100,0%

  

100,0%

      

8.1 Wederopbouw

6.037

47.272

‒ 200

‒ 344

46.728

Leningen

0

13.245

0

0

13.245

Overbruggingskrediet luchthaven Sint Maarten

0

13.245

0

0

13.245

Opdrachten

0

6.514

0

‒ 344

6.170

Wederopbouw op Sint Maarten

0

6.514

0

‒ 344

6.170

Bijdragen aan medeoverheden

6.037

23.856

0

0

23.856

KPSM

5.282

7.834

0

0

7.834

Wederopbouw op Sint Eustatius

0

14.182

0

0

14.182

Wederopbouw op Sint Maarten

0

1.085

0

0

1.085

Grenstoezicht Sint Maarten

755

755

0

0

755

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

3.257

0

0

3.257

Wederopbouw op Sint Maarten

0

3.257

0

0

3.257

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

400

‒ 200

0

200

Ministerie van JenV

0

400

‒ 200

0

200

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

-

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019

-

Licence