Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Overzicht met belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierde uitgaven mutaties 2020 (Voorjaarsnota)

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierde uitgavenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

uitgaven 2020

artikel nr

   

Vastgestelde begroting 2020 na ISB

53.670.100

alle

Belangrijkste suppletoire mutaties:

  

Uitvoeringsmutatie LKV/LIV/Jeugd-LIV

‒ 80.327

1

Uitvoeringsmutaties PW-uitk, TW en AIO

‒ 226.717

2

Uitvoeringsmutaties Wajong

‒ 26.841

4

Uitvoeringsmutatie IOW

5.622

5

Uitvoeringsmutatie KOT

63.298

7

Uitvoeringsmutatie WKB en AKW

102.613

10

Diverse mutaties uitvoeringskosten UWV en SVB

‒ 4.086

11

Diverse mutaties Rijksbijdragen

3.272.785

12

Mutaties Integratie en maatschappelijke samenhang

‒ 29.145

13

Mutaties personeel en materieel

12.661

96

Toedeling prijs- en loonbijstelling 2020

31.166

99

Diverse dekkingen en reserveringen

‒ 6.319

99

Diverse overboekingen met andere departementen

‒ 87.788

div

Diverse kasschuiven

‒ 58.969

div

Uitgekeerde Eindejaarsmarge

28.756

div

Diverse mutaties

791

div

   

Stand na de 1e suppletoire begroting 2020

56.667.600

 

Overzicht met belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierde ontvangstenmutaties 2020 (Voorjaarsnota)

Tabel 4 Belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierde ontvangstenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

ontvangsten 2020

artikel nr

   

Vastgestelde begroting 2020 na ISB

1.923.357

alle

Belangrijkste suppletoire mutaties:

  

Bijstelling boete-ontvangsten

‒ 10.700

1

Terugontvangsten WAJONG

22.272

4

Uitvoeringsmutaties KOT

‒ 61.987

7

Uitvoeringsmutaties AKW en WKB

‒ 19.882

10

Mutatie RSO

6.661

96

   

Stand na de 1e suppletoire begroting 2020

1.859.721

 

Overzicht met belangrijkste suppletoire premiegefinancierde uitgavenmutaties 2020 (Voorjaarsnota)

Tabel 5 Belangrijkste suppletoire premiegefinancierde uitgavenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

uitgaven 2020

artikel nr

   

Vastgestelde begroting premiegefinancierd 2020

61.600.418

alle

Belangrijkste suppletoire mutaties:

  

Uitvoeringsmutaties TV na 2 jaar ziekte

‒ 64.000

1

Uitvoeringsmutaties arbeidsongeschiktheid

5.769

3

Uitvoeringsmutaties werkeloosheid

‒ 188.492

5

Uitvoeringsmutaties ziekte en zwangerschap

92.491

6

Uitvoeringsmutaties oudedagsvoorziening

5.274

8

Uitvoeringsmutaties nabestaanden

‒ 11.186

9

Uitvoeringsmutaties uitvoering UWV

10.535

11

Bijstelling inkomensoverdrachten nominaal

118.435

div

Diverse kasschuiven

13.890

div

Diverse mutaties

‒ 4.620

div

   

Stand na de 1e suppletoire begroting 2020

61.578.514

 

Overzicht met belangrijkste suppletoire premiegefinancierde ontvangstenmutaties 2020 (Voorjaarsnota)

Tabel 6 Belangrijkste suppletoire premiegefinancierde ontvangstenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

ontvangsten 2020

artikel nr

   

Vastgestelde begroting premiegefinancierd 2020

260.068

alle

Belangrijkste suppletoire mutaties:

  

Bijstelling UFO ontvangsten

7.000

5

Bijstelling UFO ontvangsten nominaal

1.227

5

   

Stand na de 1e suppletoire begroting 2020

268.295

 
Licence