Base description which applies to whole site

5.1 Niet-beleidsartikel 5: Geheim

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van niet-beleidsartikel 5 Geheim (eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

2020

2020

2020

2020

2020

2021

2022

2023

2024

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    

Verplichtingen

 

0

 

0

 

0

    
           

Uitgaven

 

0

 

0

 

0

    
           

Ontvangsten

 

0

 

0

 

0

0

0

0

0

           

5.10

Geheim

0

 

0

 

0

    
Licence