Base description which applies to whole site

4.1 Overzicht decentralisatie-uitkeringen

Tabel 3 Overzicht decentralisatie-uitkeringen (Bedragen x € 1.000)
 

Uitgaven 2020

Agro Groningen

62

Bodemsanering

42.551

Connect-NL

91

Deltaprogramma Ruimtelijke adaptie

293

Dingtiid

25

Economische ontwikkeling Groningen

88

Elektrificatie Spoorlijn Limburg Aken

258

Erfgoed Deal

4.099

Gebiedsbiografie

83

Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum

30.926

Monumenten

20.000

Na-ijlende effecten mijnbouw

2.311

Ondersteuning Net op zee

50

Ontwikkeling Zuid-Holland

15

Proeftuinen cultuurprofielen

602

Programma Impuls omgevingsveiligheid

11.363

Projecten Verkeer en vervoer

33.733

Regiodeals

60.608

Schokland

5.000

Verduurzaming Industriecluster Zeeland

1.600

Waddenfonds

28.878

Weerbaar bestuur

500

Wettelijke Friese taal

150

Zoetwatermaatregelen

13.301

Zuiderzeelijn REP-middelen

15.213

Wijziging betalingsverloop decentralisatie uitkering 2019

5.740

  

Stand 2e suppletoire begroting 2020

277.540

Licence