Base description which applies to whole site

1 Leeswijzer

Opbouw 1e suppletoire begroting 2020

Deze 1e suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begrotingsuitvoering 2019. Onderdeel B, de begrotingstoelichting, is als volgt opgebouwd:

  • Leeswijzer.

  • Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties. De belangrijkste verplichtingenmutaties zijn toegelicht in de artikelen.

  • De beleidsartikelen. Voor ieder beleidsartikel is de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. Hierin zijn de begrotingsmutaties voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten weergegeven.

  • De niet-beleidsartikelen. In de budgettaire tabellen zijn de begrotingsmutaties voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten opgenomen.

  • De agentschappen. In deze 1e suppletoire begroting zijn de aanpassingen in de agentschapsparagraaf van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) opgenomen.

Ondergrenzen toelichtingen

Voor het toelichten van de begrotingsmutaties zijn in deze eerste suppletoire begroting de ondergrenzen gehanteerd zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

In sommige gevallen, waar politiek relevant, worden ook posten toegelicht beneden deze ondergrenzen.

Extracomptabele tabel overzicht coronamaatregelen

Hieronder de extracomptabele tabel overzicht coronamaatregelen met daarin de coronagerelateerde uitgaven vanuit de begroting van het Ministerie van EZK.

Tabel 2 Extracomptabele tabel overzicht coronamaatregelen (bedragen x € 1.000)

Artikel

Naam maatregel/regeling

Kamerstuk

Bedrag verplichtingen

Bedrag uitgaven

Bedrag ontvangsten

2

Noodloket (TOGS)

35 420, nr. 2

475.000

475.000

0

2

Qredits

35 420, nr. 2

6.000

6.000

0

2

BMKB

35 420, nr. 1

0

23.000

0

2

Garantie Ondernemingsfinanciering

35 420, nr. 2

1.100.000

75.000

0

2

Bijdrage RVO.nl

35 420, nr. 2

30.000

30.000

0

2

Noodloket (TOGS)

35 420, nr. 16

1.170.000

1.170.000

0

2

Qredits

35 420, nr. 16

25.000

25.000

0

2

BMKB

35 420, nr. 16

735.000

180.000

0

2

Garantie Ondernemingsfinanciering (Corona module)

35 420, nr. 16

8.500.000

1.000.000

0

3

ROM's (Overbruggingskrediet)

35 420, nr. 16

100.000

100.000

0

Licence