Base description which applies to whole site

1 Leeswijzer

De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2020. De stand van de tweede suppletoire begroting wordt opgebouwd vanaf de stand van de eerste suppletoire begroting 2020.

In de loop van 2020 zijn twee Incidentele suppletoire begrotingen (ISB's) gepubliceerd in verband met compensatiemaatregelen voor gemeenten vanwege de coronacrisis. De budgettaire gevolgen van die twee ISB's zijn in onderhavige tweede suppletoire begroting verwerkt in de standen van de eerste suppletoire begroting.

Licence