Base description which applies to whole site

2. Moties en toezeggingen

Omschrijving van de motie of toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

Het initiatiefwetsvoorstel-Verhoeven (34 456) wordt naar verwachting in januari 2018 door de Tweede Kamer behandeld. Het kabinetsstandpunt zal geruime tijd voor de wetsbehandeling in de ministerraad worden vastgesteld.

Begrotingsbehandeling 2018, 19 december 2017

Het wetsvoorstel is op 10 april 2018 aanvaard door de Tweede Kamer.

Het kabinet treedt in overleg met het Nationaal Archief om, behoudens eventuele beperkingen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de departementale bronnen die de basis vormen van het onderzoek ter beschikking te stellen. Dit onderzoek zal kort na de jaarwisseling zijn afgerond waarna besluitvorming kan plaatsvinden.

Begrotingsbehandeling 2018, 19 december 2017

Departemetale bronnen voor het Rapport Van Baalen zijn toegankelijk gemaakt door het Nationaal Archief.

Er wordt onderzocht of vrijlating van de wilde zwijnen na de wintermaanden mogelijk is. Daartoe wordt een ontheffing aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Begrotingsbehandeling 2018, 19 december 2017

De toezegging is uitgevoerd.

Licence