Base description which applies to whole site

Bijlage 1 Verdiepingshoofdstuk

Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
   

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

Stand ontwerpbegroting 2018

58.308

58.338

58.346

60.090

62.154

 

Mutatie Nota van Wijziging 2018

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

 

Mutatie amendement 2018

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

1.825

1.242

1.240

1.268

1.301

1.301

 

Nieuwe mutaties:

           

1

Extrapolatie

62.154

2

Overboekingen van en naar overige ministeries

– 285

– 342

– 343

– 276

– 219

– 200

3

Loon en prijsbijstelling

65

65

65

65

65

65

 

Stand ontwerpbegroting 2019

62.913

62.303

62.308

64.147

66.301

66.320

Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
   

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

Stand ontwerpbegroting 2018

4.402

4.402

4.402

4.402

4.402

 

Mutatie Nota van Wijziging 2018

 

Mutatie amendement 2018

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

37

37

37

37

37

37

 

Nieuwe mutaties:

           

1

Extrapolatie

4.402

 

Stand ontwerpbegroting 2019

4.439

4.439

4.439

4.439

4.439

4.439

Kabinet van de Koning

Opbouw uitgaven (bedragen x € 1.000)
   

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

Stand ontwerpbegroting 2018

2.431

2.433

2.436

2.437

2.437

 

Mutatie Nota van Wijziging 2018

 

Mutatie amendement 2018

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

84

60

60

60

60

60

 

Nieuwe mutaties:

           

1

Extrapolatie

2.437

2

Overboeking naar een ander ministerie

– 1

– 1

– 1

– 1

– 1

 

Stand ontwerpbegroting 2019

2.514

2.492

2.495

2.496

2.496

2.497

Opbouw ontvangsten (bedragen x € 1.000)
   

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

Stand ontwerpbegroting 2018

2.431

2.433

2.436

2.437

2.437

 

Mutatie Nota van Wijziging 2018

 

Mutatie amendement 2018

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

84

60

60

60

60

60

 

Nieuwe mutaties:

           

1

Extrapolatie

2.437

2

Overboeking naar een ander ministerie

– 1

– 1

– 1

– 1

– 1

 

Stand ontwerpbegroting 2019

2.514

2.492

2.495

2.496

2.496

2.497

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Opbouw verplichtingen/ uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

2.494

2.494

2.494

2.494

2.494

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

57

57

57

57

57

57

Nieuwe mutaties:

           

Extrapolatie

2.494

Stand ontwerpbegroting 2019

2.551

2.551

2.551

2.551

2.551

2.551

Opbouw ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

0

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van Wijziging 2018

Mutatie amendement 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

Nieuwe mutaties:

Extrapolatie

Stand ontwerpbegroting 2019

0

0

0

0

0

0

Licence