Base description which applies to whole site

Artikel 5: Geheim

Niet-beleidsartikel 5 Geheim

Bedragen in EUR 1 000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Verplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

Op dit artikel worden geheime uitgaven verantwoord.

Licence