Base description which applies to whole site

Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven en bestemming (bedragen x € 1.000)

Art.nr.

Naam artikel

(€ tot. Uitg. art.)

Juridisch verplichte uitgaven

Niet-juridisch verplichte uitgaven

Bestemming van de belangrijkste niet-juridisch verplichte uitgaven

1

Goed functionerende economie en markten

(€ 196.389)

€ 188.634

(96%)

€ 7.755

(4%)

• Bijdrage ACM t.b.v. bemiddelingsdienst doven en slechthorenden

• Jaarlijkse bijdrage Commissie Aanbestedingsexperts

• Internationale contributies (HGIS-budget)

2

Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen

(€ 889.968)

€ 785.771

(88%)

€ 104.197

(12%)

• PPS-toeslag regeling

• Regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren

• Bevorderen Ondernemerschap

• Regeling Internationaal Innoveren

• Subsidie Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen

• Regeling Eurostars

• ICT-beleid, Cybersecurity en Small Business Innovation Research

3

Toekomstfonds

(€ 181.977)

€ 118.717

(65%)

€ 63.260

(35%)

• Innovatiekredieten

• Seed Capital regeling

• Vroegefasefinanciering

• Startups MKB t.b.v. het MKB-actieplan

• Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

(€ 2.799.175)

€ 2.673.047

(95%)

€ 126.128

(5%)

• Regelingen waarvan de openstelling afgesproken is in het Energieakkoord (DEI, TSE)

• Uitkoopregeling huiseigenaren onder hoogspanningsmasten

• Openstelling 2019 EETS-compensatieregeling

• Bijdrage aan ERANET-cofund (tweede tranche)

• Netbeheersubsidies Bonaire en Saba

• Storting van ontvangen provisies op basis van garantieregeling geothermie in reserve geothermie

• Uitgaven van E&O en SodM t.b.v. het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM)

• Uitgaven ter ondersteuning RCR-projecten (= wettelijke taak)

• Planschade-uitkeringen

• Bijdrage TNO (voert wettelijke taken uit)

• Bijdrage ECN (langjarige subsidierelatie)

• Contributies aan verschillende internationale energie- en klimaatorganisaties

5

Een veilig Groningen met perspectief (€ 140.471)

€ 108.163

(77%)

€ 32.308

(23%)

• Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten

• Onderzoek en compensatie gemeenten en provincie

• Werkbudget

Totaal aan niet verplichte uitgaven

 

€ 333.648

 
Licence