Base description which applies to whole site

2.4 Meerjarenplanning Beleidsdoorlichtingen

Meerjarenplanning Beleidsdoorlichtingen
   

(realisatie)

(planning)

Geheel artikel-onderdeel?

Artikel

Naam artikel

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

Versterking rechtsstaat

       

 

Ja

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

               

4.1

Aruba, Curaçao en Sint Maarten

         

Nee

4.2

Caribisch Nederland

         

Ja

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

         

Ja

8

Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

               

8.1

Wederopbouw

       

   

Ja

Toelichting

Artikel 4.1 Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De onder artikelonderdeel 4.1 geraamde pensioentoelagen worden niet in de beleidsdoorlichting meegenomen.

Voor een overzicht van de gerealiseerde beleidsdoorlichtingen en evaluaties wordt verwezen naar de meest recente jaarverslagen en/of de site van het Ministerie van Financiën: http://www.rijksbegroting.nl/beleidsevalutaties.

Voor de meerjaren planning van de beleidsdoorlichtingen en evaluaties wordt verwezen naar de bijlage bij deze begroting: «Evaluatie- en overig onderzoek». Voor de gerealiseerde beleidsdoorlichtingen en overige evaluaties zijn hyperlinks opgenomen die meteen verwijzen naar de betreffende documenten.

Licence