Base description which applies to whole site

1. Voorstel van wet

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgaven op de begrotingsstaat 2019 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) met EUR 16,9 miljoen te verhogen, de verplichtingen met EUR 575,8 miljoen te verlagen en de ontvangsten met EUR 20,6 miljoen te verlagen.

De belangrijkste mutaties worden hierna toegelicht per beleidsartikel

Licence