Base description which applies to whole site

2.3 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven en bestemming (bedragen x € 1 mln.)

Artikel

Naam artikel

(€ tot. uitg. art.)

Juridisch verplichte uitgaven

Niet-juridisch verplichte uitgaven

Bestemming van de niet-juridisch verplichte uitgaven

1

Belastingen

(€ 408,0 mln.)

€ 258 mln.

(63,2%)

€ 150 mln.

(36,8%)

Met name (verlenging van) licenties en onderhoudscontracten voor software en hardware, en uitgaven voor papieren dienstverlening (brieven aan burgers en bedrijven)

2

Financiële markten

(€ 25,0 mln.)

€ 20,7 mln.

(82,8%)

€ 4,3 mln.

(17,2%)

Hoofdzakelijk kosten voor muntcirculatie, met name aankoop van rondellen (blanco muntplaatjes) die benodigd zijn voor de productie van nieuwe munten

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

(€ 294,1 mln.)

€ 285,8 mln.

(97,2%)

€ 8,3 mln.

(2,8%)

Onder andere uitvoeringskosten staatsdeelnemingen (inhuur adviseurs)

4

Internationale financiële betrekkingen

(€ 359,2 mln.)

€ 357,9 mln.

(99,6%)

€ 1,3 mln.

(0,4%)

Technische assistentie kiesgroeplanden

5

Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

(€ 83,4 mln.)

€ 83,4 mln.

(100%)

€ 0

(0%)

Niet van toepassing

6

Btw-compensatiefonds

(€ 3.225,0 mln.)

€ 3.225,0 mln.

(100%)

€ 0

(0%)

Niet van toepassing

9

Douane

(€ 33,1 mln.)

€ 17,6 mln.

(53,2%)

€ 15,5 mln.

(46,8%)

Een gedeelte van de uitgaven aan Douane specifieke middelen, zoals werktuigen en laboratoria

11

Financiering staatsschuld

(€ 35.655,3 mln.)

€ 35.632,3 mln.

(99,94%)

€ 23 mln.

(0,06%)

Met name advieskosten aan banken bij de uitgiftes van obligaties en drukkosten

12

Kasbeheer

(€ 1.531,7 mln.)

€ 1.531,7 mln.

(100%)

€ 0

(0%)

Niet van toepassing

Totaal aan niet-juridisch verplichte uitgaven

€ 202,4 mln.

 
Licence