Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

6.5. Evaluatie- en overig onderzoek

Naast de beleidsdoorlichtingen worden binnen Defensie ook evaluaties en overig onderzoek uitgevoerd. Tot het overige evaluatieonderzoek behoren onder meer de toetsingskaderevaluaties naar lopende en voltooide operaties waaraan Nederlandse militairen deelnemen. Op grond van het Toetsingskader 2014 sturen de Ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken elk jaar op de derde woensdag in mei een tussentijdse evaluatie van lopende operaties naar het parlement. Na beëindiging van de inzet wordt een eindevaluatie opgesteld waarin zowel militaire als politieke aspecten aan de orde komen. Indien dit opportuun is, bijvoorbeeld bij een specifiek verzoek van de Kamer of vanwege de omvang van de Nederlandse bijdrage, wordt de evaluatie afzonderlijk aan het parlement aangeboden. Evaluatie en monitoring van Nederlandse bijdragen aan internationale operaties dienen twee doelen. Ten eerste bieden ze de mogelijkheid tussentijds bij te sturen om de effectiviteit van de inzet verder te vergroten. Ten tweede zijn ze instrumenteel met het oog op de verantwoording van de inzet van Nederlands personeel en materieel in internationale operaties, waarbij sprake is van bijzondere risico’s.

De Minister van Financiën heeft de Kamer op 6 juli 2018 geïnformeerd over de operatie «Inzicht in Kwaliteit». Het doel van de operatie is om meer inzicht in de impact van beleid te krijgen, waarbij maatwerk het uitgangspunt is. Het programmaplan wordt momenteel uitgewerkt en zal in het derde kwartaal van 2018 gereed zijn. De Kamer wordt door de Minister van Financiën halfjaarlijks geïnformeerd over de voortgang van de operatie.

Overzicht evaluaties en overig onderzoek

Onderwerp

Artikel

Aanvang

Voltooiing

Beleidsdoorlichting Vorming Joint Defensie Helikopter Commando

4 (CLSK)

2017

2018

Beleidsdoorlichting Omvorming 13 gemechaniseerde brigade

3 (CLAS)

2018

2019

Evaluatie convenant FNIK

1 (Inzet)

2019

2019

Beleidsdoorlichting Informatiegestuurd optreden (IGO)

5 (KMar)

2020

2021

Beleidsdoorlichting IBO Wapensystemen 2015, incl. professionalisering inkoop

6 (Investeringen)

7 (DMO)

2019

2020

Beleidsdoorlichting Beleidswijzigingen Militaire Gezondheidszorg

8 (DOSCO)

2021

2022

Beleidsdoorlichting Nederlands-Duitse samenwerkingsverbanden gericht op interoperabiliteit in het informatiedomein

3 (CLAS)

2022

2023

Licence